Doplnky výživy

Veľká väčšina z nás užíva aspoň jeden výživový doplnok. Ide o produkty produkty s rôznym zložením doplňujúce telu potrebné látky – vitamíny a minerály, ktoré mu nie sme schopní zaistiť inak. Výživové doplnky sa stali sa súčasťou starostlivosti o vlastné zdravie. Zzvyčajne sú finančné dostupné, dajú sa kúpiť v každej lekárni a dokonca už aj vo vybraných drogériách. Je však ich užívanie vždy bezpečné a zdraviu prospešné?

Výživové doplnky: vieme, čo naše telo naozaj potrebuje?

Najmä dlhodobé a svojvoľne nastavené užívanie doplnkov výživy, má svoje úskalia. Pokrok v poznatkoch modernej medicíny nám ponúka aj efektívnejšiu starostlivosť o svoje zdravie. Jednou z možností je napríklad genetická analýza, ktorej sa v Symptomedice venujeme na profesionálnej úrovni. Aby sme však naozaj porozumeli jej výhodám, pozrime sa na to, prečo je to s užívaním výživových doplnkov zložitejšie, ako sa na prvý pohľad zdá.

Štandardné výživové doplnky a úskalia ich užívania

Kvalita niektorých  bežne dostupných výživových doplnkov je  diskutabilná. Nízka cena môže byť v niektorých prípadoch odzrkadlením nedostatočnej kvality daného produktu. Pri testoch skúmajúcich výživové doplnky a ich kvalitu sa často stáva, že v produkte sa nachádza minimálne množstvo koncentrácie sľubovanej látky. Pri výbere produktu preto nemôže byť jediným kritériom jeho cena. Všímajte si aj firmu, ktorá produkt vyrába. Zaujímate sa o pôvod a formy vitamínov a minerálov, ale aj spôsob ich spracovania.

Problematický je aj samomedikácia, čiže samovoľný výber, nastavenie dávkovania a užívanie niektorých výživových doplnkov. Nie vždy si človek dokáže bez pomoci správne vybrať konkrétny vitamín alebo minerál. Ak pred začatím užívania daného výživového doplnku nebola urobená diagnostika (napríklad v podobe biochemických parametrov krvného obrazu, ktoré určia aktuálne hodnoty vitamínov a minerálov v tele), nasadenie výživového doplnku je takpovediac naslepo.

Pri užívaní výživových doplnkov je sporné aj dávkovanie. Jedným z hlavných delení vitamínov je ich rozpustnosť v tukoch (vitamín A, D, E, K) alebo vo vode (vitamín C, vitamíny skupiny B…). Pri nesprávnom dávkovaní sa vitamíny rozpustné v tukoch v organizme hromadia a majú negatívny vplyv na zdravie organizmu.

Neodborné užívanie výživových doplnkov bez konzultácie s lekárom alebo lekárnikom môže viesť k liekovým interakciám. Toto riziko je vyššie najmä u ľudí užívajúcich množstvo liekov na predpis. Liekové interakcie sa v závislosti od intenzity delia od miernych až po závažné. Pri liekovej interakcii sa buď pôsobenie liečiva zvyšuje (hrozí napríklad vyššie riziko krvácania, nízkeho tlaku a podobne), alebo je liečivo menej účinné (napríklad riziko hypertenznej krízy). Pri špecifickejších zdravotných problémoch je preto dobrá dôsledná zdravotná anamnéza, diagnostika a konzultácia ohľadom konkrétnych výživových doplnkov a ich pôsobenia.

DNA genetická analýza

Nutrigenonomika (nutričná genomika) je mladší a veľmi potenciálny vedný odbor, ktorý skúma vzťah medzi prijímanou stravou a génovou expresiou. Doplňujúcim odborom je nutrigenetika, ktorá naopak skúma, ako náš genóm ovplyvňuje trávenie a vstrebávanie látok.  Nutrigenomika pracuje na molekulárnej úrovni a detailne študuje vplyv nutrientov na náš genóm, dokáže taktiež detegovať riziká a sklony k niektorým druhom ochorení.

DNA genetická analýza je jednou z metód nutrigenomiky. Zdá sa, že poisťovne si začínajú uvedomovať jej veľký prínos pre pacientov, ale aj pre zdravých ľudí. Preto sa rozhodli niektoré služby preplácať.  Je možné, že do budúcna bude viacero genetických programov zameraných na analýzu stavu pacienta preplácaných poisťovňami.

Na klinike Symptomedica ponúkame našim klientom unikátnu službu – nutrigenomickú analýzu DNA. Takáto diagnostická metóda je ideálna pre zdravých ľudí, ktorí chcú detailnejšie poznať a pochopiť fungovanie svojho tela. Napomôcť vám vie aj pri rozhodovaní, ktorému športu sa venovať a aký spôsob stravovania je pre vás najvhodnejší. DNA genetická analýza a jej vyhodnotenie, ktoré poskytujeme, vám pomôže udržať optimálnu hmotnosť, je vhodná ako prevencia starnutia a jej správne aplikované výsledky podporia imunitný systém.

Genetická analýza má svoje opodstatnenie aj pri klientoch s už prítomnými ochoreniami. Je vhodná pre ľudí, u ktorých je pozitívna rodinná anamnéza na diabetes (cukrovkou) ,metabolickým syndrómom, obezitou ale aj pri ochoreniach tráviaceho traktu ako celiakia, Crohnova choroba, syndróm dráždivého čreva, pri potravinových alergiách a intoleranciách.

Čo získate vypracovaním genetickej analýzy?

Genetická analýza vo forme, ktorú poskytujeme, nám podáva množstvo cenných informácii o konkrétnom organizme a jeho vlastnostiach. Po jej vypracovaní a následnom zhodnotení odborníkom zistíte, s akou pravdepodobnosťou bude váš organizmus priberať, ako efektívne vaše telo metabolizuje sacharidy a tuky, z čoho následne vyvodzujeme odporúčania pre váš stravovací režim. V analýze sa pozrieme aj na to, aké sú špecifické potreby vášho organizmu na jednotlivé vitamíny a minerály. Tým pádom budeme cielenejšie vyberať výživové doplnky podľa vašich požiadaviek a nebudete užívať zbytočné doplnky.

Z genetickej analýzy dokážu profitovať aj športovci – či už na profesionálnej alebo len voľnočasovej úrovni. Vyhodnotíme, aký typ svaloviny u vás prevláda, či je pre vás lepší vytrvalostný druh športu alebo silový tréning, ako rýchlo sa po záťaži zregenerujete, či máte zvýšené riziko úrazu a mnoho ďalších informácii.

Slúžiť môže aj ako prevencia kardiovaskulárnych ochorení a diabetu. Pozrieme sa na to, akú schopnosť majú vaše gény pri ukladaní HDL, LDL a celkového cholesterolu, triglyceridov, ale aj  aká je pravdepodobnosť zvýšenej hladiny cukru v krvi.

V neposlednom rade sa sústredíme aj na lifestylové zmeny. Zistíte, aký spánkový cyklus by ste mali preferovať, či je u vás vyššie riziko niektorých druhov závislostí a ako rýchlo starne váš organizmus. Tieto informácie vieme využívať v prevenčnej medicíne a rôznymi terapeutickými metódami, najmä využitím výživových doplnkov a úpravou stravy, znižujeme riziká rozvoja daných ochorení. V prípade že sa ochorenie už rozvinulo, dokážeme spomaliť jeho progres a zmierňovať príznaky.

Genetická analýza – a čo ďalej?

Výsledkom samotnej analýzy je súhrn cenných informácií, ktoré sú špecifické pre daného klienta a hovoria o tom, na čo má daný jedinec predispozíciu. Tieto informácie je však nevyhnutné implementovať do praxe – to znamená použiť ich tak, aby ste z nich mohli profitovať. Po genetickej analýze je dobré vyhodnotiť aj aktuálny stav organizmu a to napríklad cez jednoduchšie, ale taktiež významné diagnostické metódy, ako napríklad odber krvi (pri ktorom sa biochemicky zhodnotí množstvo vitamínov, minerálov, glukózy, pečeňových enzýmov, zápalových parametrov a podobne), vyšetrenie štítnej žľazy (hodnotenie jej funkčnosti – zníženej, zvýšenej alebo normálnej funkcie), zmeranie hmotnosti, krvného tlaku krvi a podobne. Tieto vyšetrenia nám podajú informácie o aktuálnom stave tela, genetická analýza napovedá len o sklonoch k určitým ochoreniam.

Výživové doplnky, ktorým veríme

Následne odporúčame absolvovať individuálnu konzultáciu, na ktorej vám podľa konkrétnej diagnózy poradíme kvalitné doplnky výživy. V Symptomedice pracujeme s bioaktívnymi peptidami, prebiotikami, probiotikami, vitamínmi a enzýmami (tráviace, terapeutické…). Vyberáme si vždy len tie najkvalitnejšie na trhu, pravidelne študujeme informácie o všetkých látkach a nových zložkách, ktoré obsahujú, aby sme vám prinášali naozaj len overené produkty, za ktoré sa vieme zaručiť. Na rozdiel od bežne kupovaných doplnkov budú tieto kopírovať presne potreby vášho organizmu.

V našej terapeutickej praxi sa často stretávame práve s tráviacimi ťažkosťami a naši klienti často nevedia, aké výživové doplnky je vhodné užívať. Tráviace problémy sú heterogénna skupina príznakov a ochorení a každé z nich má inú patofyziológiu. Preto je dôležité najskôr zhodnotiť, o aký stav sa u konkrétneho človeka jedná. Vo všeobecnosti sa pri miernejších gastrointestinálnych problémoch používajú najmä probiotiká a prebiotiká, vláknina, tráviace enzými, bioaktívne peptidy, lieky proti nafukovaniu, ktoré na seba viažu v mieste pôsobenia plyny a podobne.

Strava ako súčasť prevencie a liečby

Druhým krokom po absolvovaní genetickej analýzy by mala byť lekárska výživová konzultácia s názvom Nutribiom. V rámci takejto konzultácie s vami lekár preberie váš doterajší spôsob života – to ako sa stravujete, druh a frekvenciu športovej aktivity, spánkový režim, či venujete dostatok času aj duševnému oddychu a podobne. Podľa predispozícii prípadne konkrétnej diagnózy vám poradíme kvalitné doplnky výživy. Na rozdiel od bežne kupovaných doplnkov budú tieto kopírovať presne potreby vášho organizmu.

Nutrigenomika vo forme, v ktorej ju poskytujeme v Symptomedice, je jedna z najšpičkovejších a najdetailnejších diagnostických metód. Svoje uplatnenie má širokospektrálne, je vhodná pre zdravých ľudí, ale aj pre pacientov s diagnostikovaným ochorením. V Symptomedice ponúkame celé portfólio služieb, ktoré nadväzujú na DNA analýzy, najefektívnejšia je práve v kombinácii s našimi Nutribiom konzultáciami. Odborné znalosti v oblasti dietológie a nástroje modernej medicíny nám umožňujú riešiť nielen zdravotné následky, ale predovšetkým hľadať príčiny ich vzniku. Hľadanie príčin zdravotných problémov je vhodné zveriť do rúk špecialistov na dietológiu a výživu. Pod dohľadom odborníkov sa na ceste k plnému zdraviu kráča ľahšie. Na jej konci je vynikajúci pocit a vaša spokojnosť.

Potrebujete poradiť? Dohodnite si konzultáciu so špecialistom ešte dnes.

Kontaktujte nás

Napíšte nám