• Otváracie hodiny: Po - Pia : 09:00 - 16:00

Molekulárno-genetické vyšetrenie mikrobiómu čreva odhalí viac ako vyšetrenie stolice

Genetické vyšetrenie

Črevné baktérie ovplyvňujú život mnohými rôznymi spôsobmi. Aktivujú imunitný systém, ovplyvňujú našu náladu, zodpovedajú za využitie živín, priberanie či tvorbu vitamínov. Poznať a liečiť kondíciu svojich mikróbov usídlených v čreve je preto zvlášť dôležité1. Črevný mikrobióm zohráva dôležitú úlohu v zdraví a patogenéze chorôb, má obrovský dosah na  správanie, metabolizmus, chuť do jedla, energiu, imunitu, vznik tráviacich, respiračných, alergických aj neurodegeneratívnych ochorení1. Jeho optimalizácia môže mať zásadný vplyv na prevenciu a liečbu chronických civilizačných chorôb1. Problémom je, že ak črevný mikrobióm vyšetrujeme „klasickou“ kultivačnou metódou, sme schopní identifikovať približne len 30 – 40% črevných baktérií1. Problematické je vyhodnotiť hlavne anaeróbne a odumreté baktérie2. Často je žiadúce aj zvýšiť úroveň špecifity a citlivosti vyšetrenia. V súčasnosti sa čoraz viac dostáva do popredia molekulárno-genetické vyšetrenie umožňujúce testovanie špecifických génov3 .

Sekvenčná analýza ako základ pre molekulárno genetické vyšetrenie

Vo všeobecnosti sekvenčná analýza  (sekvenovanie ) DNA4,5  znamená postup, ktorý zisťuje zoradenie  nukleotidov DNA. Ďalšími sú  metódy na sekvenovanie vírusovej RNA umožňujúce aj u RNA-vírusov analyzovať ich vírusový transkriptóm, resp. ich genómovú informáciu4. Získané informácie sú  potrebné nielen pre biologický výskum, ale majú aj početné praktické využite v lekárskej diagnostike, genetike, biotechnológii, forenznej biológii, virológii, biologickej systematike4,5 atď. a môžu prispieť k diagnóze a liečbe  rôznych ochorení vrátane napr. rakovinových, vírusových atď. , k charakterizácii repertoáru protilátok, určeniu vírusového                          podtypu resp. mutácie…5. Inak povedané4,  sekvenovanie je „čítanie“ genetickej informácie uloženej v nukleovej kyseline (DNA alebo RNA).

Vidno, že tieto moderné metódy vychádzajú priamo „z koreňa“ problému a už samotná intuícia napovie, že sa môžu veľmi efektívne  využiť pri vyšetrení mikrobiómu čreva, a to najmä v situácii, keď „klasické“ kultivačné vyšetrenie už nestačí (napr. pri anaeróbnych, odumretých baktériach…). Touto témou sa zaoberajú už aj predchádzajúce články na tomto portáli1.

S „klasickým“ kultivačným vyšetrením stolice je možné identifikovať približne len 30 – 40% črevných baktérií, avšak použitím  sekvenčnej genetickej analýzy môžeme preskúmať aj zostávajúcich 60 – 70% 1.

Mikrobiálna sekvenčná genetická analýza stolice je vysoko špecifické a moderné vyšetrenie, pri ktorom sa špeciálnou  metodikou vyšetruje priamo genetický materiál mikrororganizmov žijúcich v čreve2 a pri ktorej sa detekujú aj tie mikroorganizmy, ktoré by pri „klasických“ vyšetreniach unikli identifikácii2. Je to metóda, ktorá umožňuje vytvoriť akúsi „mapu“ mikrobioty , následne určí typ dysbiózy a cielene nastaví personalizovanú liečbu2.

Podstata sekvenčnej analýzy

Na preskúmanie genetickej informácie sa používajú sekvenátory, ktoré dokážu prečítať DNA a tak identifikovať jednotlivé baktérie zo vzorky stolice veľmi rýchlo a presne1. Vďaka sekvenčným analýzam je možné nielen izolovať a presne identifikovať, aké druhy baktérií sú v čreve zastúpené, tzn. aj ich množstvo a aktitvitu  a cielene posudzovať patogénne a potenciálne   patogénne  baktérie,  biodiverzitu črevného mikrobiómu, pomer Firmicutes a Bacteroides, ako významného  parametra vo vzťahu k obezite, enterotypu – bakteriálneho  ekosystému čreva,  stav dysbiózy črevných baktérií, kvalitu a kvantitu nielen  “prospešných“ , ale aj   patogénnych a potenciálne patogénnych baktérií,  baktérií produkujúcich histamín či sírovodík, baktérií s imunogénnym účinkom, baktérií tvoriacich mucínovú vrstvu, produkty metabolizmu mikrobiómu, ktoré sú dôležitým zdrojom energie pre bunky čreva, ale napríklad aj pre signál sýtosti a pod., kvasinky, parazity…1

Práve táto informácia o kvalite a kvantite baktérií (prospešných aj patogénnych), pomáha identifikovať stav bakteriálnej dysbiózy v čreve, ktorý sa ukazuje ako kľúčový pri liečbe alebo prevencii zápalových a metabolických porúch u ľudí. Perspektívne  by tieto informácie mohli byť využité aj pre navrhovanie nových terapeutík1.

Na základe sekvenčnej analýzy je možné určiť aj najvhodnejšiu a najefektívnejšiu probiotickú terapiu pre odstránenie dysbiózy a prinavrátiť mikrobióm do optimálneho stavu1.

Stav čreva pri histamínovej intolerancii

Hovoriac už predtým napr. o histamíne, čreve a jeho mikrobióme  treba aj spomenúť, že hoci jeho fyziologické  hladiny sú potrebné pre správne fungovanie organizmu6, tento môže byť problémom napr. u ľudí s histamínovou intoleranciou (iný článok na tomto portáli6). Mikrobiota ľudí s histamínovou intoleranciou je pod jej vplyvom zhoršená. Niektoré kmene sú početnejšie, iných je nedostatok. Medzi najoslabenejšie črevné baktérie pri histamínovej intolerancii patrí kmeň Bifidobacteriaceae. Je to znovu príklad toho, ako je dôležité mať spoľahlivú metódu na špecifickú, exaktnú a kvantitatívnu metódu určenia mikróbov.

V stolici ľudí s histamínovou intoleranciou sa síce v klinickej štúdii vyšší výskyt histamínu neobjavil, našli sa však zvýšené hladiny zonulínu6 . Zonulín je proteín, ktorý moduluje permeabilitu (priepustnosť) tesných spojov medzi bunkami steny tráviaceho traktu6,7,8.

Syndróm priepustného čreva („leaky gut syndrome“)7,8 znamená črevnú hyperpermeabilitu, pri ktorej toxíny, antigény, baktérie, zápalové a ďalšie škodlivé látky „presakujú“  črevnými stenami do cievneho riečišťa7. Predpokladá sa8, že modulácia črevnej mikrobioty by mohla byť metódou na reguláciu črevnej permeability.

Molekulárno-genetické vyšetrenie a jeho diagnostické možnosti

Okrem hodnotenia stavu a množstva baktérií zahŕňa analýza mikrobiómu ďalej parametre tráviaceho výkonu čreva a porúch trávenia, určenie malabsorpcie, stavu a celistvosti črevnej sliznice, prítomnosti event. zápalu,  stanovenie permeability (priepustnosti) čreva, stavu slizničnej imunity, pri ktorej zohrávajú významnú úlohu aj slizničné imunoglobulíny triedy A9 . Zvýšená hladina protilátok v triede IgA poukazuje na prebiehajúcu infekciu, reaktiváciu, alebo chronickú infekciu, ale aj možné ďalšie iné ochorenia.  Hraničné zvýšenie býva aj pri prekonanej infekcii alebo na začiatku reaktivácie9.

Na tom, ako sa v konečnom efekte uplatní črevný mikrobióm, aké budú tráviace zvyšky,  sa môžu uplatniť aj niektoré ďalšie faktory. Sú nimi napr. pankreatická elastáza , alfa-1-antitrypsín atď.

Pankreatická elastáza je tráviaci enzým produkuvaný v exokrinnej časti pankreasu,  secernovaná  pankreatickou šťavou do duodena a nižšie10,11.  Jej nedostatok vedie k poruchám trávenia10,11 . Alfa -1-antitrypsin12 je glykoprotein produkovaný pečeňou. Je dôležitým inaktivátorom okrem iného elastázy uvoľnenej z neutrofilov12.  Chráni povrch tkanív pred ich deštrukciou vlastnými proteázami, ktoré sú produkované počas zápalu12.

Probiotická suplementácia vie byť veľmi nápomocná pri zvýšenej črevnej priepustnosti, syndróme dráždivého čreva, alergiách, obezite, podvýžive či depresiách. Probiotické terapie sú však úspešné iba vtedy, ak sa použijú správne kmene v správnom množstve, so zreteľom na konkrétu diagnózu. K tomu nám pomáha práve výsledok z rozsiahlej sekvenčnej analýzy mikrobiómu a v tomto  zmysle odporúčame  obrátiť sa na pracovisko, ktoré sa týmto hlbšie zaoberá13 .

Zdroje:
 1. https://www.symptomedica.com/mikrobiom-creva/sekvencna-geneticka-analyza-mikrobiomu-efektivna-identifikacia-bakterii-v-creve/?sfw=pass1639041870
 2. https://www.symptomedica.com/slovnik/mikrobialna-sekvencna-geneticka-analyza-stolice/
 3. https://www.unipo.sk/ceezc/pracoviska/LSA
 4. https://www.cd-genomics.com/microbioseq/viral-ma-sequencing.html
 5. en.wikipedia.org/wiki/DNA_sequencing
 6. https://www.symptomedica.com/mikrobiom-creva/histaminova-intolerancia-ake-potraviny-ju-skutocne-sposobuju/
 7. brainmarket.sk/blog/syndrom-priepustneho-creva/
 8. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5440529/
 9. https://sk.lab.online/moja-imunita-expert
 10. https://www.unilabs.sk/vysetrenie/pankreaticka-elastaza
 11. https://osetrenie.com/choroby-funkcie-pankreatickej-elastázy/
 12. https://www.unilabs.sk/vysetrenie/alfa-1-antitrypsin
 13. https://symptometica.com/mikrobiom-creva/sekvencna-geneticka-analyza-mikrobiomu-efektivna-identifikacia-bakterii-v-creve/

Potrebujete poradiť? Dohodnite si konzultáciu so špecialistom ešte dnes.

Kontaktujte nás

Napíšte nám