Histamínová intolerancia

V súčasnosti je histamín vo verejnosti známy najmä v súvislosti s histamínovou intoleranciou a často sa mu prisudzujú len negatívne vlastnosti. Nie je to však úplne správny predpoklad. Histamín je telu vlastný, potrebný biogénny amín (podobne ako serotonín, dopamín, adrenalín a noradrenalín). V našom tele je histamín zodpovedný za množstvo procesov. Funguje napríklad ako vazodilatátor (rozširuje cievy), reguluje teplotu organizmu, ovplyvňuje viacero psychických funkcií a v neposlednom rade je dôležitým mediátorom pri alergických rekciách.

Isté hladiny histamínu v organizme sú teda nevyhnutné pre jeho správne fungovanie. Podobne ako pri iných biogénnych amínoch, ale aj ďalších zložkách v našom tele, je však dôležitý balans. Histamín teda musí byť udržiavaný v určitých hodnotách, aby bol pre náš organizmus prospešný.

Histamínová intolerancia nemusí byť konečná diagnóza

Po stanovení diagnózy „histamínová intolerancia“ si veľa ľudí vyhľadá informácie pod názvom „histamínová diéta“. V nesprávnom prevedení je však veľmi reštrikčná a tým aj nebezpečná. Ak sa nárazovo a dlhodobo vylúči množstvo potravín, hrozí riziko malnutrície. Tráviaci trakt ľudí s histamínovou intoleranciou je už aj tak oslabený, jednostranným stravovaním sa tento stav často zhoršuje.

Mikrobiota ľudí s histamínovou intoleranciou je vplyvom ochorenia preukázateľne zhoršená. Niektoré kmene sú početnejšie, iných je naopak nedostatok. Medzi najoslabenejšie črevné baktérie pri histamínovej intolerancii zaraďujeme kmeň Bifidobacteriaceae. Jeho suplementácia je teda pri HIT žiaduca.

Molekula histamínu
Molekula histamínu

V stolici ľudí s histamínovou intoleranciou sa v klinickej štúdii vyšší výskyt histamínu neobjavil, našli sa však zvýšené hladiny zonulínu. Zonulín je proteín regulujúci priepustnosť v oblasti čreva na bunkovej úrovni. Práve zvýšená permeabilita a oslabená mikrobiota je jedným z dôvodov, prečo sa histamínová intolerancia objavuje často v kombinácii aj s inými ochoreniami týkajúcimi sa tráviaceho traktu – napríklad syndróm priepustného čreva, syndróm bakteriálneho prerastania (SIBO), syndróm dráždivého čreva (IBS), ale aj laktózová intolerancia, senzitivita na lepok a podobne.

V našej klinike ako jediný na Slovensku ponúkame presné stanovanie hladín zonulínu v rámci diagnostiky histamínovej intolerancie.

V praxi sa často stretávame s prvým prepuknutím symptómov histamínovej intolerancie práve v náročnejších obdobiach daného klienta. U väčšiny prípadov zistíme, že klient sa dlhodobejšie nestravuje podľa princípov racionálnej výživy, má nedostatok spánku, málo športuje, je pod stresom. K rozvoju histamínovej intolerancie dochádza často pri zvýšenej konzumácii alkoholu, či po dlhodobejšej liečbe antibiotikami. Spoločným menovateľom týchto príčin nás opäť privádza k jednému – oslabená mikrobiota, prípadne až dysbióza. O dysbióze hovoríme vtedy, ak sa v čreve nachádza málo prospešných bakteriálnych kmeňov (napríklad Bacteroides), ale aj v prípade, že sú niektoré kmene nadmieru premnožené (napríklad Protebacterie).

Diagnostika histamínovej intolerancie a jej úskalia

Napriek veľkému pokroku v diagnostických metódach súčasnej medicíny sa histamínová intolerancia zaraďuje medzi ochorenia, ktoré sú horšie diagnostikovateľné. Na začiatku lekár vylúči všetky ostatné ochorenia, ktoré majú podobné príznaky ako histamínová intolerancia.

Jednou z diagnostických metód je stanovanie hladiny diaminooxidázy (DAO) z krvi. DAO je enzým, ktorý zodpovedá za rozklad histamínu a pri histamínovej intolerancii je jeho funkčnosť znížená. Vedecké poznatky v tejto oblasti však v poslednej dobe hovoria o tom, že práve tento spôsob diagnostiky nemusí byť spoľahlivý. V štúdii z roku 2017 sa skúmalo, či je vyšetrenie z krvi vždy v korelácii s klinickými príznakmi histamínovej intolerancie. Na základe výsledkov štúdie sa došlo k záveru, že vyšetrenie diaminooxidázy by nemalo byť jediným diagnostickým kritériom pri stanovenie diagnózy histamínovej intolerancie.

Na určenie, či sa jedná o histamínovú intoleranciu, je teda potrebné urobiť celkovú anamnézu – zhodnotiť doterajšie klinické príznaky u daného človeka, preskúmať rodinnú anamnézu, doterajšie stravovacie návyky, ale aj spôsob života vrátane kvality spánku, pohybovej aktivity a dostatočného oddychu.

Ako sa stravovať pri histamínovej intolerancii?

V Symptomedice sa snažíme o udržanie komplexného a pestrého stravovania pacienta počas čo najdlhšej doby. Ak aj našim klientom odporučíme istú formu reštrikčnej diéty, našim cieľom je to, aby nebola celoživotná. S našim klientom pracujeme na tom, aby sa nám pomocou diagnostických metód podarilo prísť na príčinu ochorenia – najčastejšie sa jedná o vyššie spomínanú dysbiózu.

Následne cez viaceré terapeutické postupy optimalizujeme mikrobiotu a vytvárame terapeutický výživový plán pre jej úpravu a dlhodobú udržateľnosť. Pracujeme na tom, aby pacient nemusel vylúčiť všetky potraviny, ktoré obsahujú histamín.

Histamínová intolerancia a návrh opatrení

Našim klientom s histamínovou intoleranciou odporúčame nasledujúce režimové opatrenia:

  • Dbajte na to, aby ste konzumovali čo najčerstvejšie potraviny. Skladovaním sa prirodzene zvyšuje obsah histamínu v základných zložkách potravy, ale už aj v uvarenom jedle. Pri histamínovej intolerancii sa teda sústreďujeme na dennú prípravu stravy.
  • Neskonzumované potraviny uskladnite čo najskôr v chladničke.
  • Z potravín si tiež vyberajte skôr lokálne plodiny, pri ktorých je vďaka skrátenej preprave vyššia pravdepodobnosť ich čerstvosti.
  • Obzvlášť opatrný buďte najmä pri rybách a morských plodoch, pri ktorých sa časom hodnoty histamínu rýchlo zvyšujú.
  • Vyhýbajte sa konzervovaným jedlám a polotovarom, ktoré nášmu zdraviu neprospievajú ani pri plnom zdraví, tobôž už pri objavení tráviacich problémoch a ochorení súvisiacich s gastrointestinálnym traktom.
  • Opatrní buďte aj pri fermentovaných potravinách. Bežne nám slúžia ako výborný zdroj probiotických kultúr  a pre naše zdraviu sú veľmi prospešné. Pri ľuďoch s histamínovou intoleranciou však môžu vyvolať tráviace ťažkosti. Na osobnej konzultácii pre vás nájdeme vhodnejší zdroj probiotických kultúr.
  • Okrem čerstvosti a kvality potravín dbajte aj na skonzumované množstvo a kombináciu potravín obsahujúcich histamín. Miešanie potravín s vyšším obsahom histamínu (údeniny, zrelé syry, sladké, alkohol) nie je vhodné. Pri takomto stravovaní sa symptómy ochorenia môžu rozvinúť aj u zdravého človeka.
  • Odporúčané je vyšetrenie mikrobiómu čreva, priepustnosti čreva, hodnoty histamínu a zonulínu v stolici.

Histamínová intolerancia sa v populácii vyskytuje často, no poznáme možnosti jej riešenia

Histamínová intolerancia je ochorenie postihujúce približne 1 – 3 % populácie,  za posledné roky  má prevalencia rastúci charakter.  K symptómom dochádza zvyčajne prvýkrát v strednom veku, častejšia je u ženského pohlavia,  pri deťoch sa s ňou temer vôbec nestretávame.  Ochorenie úzko súvisí so spôsobom života. Častejšie sa vyskytuje u ľudí so zlou životosprávou alebo v náročnejších životných obdobiach. K zmierneniu príznakov dochádza pri celkovej stabilizácii organizmu vrátene úpravy mikrobioty. V Symtomedice našim klientom s histamínovou intoleranciou poskytujeme komplexné poradenstvo od základov – od úpravy stravovania, cez poradenstvo ohľadom výživových doplnkov (vitamíny, minerály, stopové prvky, bioaktívne peptidy) až po výber probiotík, ktoré budú najvhodnejšie pre váš aktuálny stav.

Zdroje:

Diamine oxidase (DAO) serum activity: Not a useful marker for diagnosis of histamine intolerance | Request PDF (researchgate.net)

Microbial patterns in patients with histamine intolerance – PubMed (nih.gov)

Histamínová intolerancia | Unilabs

Histamine Intolerance: Causes, Symptoms, and Diagnosis (healthline.com)

Dysbiosis – an overview | ScienceDirect Topics

Potrebujete poradiť? Dohodnite si konzultáciu so špecialistom ešte dnes.

Kontaktujte nás

Napíšte nám