• Otváracie hodiny: Po - Pia : 09:00 - 16:00

Štítna žľaza vs. genetika. Čo je skutočnou príčinou nadbytočných kilogramov?

Štítna žľaza

Iba  malé  percento zo všetkých prípadov obezít pripadá na endokrinne podmienené obezity1. Pre populácie sú typické skôr obezity, za ktoré nemôže štítna žľaza a na ktorých sa podieľa hlavne vyšší kalorický príjem ako jeho výdaj, nesprávna výživa a celkový nesprávny životný režim vrátane nedostatku fyzickej aktivity, zlých návykov a pod. (primárna obezita). Tento najčastejší typ bol predmetom aj našich článkov na tomto portáli2,3,4.

V rámci sekundárnej obezity možno spomenúť niektoré príklady endokrinne podmienenej obezity1,5 :

 • Hypotyreózu (zníženú funkciu štítnej žľazy)
 • Hyperkorticizmus (Cushingov syndróm)
 • deficit (a nadbytok)   rastového hormónu
 • deficit testosterónu
 • syndróm polycystických ovárií
 • inzulinóm
 • poškodenia hypotalamu
 • genetické syndrómy

Štítna žľaza a jej vplyv na hmotnosť

Sú zdroje6  ktoré uvádzajú , že „(už) malé rozdiely vo funkcii štítnej žľazy sú spojené s telesným hmotnostným rozdielom až do 5 kg“6 .  V niektorých prácach sa potvrdila inverzná korelácia medzi hladinou sérového fT4 a BMI7. Kauzálnym spojítkom medzi obezitou a štítnou žľazou by teda  mohla byť hypotyreóza1.

V praxi je  potvrdené, že vyvinutá  hypotyreóza (TSH > 20mIU/l  pri zníženom  T4 a fT4)8 sa spája s miernym nárastom hmotnosti9.

Nie je však je vyjasnené, akú úlohu zohráva subklinická hypotyreóza9, pri ktorej sú koncentrácie TSH zvýšené miernejšie a sú asociované s normálnymi koncentráciami fT4 a fT3 10.

Hormóny štítnej žľazy

Primárna hypotyreóza je časté ochorenie, najmä v  subklinickej forme8,11 a najčastejšie ide o autoimunitné poškodenie štítnej žľazy  (Hashimotova choroba). Niekedy to môže byť po strumektomii, po liečbe rádiojódom atď. Tranzitórnu hypotyreózu môžu spôsobiť aj niektoré ďalšie lieky, napr.jódové prípravky, predávkovanie tyreostatík… 8,12.  Hovoriac o genetike, možno spomenúť, že niekedy by mohlo ísť aj o autosomálne recesívne genetické vady12 .

Sekundárna hypotyreóza sa vyskytuje v rámci hypopituitarizmov, pri polyglandulárnom autoimunitnom syndróme s postihnutím hypofýzy v asociácii s hypokorticizmom, cukrovkou a hypogonadizmom a pod.8

Terciárna hypotyreóza je porucha funkcie na úrovni hypotalamu.

Subklinická forma hypotyreźy a jej príznaky

Efekt subklinickej formy na obezitu je nateraz diskutabilný.  Treba napr. preskúmať event. interakcie  medzi leptínom, tyroidálnou autoimunitou a vývojom následnej hypotyreózy9 .

Uvádza sa, že subklinická forma sa prejaví skôr inými klininickými príznakmi, akoby sa v kauzálnom zmysle prejavila obezitou. Pokiaľ zdroje8 uvádzajú prehľad príznakov pri hypotyreóze, je to obyčajne s komentárom, že subklinická hypotyreóza „je sotva príčinou klinických symptómov (adynamia, zvyšovanie hmotnosti, zábudlivosť a pod.)“8, avšak iné zdroje13 ich spomínajú už aj pri subklinickej hypotyreóze.

Medzi  týmito príznakmi  sa zvykne spomínať: adynamia, slabosť, suchá pokožka, mentálna pomalosť, pomalá reč, opuch mihalníc, pocit chladu, znížená potivosť,  studená pokožka, hrubý a opuchnutý jazyk, opuch tváre, suché, drsné vlasy, pomalá pohyblivosť, dilatácia srdca, bledosť kože, porucha pamäti, obstipácia, priberanie8, padanie vlasov, bledosť pier, parestézie, dyspnoe, opuchy predkolení, drsný hlas, pomalé myslenie, anorexia, nervozita, nahluchlosť, palpitácie a tiché srdcové ozvy, stenokardie, poruchy menštruačného cyklu u žien, impotencia u mužov… 8.

Pri neliečenej vyvinutej hypotyreóze môže byť aj perikardiálny výpotok, bradykardia a ďalšie zmeny na EKG, predĺžený reflex Achillovej šľachy, hyponatriémia, zvýšené hodnoty cholesterolu, triglyceridov, kreatínkinázy… 8

V praxi sa možno niekedy stretnúť s tým, že pacienti majú trend klásť príčinu svojej obezity do súvisu so štítnou žľazou, a tým aj „vysvetľovať nízku účinnosť“ ich diétnych a celkovo režimových opatrení. Treba povedať, že vždy, keď je to odôvodnené, je nutné urobiť vyšetrenia zamerané na štítnu žľazu – od anamnézy, základných fyzikálnych vyšetrení, relevantných laboratórnych a zobrazovacích vyšetrení až po event. terapiu endokrinológom a ďalšími špecialistami. Je to tým skôr, že hypotyreóza sa vyskytuje pomerne často a je potreba jej včasného záchytu13.  Ak by sa však aj potvrdil príčinný súvis, všeobecné režimovo-diétne opatrenia je popri základnej liečbe treba aj tak dodržiavať. Bolo by významnou chybou nepodložene, len podľa pacientovej subjektívnej predstavy „ zvaliť“ svoju obezitu na ŠŽ a inak rezignovať.

Genetické príčiny obezity

Na vzniku obezity sa nepochybne podieľajú aj genetické faktory14. Bolo vyselektovaných niekoľko génov a ich variánt15 , ktoré sa dávajú do súvisu s obesitou (napr. AIPOQ, FTO, LEP, LEPR, INSIG2, MC4R, PCSK1, PPARG…). Je skôr zriedkavosťou, že by sa u obéznych ľudí vyskytol iba jeden z génov pre obezitu. Väčšina prípadov obezity je multifaktorálna a je dôsledkom komplexu interakcií medzi mnohými génmi a faktormi prostredia15. Príspevok génov pre vznik obezity možno ilustrovať na pozorovaniach, že nie u všetkých jedincov v tom istom „obezogénnom“ prostredí dôjde k obezite15 .

Je však povzbudením, že aj pri nepriaznivej genetickej predispozícii možno častokrát riziká redukovať. Už vyššie sme spomenuli bežnú génovú variantu „FTO“, ktorá sa síce zreteľne spája s obezitou, ale ktorej nosiči si fyzickou aktivitou môžu zredukovať  spojené riziká15,16.

V článku zaoberajúcom  sa interakciami medzi génmi a prostredím17 sa objavila myšlienka, že dedičnosť nie je osudovou. Autori vychádzali z toho, že genetické zmeny u ľudstva sa nedejú ani zďaleka tak rýchlym tempom, ako sa mení životné prostredie a ako rapídne pribúda obezity17 .

Aplikované v opačnom smere by to mohlo znamenať, že zmenou prostredia a úpravami životného štýlu by bolo možné dosiahnuť benefity aj u geneticky podmienených obezít17.

Záver:

Ako už bolo spomenuté v úvode,  na obezite sa vo vysokom percente podieľa nesprávna výživa a celkový nesprávny životný režim vrátane nedostatku fyzickej aktivity, zlých návykov a pod. Touto obezitou sa už zaoberali aj iné naše  články na tomto portáli2,3,4.

U menej častých prípadov, keď obezita je pri inom základnom ochorení, treba, samozrejme, riešiť toto ochorenie príslušnými špecialistami. Ale aj v takomto prípade zostáva aktuálnou požiadavkou aplikácia zdravej stravy, celkovo zdravého životného štýlu vrátane adekvátnej fyzickej aktivity a pod. Veľa pomôže aj tímova spolupráca viacerých špecialistov pri riešení sprievodných komplikácií obezity4. Dôležité je, aby stav nevyústil do takého nazerania pacienta, že príčina jeho obezity je aj tak „niekde inde“ alebo že za ňu „nemôže“ a pod.

Zdroje:

 1. https://sk.wikipedia.org/wiki/Endokrinne_podmienena _obezita/
 2. https://www.symptomedica.com/diabetologia/obezita-v-spolocnosti-dokazeme-odvratit-hrozivu-buducnost/
 3. https://www.symptomedica.com/diabetologia/optimalna-vaha-a-zdravy-zivotny-styl-v-kazdom-veku-ako-na-to/
 4. https://www.symptomedica.com/diabetologia/obezita-nie-je-len-neesteticka-ohrozuje-vas-na-zivote/
 5. https://www.unilabs.sk/casopis-invitro/diferencialna-diagnostika-endokrinnych-pricin-obezity
 6. Laurberg P, Knudsen N et al.: Thyroid function and obesity. Eur Thyroid J. 2012; (1):159-167
 7. https://www.karger.com /article/Fulltext/342994
 8. Hrnčiar J: Endokrinné choroby. In: Štandardné terapeutické postupy.Vydavateľstvo Osveta Martin. 1997; 974 str.
 9. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4911848
 10. https://www.lekarsky.herba.sk/index.php/archiv/lekarsky-obzor-2010/35-lekarsky-obzor-112010/520-subklinicke-poruchy-funkcie-stitnej-zlazy
 11. https://www.elsevier.es/en-revista-medicina-universitaria-304-articulo-thyroid-obesity-S1665579617300212
 12. Kiňová S: Štandardný diagnostický a terapeutický postup o pacienta s hypotyreózou. 2019; Endokrinológia-SDTP_u_pacienta_s_ hypotyreozou.pdf
 13. https://encyklopedia.akv.sk
 14. https://sk.wikipedia.org/wiki/Obezita
 15. https://www.cdc.gov/genomics/resources/diseases/obesity/obesedit.htm
 16. https://journals.plos.org/plosmedicine/article?id=10.1371/journal.pmed.1001116
 17. https://www.hsph.harvard.edu/obesity-prevention-source/obesity-causes/genes-and-obesity/

Potrebujete poradiť? Dohodnite si konzultáciu so špecialistom ešte dnes.

Kontaktujte nás

Napíšte nám