Individuálny prístup

Vitajte na klinike, kde nový rozmer medicíny predstavujú nielen moderné diagnostické nástroje  a postupy, ale predovšetkým celostný a zároveň personalizovaný pohľad na potreby pacienta. Vitajte v Symptomedice.

Jediná slovenská klinika s komplexným riešením mikrobiómu čreva

V poslednom období sa ukazuje, že problematika črevného mikrobiómu sa vyvíja veľmi dynamicky. Pribúda množstvo chronických ochorení, ale aj zdravotných problémov v celom spektre profesií a vekových kategórií. S tráviacimi ťažkosťami či problémami, ktoré s črevom súvisia, k nám prichádzajú rodičia, ich deti, seniori, manažéri aj  vrcholoví športovci. Ľudí začalo zaujímať, ako sa môžu zbaviť nepríjemných, často dlhotrvajúcich ťažkostí. A to najmä v prípadoch, v ktorých im nevedia pomôcť všeobecní lekári, niekedy dokonca ani špecialisti.

Analýza mikrobiómu čreva je preto v súčasnosti veľmi vyhľadávanou súčasťou diagnostiky trávenia. Prostredníctvom nej dokážeme odhaliť príčinu ťažkostí a zaistiť optimálnu liečbu:

  • presne podľa individuálnych potrieb pacienta,
  • s ohľadom na jeho osobnú anamnézu,
  • na základe odporúčaní vypracovaných osobne pre konkrétneho pacienta.

„Každého pacienta, ktorý sa na nás obráti, si pozorne vypočujeme a detailne sa oboznámime s jeho zdravotným problémom. Po analýze stravovania, odbere biologického materiálu (krvi a/alebo stolice) a komplexnej klinickej diagnostike pristupujeme ku terapii. Tá je vedená, rovnako ako celý proces vyšetrenia, pod dohľadom lekára. Návrh terapeutického plánu na mieru a  odporúčania sú absolútne prispôsobené jedinečnému črevnému mikrobiómu každého pacienta. Aby mohol pacient aj po ukončení terapie pokračovať a riadiť sa zásadami zdravého životného štýlu, poskytneme mu ucelené výstupy vo forme dokumentov. Ide o výstupy, ktoré počas celého procesu vznikali  za spoluúčasti klienta, aby postup liečby bol pre neho prijateľný, pochopiteľný a ľahko dodržateľný. Pritom, samozrejme, odráža reálne skúsenosti z lekárskej praxe, hlboké vedomosti našich lekárov a skúsenosti celej kliniky“ vysvetľuje postup diagnostiky a liečby Lenka Cermanová, spolumajiteľka kliniky.

Postup vyšetrenia

Pozitívna skúsenosť sa šíri naozaj rýchlo a do Symptomedicy prichádzajú klienti z celého Slovenska. Pacienti na svojich lekárov vyvíjajú stále väčší tlak a lekári majú stále menšiu možnosť zatvárať oči pred vedeckými dôkazmi, ktoré o črevnom mikrobióme denne pribúdajú.

Unikátne spojenie personalizovanej medicíny a poznatkov o črevnom mikrobióme

Na trhu nájdeme v súčasnosti množstvo služieb zameraných napríklad na predaj personalizovaných probiotík, výživové poradenstvo či programy na redukciu váhy. Niektoré sľubujú okrem analýzy mikrobiómu či stravy tiež konkrétne doplnky výživy. Čo je však skutočnou pridanou hodnotou našej diagnostiky črevného mikrobiómu je:

  • osobný a individuálny prístup a dohľad lekára počas celého procesu terapie – úpravy či kompletnej obnovy mikrobiómu,
  • komplexné zhodnotenie zdravotného stavu pacienta,
  • odhaľovanie príčin, ktoré ochorenie vyvolávajú a
  • definícia kvalifikovaných záverov a odporúčaní našimi odborníkmi.

Dôležitosť zaujímať sa o všetky okolnosti, ktoré ochorenie pacienta sprevádzajú u nás na klinike nazývame celostný prístup. Problémom všeobecných ambulancií a väčšiny štátnych zdravotníckych zariadení je, že stále zotrvávajú na využívaní len bežných diagnostických nástrojov. Snaha liečiť pacientov masovo, jedným a tým istým spôsobom, sa ukazuje ako neudržateľná. Toto odvážne tvrdenie podporuje aj naša niekoľkoročná skúsenosť.

Lekár a klient v dokonalej symbióze odbornosti a dôvery

Základnými piliermi kliniky Symptomedica sú moderné diagnostické nástroje, holistický prístup a tím špecialistov. Skutočná unikátnosť však spočíva v personalizácii služieb. Pacientovi sa sústredene a naplno venujeme počas celej doby jeho uzdravovania – od prvotnej analýzy až po overenie, ako dodržiava naše odporúčania v praxi. Osobný prístup sa v celom procese diagnostiky a liečby tráviacich a zdravotných problémov ukazuje ako najdôležitejší. Vidíme, že práve individuálny prístup je to, čo klienti oceňujú. My sme zase pripravení im poskytnúť svoju plnú pozornosť a snahu pátrať po príčine ich zdravotných ťažkostí. Lenka Cermanová zároveň uvádza, v čom sa líši vyšetrenie na klinike Symptomedica od ostatných medicínskych zariadení, ktoré využívajú nemoderné, resp. nedostatočne fungujúce všeobecné vyšetrenia a postupy prevencie, či liečby:

„Prostredníctvom poskytovania našich služieb predchádzame rôznym ochoreniam, vrátane civilizačných ochorení, zmierňujeme už prebiehajúce ochorenie a liečime chronické dlhodobo neriešené ťažkosti s dôrazom na individuálny prístup a personalizáciu.“

Analýza mikrobiómu čreva

 

Pripravení na nové výzvy v oblasti diagnostiky a liečby črevného mikrobiómu

Denne s nadšením prijímame výzvy, ktoré vyplývajú z potrieb našich klientov (pacientov), alebo z návrhov lekárov z iných ambulancií. Preto pozeráme za súčasný horizont ďaleko dopredu. Našou najbližšou métou je poskytovať terapiu obnovy črevného mikrobiómu pomocou adresného darovania mikrobiómu od zdravého darcu pre chorého recipienta. Fekálna mikrobiálna terapia znamená prevratný spôsob v tzv. cielenej modulácii mikrobiómu. Neznamená reparáciu poškodeného črevného mikrobiómu, ale jeho obmenu prostredníctvom priameho osídlenia čreva konkrétnymi črevnými baktériami.

Doteraz sa táto metóda využívala iba pri vážnych infekciách (napríklad infekcia hrubého čreva spôsobená baktériami Clostridium difficile), prípadne po reinfekcii týmto patogénom, či po dlhej a ťažkej liečbe antibiotikami. Fekálna mikrobiálna terapia bude znamenať pre pacientov obrovskú príležitosť pre zásadne inú úroveň liečby ich zdravotných ťažkostí.

Takúto službu, ale aj mnohé ďalšie, prinášame vďaka tomu, že sa neustále vzdelávame, zdokonaľujeme, zaujímame o najnovšie informácie a sledujeme dianie vo svete. Vzdelávanie sa a využívanie najnovších poznatkov nám umožňuje na Slovensku stáť na čele v oblasti diagnostiky a liečby črevného mikrobiómu. Sme odborníci a zároveň lídri v tejto sfére, pretože informácie získané napríklad aj z účasti na svetových konferenciách aplikujeme hneď do našej praxe. Pacienti tak v Symptomedice nájdu vždy pokrokové služby a tú najvyššiu úroveň starostlivosti.

Potrebujete poradiť? Dohodnite si konzultáciu so špecialistom ešte dnes.

Kontaktujte nás

Napíšte nám