Obezita a možné riešenia

Nadbytočná hmotnosť je vážny a rozšírený problém, ktorý sa dotýka viac než tretiny slovenskej populácie1. Nadmerná telesná hmotnosť je celosvetovo 6. najdôležitejším rizikovým faktorom spôsobujúcim chorobnosť.2 Vplyv nadváhy a obezity na organizmus pritom nemožno podceňovať. Ide o jeden z najvýznamnejších rizikových faktorov, ktoré zásadne zhoršujú celkový zdravotný stav človeka1 .

V dôsledku obezity narastá riziko veľmi širokej palety vzniku ďalších ochorení, ktoré významne znižujú kvalitu či dĺžku života jednotlivcov. Obezita výrazne zvyšuje riziko:

 • vysokého krvného tlaku,
 • kardiovaskulárnych ochorení3,
 • všeobecne poškodenia ciev,
 • ischemickej choroby srdca,
 • hypertrofie srdca,
 • mozgových príhod,
 • infarktov, astmy,
 • diabetu mellitus 2. typu,
 • metabolického syndrómu4,
 • hyper- a dysliporoteinémie, dny5,
 • niektorých druhov rakoviny2 a porúch spánku3.

Obezita urýchľuje skoré aterosklerotické zmeny viacerými mechanizmami.3  Môžu to byť aj viaceré „mechanické“ dôsledky, ako napr. zvýšená záťaž pohybového aparátu  s následnou osteoartrózou, osteoartritídou, gastroezofageálny reflux, syndróm spánkového apnoe, hypoventilačný sy atď. 5.

Svetová zdravotnícka organizácia považuje nadhmotnosť resp. obezitu6 za rizikový faktor rozvoja vážneho až kritického priebehu COVID-19. Údaje z Veľkej Británie6 poukazujú na fakt, že viac ako dve tretiny ľudí s kriticky vážnym priebehom koronavírusovej infekcie mali nadmernú hmotnosť, resp. obezitu. Nedávne skúsenosti z Talianska6 potvrdzujú, že 99% úmrtí bolo u pacientov s pridruženými ochoreniami, ktoré úzko súvisia s obezitou – diabetes mellitus 2. typu, artériová hypertenzia, nádorové ochorenia. Je pochopiteľné, že sociálna izolácia pri COVIDe ešte viac podporuje nárast akumulácie tuku7.

Medzi rizikové faktory vzniku obezity patria napríklad aj  nedostatočná fyzická aktivitasedavý spôsob životanesprávne, nezdravé a nepravidelné stravovanie, nedostatočný spánok, stres1. Niekedy by mohlo ísť aj o sekundárnu obezitu , ktorej príčinou je iné základné ochorenie. Tento typ obezity je však podstatne zriedkavejší 8.

Zdravotné uvedomenie a správanie obyvateľov Slovenskej republiky

Prostredníctvom regionálnych úradov verejného zdravotníctva sa v roku 2019 zrealizoval prieskum „Zdravotné uvedomenie a správanie obyvateľov Slovenskej republiky“1. Vykonával sa na celom území Slovenska pričom výskumnú vzorku tvorilo 3744 respondentov vo veku od 15 rokov.

Na základe BMI bol zaznamenaný výskyt 1:

 • Nadváhy (BMI: 25,0 – 29,9) u 35,6 %.
 • Obezity I. stupňa (BMI: 30,0 – 34,9)  u 12,2 % respondentov,
 • Obezity II. stupňa (BMI: 35,0 – 39,9) u 2,3 % respondentov,
 • Obezity III. stupňa (BMI: 40 a viac) u 0,4 % respondentov.

Z iného, tiež nedávno zverejneného Európskeho prieskumu zdravia formou rozhovoru (European Health Interview Survey – EHIS) 9 vyplýva,  že v porovnaní so Slovenskom sú na tom v rámci V4 o jedno percento lepšie v Poľsku a o jedno percento horšie v Česku a Maďarsku9 .

Spomínaný prieskum9  spracovával dáta z roku 2019, podľa ktorých malo normálnu váhu 45 % dospelých v EÚ. Avšak viac ako polovica z nich (53 %) už mali nadváhu alebo trpeli obezitou9.

 ÚVZ SRodporúča   pri znižovaní nadbytočnej hmotnosti začať  úpravou životosprávy.  Tento zdroj1   zdôrazňuje, že prvými praktickými krokmi  v oblasti zdravej vyváženej stravy by  mala byť denná konzumácia  piatich  porcií zeleniny, strukovín a menej sladkých druhov  ovocia. Naopak,  treba sa vyhýbať  jedlám vyprážaným, fast foodom, koláčom a údeninám a taktiež  sladeným nápojom a jedlám, ktoré majú vysoký obsah cukrov atď.1

Téma diéty, celkového zdravotného štýlu je preberaná  profesionálnymi edukačnými tímami zdravotníckych zariadení, kde je k dispozícii aj množstvo edukačného materiálu. V tejto oblasti je viacero príbuzných bodov aj s témou diabetu a v tomto zmysle odkazujeme aj na naše ďalšie práce na tomto portáli10.

Netreba zabúdať aj na kalorický obsah alkoholu11. Štatisticky sa preukázálo12, že bežná aj celoživotná konzumácia alkoholu je spojená s prevalenciou obezity.12 Upozorňuje sa na to, že vplyv alkoholu na zvýšenie telesnej hmotnosti by sa mal zohľadňovať aj v programoch verejného zdravia12.

Pohybová aktivita napomáha v liečbe aj prevencii obezity

Dôraz sa kladie aj na  dostatočnú pohybovú aktivitu. Fyzická aktivita napomáha v liečbe obezity a je zároveň aj jej prevenciou13. Pravidelné cvičenie vedie o.i. k redukcii tukovej hmoty, k redukcii obezity, je prevenciou straty kostrového svalstva (ktorú sprevádza diétou navodené chudnutie), je dôležité pre udržanie si optimálnej telesnej hmotnosti atď 13 . Pravidelné cvičenie prispieva k zmenám telesného zloženia a je spojené so zvýšením množstva netukovej hmoty (kostrové svalstvo), s poklesom množstva tukového tkaniva, a to aj bez zmeny celkovej telesnej hmotnosti 13.

Fyzická aktivita

Fyzická aktivita je akýkoľvek telesný pohyb, ktorý je výsledkom aktivity kostrového svalstva. Cvičenie je forma štruktúrovanej fyzickej aktivity, prebieha opakovane počas určitého obdobia a vedie k postupnému zlepšovaniu fyzickej zdatnosti, výkonu a zdravia.

Väčšina pacientov môže vykonávať cvičenie bezpečne za predpokladu, že je to pod odborným vedením a v rámci vypracovaného terapeutického plánu definujúceho o.i. druh cvičenia, stupeň jeho intenzity, že lekár posúdil eventuálne kontraindikácie a že toto je indivuduálne prispôsobené konkrétnemu pacientovi13 .

Pozitívnou motiváciou pre cvičenie by mal byť rad jeho dokázaných pozitívnych efektov na obesitu. Napr. pokles hmotnosti o 0,5 kg/týždeň sa dá očakávať pri cvičení 50 minút denne13. Americké kolégium športovej medicíny odporúča ľuďom s nadhmotnosťou a obezitou cvičiť 60 minút v strednej intenzite (napríklad rýchla chôdza) 4x týždenne13 .

Človek, ktorý sedí vydá asi 25 % celkového energetického výdaja za 24 hodín. Aktívny človek vydá až 50 % celkového energetického výdaja za 24 hodín. Preto treba myslieť na svoje zdravie a primerane sa snažiť aj o výdaj prijatej energetickej hladiny v podobe fyzickej aktivity13 .

Fyzickú aktivitu možno zvýšiť napríklad tým, že sa vymení cesta autom za bicykel, alebo použijú sa schody namiesto výťahu1. Fyzická aktivita napomáha v liečbe obezity a je zároveň aj jej prevenciou13. Pravidelné cvičenie vedie o.i. k redukcii tukovej hmoty, k redukcii abdominálnej obezity, je prevenciou straty kostrového svalstva (ktorú sprevádza diétou navodené chudnutie), je dôležité pre udržanie si optimálnej telesnej hmotnosti, je dôležité pre udržanie optimálnej hmotnosti po chudnutí atď. 13

Obezita a farmakologická liečba

Ak  nefarmakologické opatrenia nemajú dostatočný efekt, lekár je nútený predpísať špeciálne lieky na chudnutie. Tie zväčša znižujú vstrebávanie tukov alebo potláčajú chuť do jedla14. Problémom však je, že tieto majú celý rad nežiadúcich účinkoch, napr. množstvo nepríjemných prejavov zo strany gastrointentestinálneho traktu, zhoršené vstrebávanie v tukoch rozpustných vitamínov atď 14 .

V drastickom kontraste ku všetkým benefitom režimovej liečby  spomeňme, že existuje eventualita aj chirurgického zákroku-bariatrického zákroku, ktorý zmenší objem žalúdka, následkom toho je menší príjem potravy, zníži sa kalorický príjem a dôjde ku schudnutiu14. Ale aj pri event. farmakoterapii alebo spomínanom zákroku treba dodržiavať zásady zdravého životného štýlu14.

V článku sú spomínané viaceré možné hrozivé dôsledky obezity. Nemalo by to však viesť k pesimizmu, ale skôr k uvedomeniu si, že paleta možností, ako proti obezite pôsobiť je naozaj široká  a ide skôr o otázku silnej vôle, dôslednosti a pravidelného sledovania u lekára.

Zdroje:

 1. ÚVZSR:4.marec-Svetový deň obezity 2021
  (https://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=4641:uvz-sr-4-marec-svetovy-de-obezity-2021&catid=56:tlaove-spravy&Itemid=62)
 2. David W Haslam, W Philip T James: Obesity. Lancet. 2005; 366(9492):1197-209
 3. Tiffany M. Powell-Willey, Paul Poirier et al. : Obesity and cardiovascular disease: A cardiovascular scientific statement from the  American Heart  Association. Circulation. 2021; 21(143)
 4. Han TS, Lean EJ: A clinical perspektive of obesity, metabolic syndrome and cardiovascular disease. JRSM Cardiovasc Dis. 2016; Jan-Dec; 5
 5. Franková L: Nadváha až obezita. (lekar.sk/clanok/nadvaha-az-obezita)
 6. ssvpl.sk/kolizia-dvoch-vaznych-pandemii-covid-1-a-obezity-diabezity
 7. Nogueira-de-Almeida CA, Ciampo LAD et al.: COVID-19 and obesity in childhood and adolescence: a clinical review. J.Pediatr (Rio J). 2020; 96(5): 546-558
 8. Diferenciálna diagnostika endokrinných príčin obesity. Unilabs, Alpha medical. 1. december 2014.
 9. https://ec.europa.eu/slovakia/news/viac_ako_polovica_dospelej_populacie_v_eu_trpi_nadvahou_   sk
 10. symptomedica.com/diabetes-mellitus-2-typu-radsej-spravna-vyziva-ako-zbytocne-lieky/
 11. Emanuele NV, Swade TF et al.: Consequences of alcohol use in diabetics. Alcohol Health and Research World. 1998; 22(3):211-219
 12. Luorenço S; Oliveira A et al.: The effect of current and lifetime alcohol consumption on overall and central obesity. European Journal of Clinical Nutrition. 2012; (66): 813-818
 13. Ukropcová M: 6 zaujímavostí, ktoré by ste o pohybe mali vedieť. Ústav experimentálnej endokrinológie, Biomedicínske centrum SAV, Bratislava (protiobezite.sk/6-tipov-ako-nam-pohyb-moze-pomoct/)
 14. Kolková L.: Obezita (moja lekáren.sk/clanok/obezita.sk )

Potrebujete poradiť? Dohodnite si konzultáciu so špecialistom ešte dnes.

Kontaktujte nás

Napíšte nám