Chudnutie

Nadmerná telesná hmotnosť je mimoriadne ťaživým celosvetovým problémom a jej výskyt neustále narastá1.  Preto nie je ani prekvapivé, že sa tejto téme venuje nespočetný počet prác (s takýmto zameraním aj na tomto portáli)1,2,3 a s viacerými podstatnými faktami a úvahami sa stretneme opakovane z rôznych zdrojov. Najčastejšou je primárna obezita, pri ktorej ide najmä o prevyšovanie kalorického príjmu nad jeho výdajom, nesprávnu výživu a celkový nezdravý životný štýl vrátane nedostatku fyzickej aktivity, zlých návykov atď.

V podstatne menšom percente môže byť príčinou obezity aj iné základné ochorenie (vtedy hovoríme o sekundárnej obezite)1,2,3,4.

Obezita predstavuje veľmi vážne zdravotné riziká nielen bezprostredne sama osebe, ale aj kvôli množstvu sprievodných ochorení a komplikácií. Nimi sme sa zaoberali už aj v iných článkoch na tomto portáli, a preto túto tému na tomto mieste ďalej nerozoberáme1,2,3.

Chudnutie a možnosti farmakoterapie

ridanie  farmakoterapie sa zvažuje až potom, keď samotné režimové opatrenia, diéty, zintenzívnenie fyzickej aktivity, kognitívno-behaviorálna terapia nedosiahli potrebný efekt.

Napriek tomu ju spomíname už na tomto mieste, a to  nielen kvôli  zachovaniu kontinuity s nadpisom, ale hlavne kvôli pripraveniu mysle na to, že pri riešení obezity sa nemožno  spoľahnúť „hneď a jednoducho“  iba na farmakoterapiu.

Pri posudzovaní farmatorepie z knižného, resp. formálne teoretického hľadiska, by sa mohlo zdať, že jej možností je veľa. Rovnako by mohli zapôsobiť aj exaktne uvádzané zatriedenia týchto farmák do skupín podľa mechanizmov ich účinku, ktoré sú uvádzané veľmi precízne a presvedčivo. Takýmito účinkami môžu byť napr. zníženie vstrebávania tukov v čreve, tlmenie chuti do jedla, zvýšenie oxidácie tukov v organizme, blokácia CB1 receptorov…  Vyvíja sa enormné úsilie na získanie nových účinných a popritom bezpečných preparátov5. V zahraničí sa napr. vkladajú nádeje do leptínových analógov6.  Skúma aj význam  agonistov  GLP-1  (GLP znamená glucagon-like-peptide)7,8 .

Obmedzenia farmakoterapie

Treba mať však otvorenú myseľ voči tomu, s čím sa táto farmakoterapia  môže spájať:

 • „Prozaickým“ problémom môže byť, že (v našich lekárňach)  je liek aktuálne nedostupný.
 • Môže ísť aj o liek  uvedený v ADC.  Nebezpečím potom môže byť, že pacienti  sizháňajú  liek inými spôsobmi (napr. e-shopy),  bez náležitého medicínskeho dohľadu.
 • spôsoby, akými sa aktuálne deklarujú nežiadúce účinky, riziká,  interakcie s inými liekmi (vzájomné ovplyvňovanie, resp. menenie účinku liekov), event. ovplyvnenie aj súčasne konzumovanými potravinami vrátane nápojov,  kontraindikácie … sú značne  volatilné a môžu sa pohybovať  (v závislosti od konkrétneho lieku a zdravotného nálezu pacienta) od „iba“  nepríjemných vedľajších  účinkov až  po potenciálne ohrozenie života ! 9,10.

Od  inštrukcií  za  akých okolností  sa podanie lieku môže zvážiť,   škála  upozornení   siaha až po   vyjadrenia   typu „riziko   prevažuje nad možným prínosom“ , „liek  s ukončenou platnosťou  registrácie“ ,  „bol nedávno zastavený z bezpečnostných dôvodov“ a  sú aj explicitné  vyjadrenia, že liek je (v EU, resp. SR)   zakázaný.

Ide o jednu z mnohých oblastí, kde je neprípustný hazard s farmakologickou „samoliečbou“.   Ak sú dôvody pre liečbu farmakom, potom o nej musí rozhodnúť lekár, prípade aj tímovo.

Do  článku rozsahovo už nemožno zaradiť témy  prírodných preparátov na chudnutie a rôznych výživových doplnkov. Tieto by mohli byť náplňou iného samostatného článku.

V kontexte so všetkým povedaným platí, že vždy treba informovať svojho lekára o užívaných liekoch, a to aj vrátane voľnopredajných a prírodných prípravkov !  Ako samozrejmosť sa ráta  s tým, že pacient dostane podrobné poučenie od lekára a že si pozorne prečíta aj príbalový leták obsahujúci  množstvo aj ďalších dôležitých upozornení, ktoré všetky nie je možné vtesnať do rozsahu tohto článku.

Je samozrejmé, že obezitu treba riešiť, avšak ešte pred  event. pristúpením  k farmakoterapii treba dôsledne odskúšať možnosti nefarmakologickej terapie a postupy, ktoré umožnia chudnutie, ako je  uvedené ďalej.

Možnosti nefarmakologického ovplyvnenia

Významné klinické prínosy sa  dosiahli už aj po miernej redukcii nadváhy (o 5-10 % z

pôvodnej) a aj po ďalších úpravách (skvalitnení nutričného obsahu diéty a už aj miernom zintenzívnení fyzickej aktivity a fitnesu)11.

Ďalším prostriedkom je kognitívno-behaviorálna psychoterapia12 , pri ktorej sa kladie dôraz na sebakontrolu, sebaposilňovanie, kognitívne a relaxačné techniky.

Všetky tieto spomenuté prvky tvoria spoločný komplex a ich plná účinnosť sa môže prejaviť iba ak sú realizované koordinovane. Treba, aby do tejto koordinácie vstupoval aj lekár (resp. tím lekárov), pretože iba za tohto predpokladu môžu byť diéty naozaj racionálne a aj fyzická aktivita môže byť lekárom optimálne a individuálne prispôbená čo sa týka jej druhustupňa intenzity a aj prípadných kontraindikácií.

Za účelom zefektívnenia tohto úsilia možno sa obrátiť aj na ďalšie pracoviská, resp. ambulancie poskytujúce dietetické a ďalšie poradenstvo.

Riešením a unikátnou prevenciou sú konzultácie a špecializovaná zdravotnícka starostlivosť na klinike Symtomedica. Pod vedením skúseného lekára je možné liečiť pacientov systémovo viacerými spôsobmi.

Režimové opatrenia a zdravý životný štýl

Pre zdravé stravovanie je užitočné vypracovanie stravovacieho plánu1,2,3. Aj pri dietovaní môže byť paleta zdravých jedál celkom pestrá. Táto môže obsahovať napr.  tmavú listovú zeleninu, nesladké ovocie, rajčiny, ktoré sú bohaté na vitamíny, vlákninu, minerály… Stravovací plán ďalej kladie dôraz na  celozrnnú vlákninu, nízkotučné mlieko a nízkotučné mliečne  produkty.

K rôznorodosti  jedál prispievajú aj  menej tučné produkty mora, chudé druhy mäsa, hydina, vajcia, zelenina,  strukoviny, produkty zo sóje…

Je samozrejmé, že  treba znížiť  kalorický príjem, výrazne obmedziť potraviny s pridaným cukrom a všeobecne vyradiť všetky tučné potraviny, ako tučné syry, údeniny, tučné mäsá, paštéty, šľahačku, tučné múčniky, sušienky, mrazené smotanové krémy, majonézu atď.  Treba vylúčiť aj sladké a alkoholické nápoje1,2,3.

Stupeň prísnosti diét určuje lekár podľa zdravotného stavu konkrétneho pacienta. Odborný dohľad je potrebný počas celého procesu !  Treba dať pozor na riziká  spojené s event. ochudobnením stravy  o niektoré dôležité živiny, mikronutrienty… Pri tom sa nestačí spoliehať iba  na rôzne výživové doplnky, ale samotnú  základnú stravu treba uspôsobiť odborným odporúčaniam.

Pre dosiahnutie optimálnej hmotnosti má mimoriadny význam aj adekvátna  fyzická aktivita1,2,3. Bolo dokázané, že sedavý životný štýl je rizikovým faktorom pre vznik mnohých veľmi vážnych chorôb2,  ktoré sú aj hlavnou príčinou úmrtia vo vyspelých krajinách.  Fyzicky aktívny život vedie nielen k fyzickým zmenám, umožňuje zdravé chudnutie, ale prináša so sebou mnoho ďalších sociálnych a psychologických benefitov  a medzi fyzickou aktivitou a strednou dĺžkou života existuje priame spojenie. Ľudia s pôvodne  sedavým spôsobom života, ktorí sa stali neskôr fyzicky aktívnejšími, sa začali cítiť lepšie po fyzickej aj duševnej stránke1,2,3.

Záver

Na prvý pohľad by sa mohlo zdať, že výber farmák na chudnutie je pomerne široký. Iluzórna predstava o „čarovnej pilulke“ však rýchlo zanikne, keď si uvedomíme celú škálu od jednoducho nepríjemných vedľajších účinkov až po tie, ktoré  potenciálne ohrozujú život. Preto treba vyčerpať všetky možnosti v rámci režimových opatrení, diét, adekvátnej fyzickej aktivity , kognitívno-behaviorálnej psychoterapie. Tieto môžu byť efektívne a bezpečné iba vtedy, ak sú pod odborným vedením na špecializovaných pracoviskách.

Klinika Symptomedica sa individuálne venuje každému pacientovi. Analýza mikrobiómu v súvislosti s obezitou, jej prevenciou a opatreniami na zdravé chudnutie si vyžaduje osobné vyšetrenie a konzultáciu.

Zdroje
 1. https://www.symptomedica.com/diabetologia/obezita-v-spolocnosti-dokazeme-odvratit-hrozivu-buducnost/ 
 2. https://www.symptomedica.com/diabetologia/obezita-nie-je-len-neesteticka-ohrozuje-vas-na-zivote/
 3. https://www.symptomedica.com/diabetologia/optimalna-vaha-a-zdravy-zivotny-styl-v-kazdom-veku-ako-na-to/
 4. https://www.symptomedica.com/odborny-blog/stitna-zlaza-vs-genetika-co-je-skutocnou-pricinou-nadbytocnych-kilogramov/
 5. https://www.unipo.sk/public/media/files/docs/fz_veda/svk/dokument_162_31.pdf
 6. Tam CS, Lecoulte V, Ravussin E : Novel strategy for the use of leptin for obesity therapy. Expert Opin Biol Ther. 2011 Dec;11(12):1677-85 (https:pubmed.ncbi.nlm.gov/21910668/)
 7. DE Oca, APM, Pellitero S, Puig-Domingo M: Obesity and GLP-1. Minerva Endocrinol(Torino), 2021 Jun;46(2):168-176   (https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33213122/
 8. Madsbad S: The role of glucagon-like peptide-1 impairment in obesity and potential  therapeutic implications. Diabetes Obes Metab. 2014 jan;16(1):9-21 (pubmed.nci.nlm.gov/23617798/)
 9. https://www.ema.europa.eu/en/documents/referral/questions-answers-suspension-medicines-containing-sibutramine_sk.pdf
 10. https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/acomplia-epar-product- information_sk.pdf
 11. Zumuk VD., Tsigos C. : European guidelines for obesity management in adults. Obesity Facts 8(6):402-424
 12. https://www.solen.sk/storage/file/article/beec05942a4038194ad76ca83fc96493.pdf

Potrebujete poradiť? Dohodnite si konzultáciu so špecialistom ešte dnes.

Kontaktujte nás

Napíšte nám