Lenka Cermanová - Symptomedica

Symptomedica začína tam, kde ostatní končia! V našej ambulancii si uvedomujeme individualitu každého klienta a veríme, že prevencia je nesmierne dôležitá pre udržateľné zdravie. Cez nové postupy a nové zistenia vieme podať pomocnú ruku aj tým pacientom, ktorým sa ešte pred časom nevedelo pomôcť.

Prečítajte si osobný rozhovor so zakladateľkou kliniky Symptomedica, Lenkou Cermanovou, v ktorom vám predstaví ambulanciu a lekárov a zároveň odhalí to, čím sa líšia od iných, no podobných ambulancií a čo všetko vás pri návšteve Symptomedica čaká.

Prezraďte nám, kto stojí za úspešnou klinikou na prevenciu a podpornú liečbu civilizačných ochorení – Symptomedica?

Založiť súkromné ambulantné zariadenie Symptomedica, so zameraním na diagnostiku črevného mikrobiómu, ktorý zohráva významnú úlohu v patogenéze civilizačných ochorení a následne sa venovať jeho úprave, ako potenciálnej liečbe a prevencii chronických chorôb, bolo celé roky mojou neutíchajúcou ambíciou.

S realizáciou tohto odvážneho sna mi pomohla kolegyňa Soňa, ktorá je spolumajiteľkou firmy Symptomedica, mojou pravou rukou a pravou hemisférou. Ale reálny príbeh Symptomedicy sa začal písať s príchodom nášho prvého lekára – odborného garanta ambulancie.

Čím je váš tím špecifický a výnimočný? Kto konkrétne tvorí váš tím?

Špecifický – zanietením, výnimočný – prístupom. Nevybrali sme si cestu potláčania symptómov, ani predpisovania liekov. Naopak. Ideme do hĺbky, hľadáme príčinu problému a nastavujeme nefarmakologickú liečbu podľa konkrétnych potrieb klienta. Vybrali sme sa cestou personalizovanej medicíny, pretože žijeme v dobe, ktorá si žiada rýchlu a presnú medicínu, využívajúcu všetky dostupné diagnostické metódy, osobný prístup a individualizovanú liečbu (tzn. najvhodnejšiu liečbu pre daného pacienta v danom čase).

Ja a moja spoločníčka Soňa vedieme firmu, ktorá si vyžaduje veľa denných administratívnych náležitostí a byrokratických úkonov. No viac ako manažérske úlohy nás bavia tie výkonné – odborné povinnosti súvisiace s dietológiou. Sme vyštudované v odbore chémia (ja, Lenka) a farmácia (Soňa) a obe sme v minulosti pôsobili ako certifikované výživové poradkyne a športové dietologičky.

Sonka je nadšenec aktívneho životného štýlu, má 10 ročné skúsenosti s fitness prostredia a miluje prácu s ľuďmi, ktorí sa snažia o zmenu životosprávy. Je milá komunikatívna a v ambulancii má na starosti prvý kontakt s klientmi.

Ja som viac introvert, zbožňujem informácie, samovzdelávanie a vedecké prostredie. Pôsobila som v ambulancii pre poruchy látkovej premeny a výživy, a momentálne som fascinovaná imunológiou a genetikou, ktorú študujem diaľkovo na Harvarde. V ambulancii mám na starosti nastavovanie terapeutických plánov na obnovu črevného mikrobiómu a nefarmakologickú terapiu (personalizovaný výber probiotík, prebiotík a iných výživových doplnkov pre jednotlivých klientov).

Gro tímu tvoria lekári, ktorí u nás pôsobia, menovite pani doktorka MUDr. Eva Smíšková a pán doktor MUDr. Karol Džupa, CSc. Sú našou pýchou, nakoľko to nie sú len uznávaní doktori, dobre známi v lekárskych kruhoch, ale aj ľudia s obrovskou dávkou empatie a porozumenia. V ambulancii majú na starosti vstupné a výstupné konzultácie, vyhodnocovanie analýz biochemických vyšetrení či mikrobiálnych analýz, vyhodnocovanie doterajšej zdravotnej dokumentácie klienta, nastavenie trvalo udržateľnej zmeny životného štýlu klienta, s priebežnými podpornými konzultáciami a komplexné nutričné poradenstvo.

Aké úspechy majú za sebou vaši lekári?

U našich lekárov sa nebojím použiť termín špičky vo svojom odbore. Pani doktorka MUDr. Eva Smíšková je internista, dietológ, špecialista na mikróby a črevný mikrobióm. Potravinovým intoleranciám a terapeutickým jedálničkom sa venovala v čase, keď ešte veta – sme to, čo jeme, nemala takú váhu ako dnes.

MUDr. Eva Smíšková

Vďaka dlhoročnému a nepretržitému kontaktu s pacientmi veľmi intenzívne vníma skutočnosť, že zdravotný stav a vznik mnohých ochorení veľmi úzko súvisí so stravovacími návykmi ľudí. Výsledkom jej práce v oblasti dietológie sú úspešne príbehy pacientov s nadváhou, potravinovými intoleranciami či chronickými problémami tráviaceho traktu. Pre jej neoceniteľné skúsenosti môže Symptomedica prispieť k zníženiu počtu civilizačných ochorení na Slovensku. Vďaka jej aktívnej účasti na televíznych a odborných debatách či pravidelných stĺpčekoch v spravodajských periodikách, prispieva k edukácii a zvýšeniu povedomia Slovákov o výžive a zdravom životnom štýle.

MUDr. Karol Džupa

Pán doktor MUDr. Karol Džupa je internista, chirurg a dietológ, špecialista na enterálnu a parenterálnu výživu, probiotiká, prebiotiká a biologicky aktívne látky. Má za sebou bohatú, 40 ročnú lekársku prax a veľmi významnú výskumnú činnosť. Výživu považuje za nevyčerpateľný zdroj inšpirácie, čo len odráža jeho pracovnú i životnú energiu. Je nie len autorom niekoľkých hodnotných kníh (pre odbornú i laickú verejnosť), ale aj spolutvorcom špičkových výživových doplnkov a probiotických preparátov. Pán doktor aktívne publikuje, edukuje a informuje laickú verejnosť, napríklad aj na našom firemnom blogu denníka SME. V Symptomedice úspešne napráva stravovacie návyky, optimalizuje nutričnú vyváženosť stravy za využitia ortomolekuárnych princípov a dohliada na farmakoterapiu našich klientov.

Našich lekárov ale nie je potrebné v medicínskych kruhoch predstavovať. Sú to uznávaní odborníci, za ktorých hovoria výsledky a viac ako 30 ročná prax. Sú autormi viacerých kníh, monografií, viacerých titulov a nositeľmi rôznych ocenení. Ich záľubou je nie len vnútorné lekárstvo, ale aj dietológia, mikrobiológia a orthomolekulárna a personalizovaná medicína. Rozumejú pochodom v ľudskom tele a biochemickým procesom v ňom. Čo je však najdôležitejšie, uvedomujú si dôležitosť prevencie, nie len riešenia následkov a upozorňujú na skutočnosť, že väčšinu chorôb možno ešte v predchorobí identifikovať ako závažnú poruchu výživy či životosprávy. Modernou diagnostikou, proaktívnym prístupom, komplexným pohľadom a hlavne včasným zásahom do zaužívaných stereotypov výživových návykov klienta sa naši lekári snažia identifikovať príčinu ťažkostí a prinavrátiť zdravie a v ťažkých prípadoch minimálne zlepšiť kvalitu života klienta.

Symptomedica team

Ako a prečo vznikol nápad vytvoriť kliniku Symptomedica?

Chceli sme prepojiť pacienta s lekárom. V rámci individuálnej medicíny má lekár čas počúvať a pacient má priestor, kde sa môže zdôveriť, otvoriť a bez ostychu či strachu pýtať.

Chceli sme sa zamerať na inovatívnu medicínu a na prepojenie vedy do praxe. Chceli sme inovovať postupy, prinášať nové smery, nadštandardné diagnostické metódy, ktoré sa v zahraničí bežne využívajú a do modernej a personalizovanej medicíny určite patria.

Čo vás osobne na vašej práci teší najviac?

Ak môžem hovoriť za všetkých, najviac nás teší to, keď sa na nás klienti obrátia s dôverou, spolupracujú a následne na sebe vidia pozitívne výsledky.

Mňa osobne teší aj vedomosť, že cez nové postupy a nové zistenia sa dá podať pomocnú ruku pacientom, ktorým sa pred časom ešte nevedelo pomôcť (dlhodobé nešpecifické problémy). Na tejto práci ma baví prichádzať na vzájomné prepojenia, hľadať odpovede v zdravotnej dokumentácii a doterajšej anamnéze klienta a objavovať spojitosti. Konzultovať s rôznymi odborníkmi, nahliadať do vedeckých článkov a využívať modernú diagnostiku, čoho výsledkom je personalizovaná, cielená a veľmi efektívna liečba.

Tiež ma veľmi teší, že sa kladie čoraz väčší dôraz na prevenciu a predchádzanie choroby ako takej, nakoľko je to dôležité pre dlhodobo udržateľné zdravie , ale aj z pohľadu ekonomického zaťaženia spoločnosti.

Čím je vaša klinika špecifická?

Začíname tam, kde ostatní končia! V našej ambulancii si uvedomujeme individualitu (každý má iný typ metabolizmu, zloženie mikrobiómu, genetické predispozície, spôsob akým zvláda stres a pod.), a teda nutnosť rozdielneho prístupu k liečbe, prevencii a nastaveniu životosprávy každého jednotlivca. Personalizovaným prístupom pri liečbe dysbiózy vyvolanej narušením črevného mikrobiómu dosahujeme lepšie výsledky a dlhodobo udržateľné zdravie klienta.

Ako to u vás vyzerá? Množstvo ľudí má strach z bežnej ambulancie. Ako s týmto bojujete, aby sa u vás klient cítil čo najpríjemnejšie?

Úsmevom! U nás pacienti vedia, že sa nemajú čoho báť. Sme empatickí, priateľskí a otvorení. Nerobíme žiadne invazívne, teda bolestivé vyšetrenia a nie sme ani poslami zlých správ. Všetko čo sa u nás dozvedia, zvyčajne ešte majú šancu zvrátiť/zmeniť, pretože výživu majú vo svojich rukách. My sme len ich podporovatelia na ceste za pozitívnou zmenou. Staviame na otvorenej a úprimnej komunikácii.

Už samotný priebeh vyšetrenia je neporovnateľný s návštevou bežného lekára. Pacient nečaká, dostane možnosť konzultácie s lekárom podľa potreby či závažnosti jeho diagnózy, počas ktorej má čas rozprávať o svojom probléme v širších súvislostiach. U nás má klient vytvorený priestor, kde môže otvorene a podrobne opísať svoje ťažkosti.

Ako prebieha vyšetrenie u vás? Čo všetko vo všeobecnosti čaká klienta, ktorý k vám príde na vyšetrenie či testy?

Vyšetrenie u nás by som zhrnula do nasledujúcich prehľadných krokov, aby si každý mohol vytvoriť jasnú predstavu o tom, ako vyšetrenie u nás prebieha.

  1. Vstupná konzultácia – oboznámenie sa s problémom (kompletná osobná + rodinná anamnéza)
  2. Analýza stravovacích návykov
  3. Preštudovanie kompletnej dokumentácie, ktorú pacient prinesie
  4. Diagnostika/testovanie – výber správnej metódy (intolerancie, črevný mikrobióm, genetické analýzy, manažment stravovania)
  5. Výsledky – konzultácia a interpretácia výsledkov
  6. Terapeutické odporúčania na mieru klienta – personalizované
  7. Kontroly – možnosť vstúpiť do dlhodobej starostlivosti ambulancie Symptomedica a porovnať si progres vždy po 6. týždňoch

Čo všetko navyše získajú vaši klienti? Aké nadštandardné služby ponúkate?

Za nadštandardné služby našej ambulancie považujeme sekvenčnú genetickú analýzu, ktorá je špičkovou analýzou všetkých mikróbov v čreve. Zároveň vnímam za nadštandardnú aj našu interpretáciu výsledkov, a teda podanie výsledkov pre pacienta zrozumiteľnou formou. U nás sa vám nestane, žeby ste dostali len výsledok testov, s ktorým by ste sa mali popasovať sami. Zároveň u nás nájdete terapeutický personalizovaný plán výživových doplnkov – probiotiká, prebiotiká, enzýmy, peptidy, vitamíny, minerály. Tento terapeutický plán je tvorený na základe neustálej kontroly a vyhodnocovania kvality dostupných doplnkov výživy. Okrem iného ponúkame plán priebežnej starostlivosti o klienta lekárom špecialistom v oblasti. No a aby som nezabudla, našou top službou je samozrejme nutrigenomika,  komplexná genetická analýza človeka a jeho predispozícií na metabolizáciu, regeneráciu, športový výkon, spánok a potreby výživy, ktorej výsledkom je podrobný zrozumiteľný výstup s konkrétnymi odporúčaniami pre klienta.

Aké služby vo všeobecnosti na klinike Symptomedica poskytujete svojim klientom?

Našim klientom ponúkame služby, ako analýza mikrobiómu, analýza potravinových intolerancií, konzultačné služby dietológov, personalizovaný návrh terapeutických doplnkov podľa potreby klienta, manažment stravovania, optimalizáciu farmakoterapie lekára a kompletná starostlivosť – dlhodobý program.

Čím sa v Symptomedica líšite od konkurencie a čím sa zase líšite od bežných ambulancií?

Zakladáme si na kvalite. Využívame genetické analýzy, nie základné testy, ale nadštandardnú diagnostiku, (vďaka čomu vieme presne identifikovať podstatu problému), podloženú kvalitou našich doktorov, ktorých ľudia nenájdu len tak v bežných ambulanciách.

Snažíme sa byť vždy dva kroky vpred, sledujeme vývoj, ako aj najnovšie poznatky a vždy sa posúvame na hranu toho, čo je momentálne možné. Naše služby sú porovnateľné s inými špičkovými zariadeniami v Európe.

Čo si pre svojich aj nových klientov chystáte v najbližšej dobe? Aké máte plány do budúcnosti?

Víziou Symptomedicy je stať sa klinikou, kde bude na klienta nazerať tím špecialistov. Chceme vytvoriť konzílium odborníkov s rôznymi špecializáciami, ktoré bude vnímať klienta komplexným spôsobom (nie selektívne, ako je bežné).

Čo sa týka služieb, tie by sme chceli v najbližšej dobre doplniť o personalizované probiotiká resp. synbiotiká na mieru, personalizované výživové plány navrhnuté na základe mikrobiómu a nutrigenomiky klienta, a autotransplantáciu mikróbov pre ťažko chorých pacientov a pod.

Kto každý je u vás vítaný?

Snažíme sa pomáhať klientom ktorí už čelia konkrétnemu problému, ale aj klientom, ktorí dbajú na prevenciu, a radi by si udržali svoje zdravie. Keďže sme špecializovaná odborná ambulancia, klienti u nás nájdu v prvom rade odbornosť a profesionalitu. Radi u nás privítame každého, kto potrebuje pomôcť a je ochotný aktívne spolupracovať na zmene.  Aktívny prístup k svojmu zdraviu je pre nás ťažiskový.

Ako vnímate zdravotný stav Slovákov celkovo? Ktoré z ochorení, na ktoré sa špecializujete, trápi najčastejšie ľudí na Slovensku?

Situácia na Slovensku kopíruje celosvetový trend, a to čo sa týka obezity, tak aj rastu počtu civilizačných ochorení. Našej ambulancie sa dotýka široká škála diagnóz, ktoré majú súvis s dysbiózou, narušením rovnováhy baktérií v čreve, najväčšom imunitnom orgáne. Sú to rôzne intolerancie, chronická únava, časté migrény či herpesy, ale aj dermatologické či opakované gynekologické ťažkosti.

Ak sa však bavíme o skutočne najčastejších diagnózach našej ambulancie, sú to jednoznačne dlhodobé nešpecifické tráviace ťažkosti a hneď v závese problémy s hmotnosťou.

Možno by za zmienku stál aj problém s narastajúcou rezistenciou baktérií voči antibiotikám, ktorá vznikla dôsledkom nadmerného užívania tohto druhu liekov. Obnova mikrobiómu po dlhodobom užívaní širokospektrálnych antibiotík je nesmierne náročná a častokrát aj dlhá cesta, našťastie nie neuskutočniteľná.

Aké sú súčasné moderné spôsoby liečby klinika Symptomedica využíva? Využívate metódy, technológie alebo niečo, ako jedny z mála na Slovensku?

Sekvenčná genetická analýza mikrobiómu, ktorá sa na Slovensku nerobí, momentálne sa začína len objavovať, je službou, ktorú ponúkame ako jedny z mála.

Ako prebieha testovanie u vás? Kde sa testujú odobraté vzorky?

Klient obdrží testovaciu sadu s inštrukciami ako odovzdať vzorku a my následne vysvetlíme, akým spôsobom má odobrať a doručiť vzorky. Následne prebieha testovanie v našich partnerských laboratóriách. Výsledok analýzy je u nás v Symptomedice spracovaný a prepojený so všetkými doterajšími informáciami, obdržanými od klienta (anamnéza, klinický obraz, farmakoterapia) do podoby podrobného výstupu. Odporúčania sú vysvetlené a odkonzultované na osobnom stretnutí, aby boli zrozumiteľné a aplikovateľné do života klienta.

Potrebujete poradiť? Dohodnite si konzultáciu so špecialistom ešte dnes.

Kontaktujte nás

Napíšte nám