Osobné informácia

Ing. Lenka Cermanová

Vzdelanie a tréningy

Ing. LENKA CERMANOVÁ

Zakladateľka, spolumajiteľka a kontateľka. Chemička s vášňou pre inovácie v zdravotníctve.

Bez Lenky by jednoducho nebola Symptomedica. Myšlienku založiť špecializovanú ambulanciu na mikrobióm čreva má na svedomí práve ona. Ing. Lenka Cermanová je hlavou, srdcom a dušou kliniky Symptomedica.

Lenka je skutočným príkladom toho, keď zakladateľ firmy zosobňuje všetko, čím firma žije, ako komunikuje i akú kvalitu služieb chce svojim klientom poskytnúť. Tie najvyššie nároky kladie nielen na celý svoj tím špecialistov, ale aj na seba samú.

Lenka je podnikateľka telom i dušou, večne zvedavá, vždy pripravená vidieť príležitosti namiesto problémov. Napriek tomu však nikdy nezabúda, prečo Symptomedica vznikla – pomôcť tým, ktorí čelia zdravotným problémom a ukazovať cestu prevencie tým, ktorí hľadajú spôsob, ako ostať zdraví.

Hodnoty a kvalita

V Symptomedica sme veľmi hrdí, že naša kvalita služieb je podložená odborným lekárskym tímom špecialistov. Na tomto pevnom základe dnes môže firma stavať svoju víziu pomoci klientom žiť lepší a zdravší život a aktívnou osvetou pomáhať v prevencii proti civilizačným chorobám. Nositeľkou tejto vízie a ďalšieho smerovania firmy je práve Lenka, ktorá do kliniky neustále prináša nové myšlienky, inovatívne postupy či špičkové produkty, vždy s jediným zámerom – pomôcť klientovi.


Klinika Symptomedica je v priestore Slovenska či Česka výnimočná svojim zameraním, unikátnym lekárskym tímom i spôsobom, akým sa snaží pristupovať ku klientovi. Téma črevného mikrobiómu a jeho genetickej analýzy, je v lekárskej sfére stále unikátna. O to viac sme u nás v klinike radi, že vieme našim klientom poskytnúť v tejto oblasti komplexné služby. Od svojho vzniku, v roku 2018, pomohla Symptomedica už stovkám klientov žiť lepší a zdravší život. Práve to je ten najväčší odkaz a zadosťučinenie pre jej zakladateľku, Ing. Lenku Cermanovú. A stále sme iba na začiatku našej cesty.

Zameranie a špecializácia

Vízia a rozvoj kliniky

Formovanie vízie a smerovania firmy s cieľom vybudovať kliniku so zameraním na črevný mikrobióm, zdravú výživu a prevenciu civilizačných chorôb.

Partnerstvá a prevencia

Rozvoj a budovanie partnerstiev v segmente zdravia a prevencie, vďaka čomu vie Symptomedica prinášať nové postupy a možnosti pre svojich klientov.

Nutrigenomika a mikrobióm

Vyhodnocovanie sekvenčnej genetickej analýzy mikrobiómu klienta a príprava podkladov pre lekársky tím. Nutrigenomické konzultácie a vyhodnocovanie medicínskych a lifestylových genetických analýz.

Nefarmakologická terapia

Personalizované odporúčania na probiotické a prebiotické doplnky pre klientov na základe klientskej anamnézy a výsledkov analýz.