Prevencia vzniku cukrovky

Dlhodobý stres, zlá životospráva, znečistené životné prostredie, nedostatok pohybu aj nekvalitná strava – to všetko negatívne vplýva na rozvoj civilizačných ochorení. Náš organizmus a imunitný systém sú denne vystavené týmto vplyvom, čo sa podpisuje na celkovom zdraví ľudí. K jednej z najčastejšie diagnostikovaných chorôb 21. storočia sa radí práve cukrovka.

Cukrovka – choroba látkovej premeny

Cukrovka (medicínsky diabetes mellitus)  je metabolickým civilizačným ochorením.

Typickým príznakom cukrovky je zvýšená hladina cukru v krvi (hyperglykémia). Nárast hladiny cukru v krvi je spôsobený nedostatkom inzulínu, prípadne zníženou funkciou podžalúdkovej žľazy, ktorou je produkovaný. Inzulín je jediný hormón v organizme, ktorý dokáže znižovať hladiny cukru v krvi.

Poznáme dve formy cukrovky:

 • Diabetes mellitus 1. typu – pri tejto forme nie je inzulín prítomný v organizme vôbec alebo sa nachádza len v minimálnom množstve. Objavuje sa najmä v detstve a rannom mladom veku a nemá priamy súvis so spôsobom stravovania. Diabetes mellitus 1. typu je chronickým autoimunitným ochorením, vplyv na rozvoj ochorenia majú HLA gény.
 • Diabetes mellitus 2. typu – najčastejšia forma cukrovky. Prvé príznaky sa objavujú okolo 40. veku života a ak nie sú podchytené, ochorenie rýchlo postupuje. Údaje z roku 2018 uvádzajú, že na Slovensku sa na cukrovku 2. typu lieči viac ako 300 000 pacientov. V článku budeme ďalej hovoriť o diabete 2. typu.

Príznaky cukrovky

Medzi prvé symptómy ochorenia patrí:

 • Časté močenie
 • Zvýšený pocit smädu, časté pitie
 • Intenzívne pocity hladu
 • Chudnutie bez zjavnej príčiny
 • Únava
 • Problémy s koncentráciou
 • Zhoršeniu zraku
 • Časté infekcie močového traktu
 • Svrbenie kože
 • Zlé hojenie rán
 • Pocit mravčenia v končatinách

Pri diabete 2. typu je časté, že sa príznaky objavujú len v miernej forme (na rozdiel od cukrovky 1. typu, kedy je nástup príznakov veľmi intenzívny). Nepodceňujte preto preventívne prehliadky, na ktorých lekár môže odhaliť prípadnú hyperglykémiu (z moču alebo krvi).

Ak je raz cukrovka diagnostikovaná, pacienti užívajú lieky doživotne. Veľký vplyv na rozvoj ochorenia má stravovanie a životospráva. Strava je kľúčovým faktorom v prevencii cukrovky, jej úprava je nevyhnutná aj po diagnostikovaní ochorenia. Viete, akým stravovaním môžete cukrovke predchádzať?

Strava ako rizikový faktor aj forma prevencie cukrovky

Medzi známe rizikové faktory cukrovky zaraďujeme vplyv genetiky, časté prejedanie sa, s tým spojenú obezitu a vysoký cholesterol, vysoký krvný tlak, málo fyzickej aktivity, stres a vonkajšie vplyvy prostredia.

Pri nezdravom spôsobe stravovania sa, ktoré je bohaté na jednoduché sacharidy, dochádza k častým a nadmerným nárastom hladiny glukózy. Kompenzačným mechanizmom organizmu je vylučovanie inzulínu, ktorým sa telo snaží hladiny glukózy znížiť. Následkom toho je rozvoj takzvanej inzulínovej rezistencie – stavu, kedy tkanivá neodpovedajú na inzulín a hladina cukru ostáva zvýšená.

Napríklad pravidelné pitie sladených nápojov zvyšuje riziko cukrovky až o 25 %. WHO odporúča, aby umelo pridávané sacharidy tvorili iba 10 % denného príjmu kalórii. Sacharidy, ktoré sa prirodzene nachádzajú v strave, napríklad v ovocí,  nie sú obsiahnuté v takom kalorickom množstve ako v sladkostiach. Zároveň sa v ovocí nachádza vláknina, ktorá zabraňuje rýchlemu nárastu glukózy v krvi.

Vplyv na rozvoj ochorenia nemajú len sacharidy, ale aj tuky. Vo viacerých štúdiách bol zistený priamy súvis medzi dlhodobou stravou s vysokým obsahom triglyceridov a cukrovkou. Nadváha pri nezdravom spôsobe stravovania je silným rizikovým faktorom cukrovky.

Strava však môže byť ako „jedom“ tak aj liekom pri predchádzaní vzniku a rozvoja tohto ochorenia.

Na prevencii cukrovky sa podieľa aj zdravý mikrobióm čreva

Zloženie mikrobioty a črevného mikrobiómu zohrávajú významnú úlohu v predchádzaní vzniku cukrovky. Prevencia rozvoja civilizačných ochorení  je našim dlhodobým cieľom. Spolu s klientmi sa snažíme zamedziť tomu, aby sa z nich stali pacienti. Vždy spozornieme, ak k nám prichádzajú klienti z chronickým, dlhodobo neriešeným zdravotným stavom.

Liečba cukrovky a riziká neliečeného diabetu

Ak je už raz cukrovka diagnostikovaná, pacient vo veľkej väčšine prípadov musí užívať lieky do konca života. Na ľahšiu formu cukrovky sa užívajú perorálne antidiabetiká (tabletové), pri ťažších formách cukrovky sa používa inzulín – vo forme injekcií v pere. Inzulín sa podáva podkožne. Pri terapii cukrovky sa zvyčajne začína s jedným liekom a pozoruje sa jeho účinok na znižovanie hyperglykémie. V prípade, že efekt nie je dostatočný, pridávajú sa ďalšie lieky.

Ak sa už cukrovka dostane do formy, kedy je lieky nevyhnutné užívať, liečbu nemôžete svojvoľne prerušiť. Dlhodobo zvýšená hladina cukru v krvi pri nekompenzovanom diabete poškodzuje a trvalo mení cievy (makroangiopatie). To má za následok vyššie riziká cievnej mozgovej príhody, infarktu myokardu, slepoty, infekcií dolných končatín, či zhoršenému hojeniu rán, ktoré môže vyústiť až do amputácie.

Diabetická diéta

Ak je už ochorenie prítomné, svoju stravu musíte dôkladne monitorovať. Od stravy sa odvíja dávkovanie inzulínu, má svoju nezastupiteľnú funkciu aj pri spomaľovaní progresu ochorenia. Pri obezite a cukrovke sa pacientovi odporúča znížiť energetický príjem, čím vzniká kalorický deficit – pri dlhodobejšom dodržiavaní sa prejaví ako chudnutie. Pri pacientoch s diagnostikovanou cukrovkou, ale optimálnou váhou, sa len stabilizuje príjem kalórii a volia sa vhodné potraviny. Diabetici musia jesť pravidelne, volia sa menšie jedlá s frekvenciu 4 – 5 x denne.

Sledovanie množstva sacharidov v strave pri ľuďoch užívajúcich inzulín uľahčuje takzvaná sacharidová jednotka. Predstavuje 10 g využiteľných cukrov. Každá zložka potravy má svoju sacharidovú jednotku, podľa ktorej si diabetik skladá svoj stravovací režim.

Prevencia cukrovky – zmena životosprávy

Nie všetky rizikové faktory cukrovky dokážeme ovplyvniť. Ak sa u vás napríklad vyskytuje cukrovka v rodine, mali by ste byť obzvlášť obozretný pri upravovaní tých faktorov, ktoré sa ovplyvniť dajú. Najjednoduchšie a zároveň najefektívnejšie je to práve cez stravu.

V Symptomedice dokážeme pacientovi odporučiť konkrétne kroky, ktoré budú viesť k zníženiu rizikových faktorov rozvoja cukrovky. Sme presvedčení, že primárne sa treba sústrediť na prevenciu a príčiny ochorenia, nie len tlmiť príznaky choroby. Napríklad, ak užijete antidiabetikum na zníženie cukru v krvi, glykémia sa vám zníži. Bez zmeny životosprávy je však takáto liečba len málo efektívna.

S cukrovkou sa dá zatočiť ešte predtým, ako sa objaví

Zmeniť svoj spôsob stravovania je najlepšie ešte pred tým, ako sa u vás objavia prvé príznaky, či už cukrovky, metabolického syndrómu, nadváhy alebo hypertenzie.

Naša klinika poskytuje odborné dietetické poradenstvo. Je vhodné pre zdravých ľudí, ale aj pre tých, u ktorých sa už nejaké ťažkosti objavujú. Dietetické poradenstvo poskytujeme v rôznych variantoch v závislosti od preferencií daného klienta. Využiť môžete jednorazovú konzultáciu, zostaviť vám vieme aj dietetický program podľa vašich potrieb v rôznom časovom intervale. Najkomplexnejšia služba v rámci dietológie je dlhodobý program starostlivosti, ktorý trvá minimálne jeden rok.

Pri prevencii cukrovky odporúčame aj vyšetrenie mirkobiómu. Už dlhšie je známy súvis medzi zhoršenou mirkobiotou a vyšším rizikom rozvoja cukrovky. Preto pri prevencii civilizačných ochorení, vrátane diabetu, našim klientom odporúčame aj vyšetrenie črevnej mikrobioty. Ponúkame genetickú, negenetickú a probiotickú analýzu mikrobiómu. Naši odborníci vám na základe vašich potrieb odporučia tú najvhodnejšiu.

Motivácia zmeniť svoj zdravotný stav dokáže ľudí podnietiť k ráznej úprave životosprávy

Liečba cukrovky je tým efektívnejšia, čím skôr sa začne. Zmena stravy je zároveň nevyhnutná v každom štádiu ochorenia. Prvým a najzákladnejším krokom je zlepšenie životosprávy. Ak je strava upravená, u množstva ľudí k užívaniu perorálnych antidiabetík nemusí dôjsť, prípadne sa ich užívanie výrazne oddiali. V pokročilejších štádiách cukrovky je nevyhnutná farmakologická liečba, ktorá je tiež výrazne dopĺňaná vhodným stravovaním. Počas vzájomných odborných konzultácií často spolu s klientom zažívame okrem zlepšenia zdravotného stavu aj akýsi vnútorný prerod. Nachádzame význam v tom, prečo je dôležité zaujímať o fungovanie svojho tela predtým, ako nám to dá pocítiť prejavom nejakého ochorenia.

Zdroje:

Potrebujete poradiť? Dohodnite si konzultáciu so špecialistom ešte dnes.

Kontaktujte nás

Napíšte nám