Histamín je biologicky aktívna substancia a chemicky sa jedná o amín. Jeho úlohy v organizme sú rôzne. Je základným neurotransmiterom pri alergických reakciách. V nadbytku je aj pri ľuďoch s histamínovou intoleranciou, kedy sa hromadí v organizme a vyvoláva charakteristické príznaky ochorenia. Liečba histamínovej intolerancie spočíva najmä v režimových opatreniach, o ktorých pacienta v Symptomedice edukujeme a pomáhame mu vybrať takú formu stravovania, z ktorej bude profitovať. Vhodnými probiotikami a doplnkami výživy vieme taktiež zmierňovať priebeh ochorenia.

Úloha histamínu v alergických reakciách

Alergická reakcia je charakterizovaná ako hyperesenzitívna reakcia imunitného systému na inak bežný, neškodný podnet – v tomto prípade označovaný ako alergén. Alergén je následne odstránený protilátkami, ktoré sú viazané na mastocyty. Pri tejto reakcii sa z mastocytov uvoľňuje histamín, čo vyvolá príznaky alergickej reakcie.

Medzi najbežnejšie alergény patrí napríklad peľ, buriny, prach, roztoče, srsť zvierat ale aj niektoré zložky potravín, napríklad orechy, sója, citrusové plody, vajíčka, mäkkýše a kôrovce, ryby, pšenice, obilniny a kravské mlieko.

Spúšťače histamínovej intolerancie

Prejavy a príznaky alergických reakcií

Alergia je ochorenie, ktoré postihuje viacero orgánových systémov. Symptómy alergie sa môžu objaviť na koži, postihujú aj dýchací trakt, trávenie, prípadne oči.

Medzi bežné prejavy alergie zaraďujeme:

 • kýchanie
 • svrbenie v nose, na podnebí, v ústach
 • pocit upchatého nosa, vodnatý výtok z nosa
 • opuch, svrbenie, začervenanie, slzenie očí
 • žihľavka, opuch, začervenanie na koži

Najzávažnejším stavom, ktorý hrozí pri silných alergických reakciách je anafylaktický šok. Ak v tomto prípade nie je poskytnutá pacientovi rýchla zdravotná pomoc, môže to mať fatálne následky.

Ak predpokladáme, že u pacienta hrozí riziko anafylaktickej reakcie, je nevyhnutné, aby pri sebe nosil pero s adrenalínom, ktoré si vo forme auto injektora vie aplikovať aj sám.

Anafylaxia sa prejavuje:

 • intenzívne svrbenie a opuch na koži
 • náhly pokles tlaku krvi
 • silná dýchavičnosť
 • nevoľnosť a pocit na zvracanie
 • závraty až mdloby
 • vysoká pulzová frekvencia

Keď sa histamín v organizme hromadí – histamínová intolerancia na vzostupe

Pri alergickej reakcii sa histamín tvorí v nadbytku ako následok nadmerného vylučovania z buniek, ktoré sú súčasťou imunitného systému. Pri histamínovej intolerancii je dôvod jeho nadbytku iný. Prirodzene sa nachádza v niektorých druhoch zložiek stravy. Po ich konzumácii, vplyvom nedostatku diaminooxidázy – enzýmu, ktorý rozkladá histamín, sa v organizme nachádza vo vyššom množstve. Následne sa prejavia typické príznaky ochorenia, ktoré sú podobné alergickej reakcii. Medzi symptómy histamínovej intolerancie zaraďujeme napríklad kožnú vyrážku, upchatý nos, prípadne výtok z nosa, bolesti hlavy, začervenanie očí.

Ako ovplyvňuje stres histamín?

Menej známym, no významným faktorom, ktorý zvyšuje hladiny histamínu, je stres. Pri ľuďoch s psychicky náročnou prácou, pod dlhodobým tlakom, pri zlej spánkovej hygiene a podobne, sú hodnoty histamínu spravidla vyššie. Pri dlhodobom strese sa zvyšuje hladina kortizolu – jeden z hormónov stresu, ktorý následne cez CRF1 receptory uvoľní histamín zo žírnych buniek. Pri histamínovej intolerancii nesmieme zabúdať aj na psychický aspekt ochorenia a venovať sa aj vhodným formám duševnej hygieny.

Stres a histamín

Diagnostika histamínovej intolerancie

Určenie diagnózy histamínovej intolerancie je v praxi často zdĺhavé a problematické. Jedným z dôvodov je napríklad to, že symptómy histamínovej intolerancie sa často prekrývajú s príznakmi potravinových alergií alebo iných ochorení, ktoré postihujú tráviaci systém.

Pri podozrení na histamínovú intoleranciu vám v Symptomedice odporučíme, aby ste na 14 dní  vysadili potraviny s vysokým obsahom histamínu. Ak následne dôjde k zlepšeniu príznakov, je veľmi pravdepodobné, že sa diagnóza histamínovej intolerancie potvrdí.

Histamínová intolerancia sa laboratórne diagnostikuje stanovením hladíndiaminooxidázy v krvi. Znížené hladiny DAO nemusia nevyhnutne znamenať prítomnosť histamínovej intolerancie, preto je krvný test len čiastočným diagnostickým kritériom. Taktiež je možné je použiť aj kožný test, pri ktorom sa histamín aplikuje priamo na kožu (podobne ako pri skúmaní alergických reakcií).

Histamínová intolerancia je vždy ovplyvnená stravou

Strava má nezastupiteľné miesto pri liečbe histamínovej intolerancie. Základom je sústrediť sa na potraviny, ktoré nie sú bohaté na histamín. Vyberajte si preto vždy čerstvé potraviny, pretože starnutím potravín sa množstvo histamínu zvyšuje. V Symptomedice vám na základe vašich príznakov a potravinového denníka pomôžeme určiť, ktoré jedlo pre vás nie je vhodné a naopak, ktoré do svojho jedálnička môžete zaradiť na pravidelnej báze.

Využite naše unikátne lekárske výživové konzultácie Nutribiom a rezervujte si termín s našim lekárom ešte dnes TU

Histamín a jeho účinky na organizmus

V organizme sa nachádzajú štyri histamínové receptory, označované ako H1,H2,H3 a H4 receptory. Pôsobenie histamínu má cez rôzne receptory odlišné účinky. Histamín je v organizme uskladňovaný v bazofiloch a mastocytoch – bunkách, ktoré sú súčasťou imunitného systému. Po jeho uvoľnení dochádza v organizme k viacerým procesom, medzi ktoré patrí:

 1. stiahnutie hladkej svaloviny v pľúcach, žalúdku a maternici
 2. rozšírenie ciev, čo vedie k poklesu tlaku krvi
 3. zvyšovanie produkcie žalúdočných kyselín
 4. zrýchlenie srdcovej frekvencie
 5. prenos signálov, kedy slúži ako neurotransmiter
 6. diferenciácia a dozrievanie buniek
 7. krvotvorba
 8. regulácia vrodenej a získanej imunity

Histamín hrá dôležitú úlohu aj pri zápalových reakciách. Pri poranení, alergickej reakcii alebo infekcii sa z mastocytov uvoľňuje histamín, čo vedie k rozšíreniu ciev a aktivácii niektorých zložiek imunitného systému (najmä leukocyty a plazma proteínov) v konkrétnom mieste v organizme. Uvoľnenie histamínu nasledované vazodilatáciou tlmí zápal a urýchľuje hojenie.

Histomín

Histamín a mikrobióm čreva

Jedným z miest, kde sa syntetizuje histamín, je aj tráviaci trakt. Je preukázané, že histamín, spolu s inými biologicky aktívnymi amínmi, ako napríklad serotonín, adrenalín, noradrenalín produkujú aj niektoré črevné baktérie. Cez os črevo – mozog dokážu ovplyvňovať aj našu náladu.

Najtypickejším histamínovým receptorom v čreve je H3 receptor. Histamín v tráviacom trakte má 3 hlavné funkcie, zrýchlenie črevnej motility, zvyšovanie produkcie žalúdočných kyselín a ovplyvnenie produkcie mucínu.

Ochorenia, súvisiace s mikrobiómom a histamínom:

 • Najvyššie hodnoty histamínu, ktorý je produkovaný baktériami, mávajú pacienti s astmou. Podporná liečba astmy by mala teda predstavovať vhodne zvolené probiotiká.
 • Pri pacientoch s alergiou, ktorí užívajú antihistaminiká (napríklad cetirizín, levocetirizín, loratadín, desloratadín a podobne) je dôležité dbať na ich črevný mikrobióm. Nie len antibiotiká, ale aj antihistaminiká majú schopnosť meniť a oslabiť mikrobióm. Posilniť sa dá vhodným stravovaním prípadne užívaním probiotík.
 • Histamínová intolerancia je charakteristická nadbytkom histamínu, ktorý sa hromadí ako následok chýbajúceho enzýmu diaminooxidáza. Významný vplyv na produkciu histamínu majú aj niektoré kmene črevných baktérii. Niektoré sú pri histamínovej intolerancii v nadbytku, iné naopak chýbajú. Mikrobiotu je teda nutné posilňovať, čím sa taktiež zmiernia príznaky samotného ochorenia. Ponúkame viacero foriem analýzy mikrobiómu čreva (genetická, ne-genetická, probiotická), na základe ktorých vieme, ako v liečbe postupovať a ktoré kmene črevných baktérií sú pre vás najlepšie.
 • Napríklad až u 58 % pacientov so syndrómom dráždivého čreva dochádza pri konzumácii potravín s vysokým obsahom histamínu k zhoršeniu symptómov. Prospešné sa javí užitie črevného adsorbens bezprostredne po jedle (napríklad živočíšne uhlie). Jedná sa však len o krátkodobé, nie komplexné riešenie príznakov. Aj pri tomto ochorení radíme pacientom, ako správnou stravou zmierňovať priebeh syndrómu dráždivého čreva.

Histamínová intolerancia strava

Histamín je kľúčovým amínom v našom organizme a tvorí významnú časť nášho imunitného systému. Pri jeho nadbytku sa u niektorých ľudí môžu vyskytnúť prejavy alergie. V nadbytku sa nachádza aj pri niektorých ochoreniach tráviaceho traktu – najmä histamínová intolerancia. Pri alergiách, astme a gastrointestinálnych ochoreniach, sa ako podporná liečba používajú probiotiká. Ktoré konkrétne kmene sú pre vás najvhodnejšie, vám poradíme na základe vašich špecifických symptómov a ťažkostí. Dôležitá je aj strava s nízkym obsahom histamínu. V našej klinike Symptomedica sa okrem iných diagnóz špecializujeme aj na histamínovú intoleranciu a správnym stravovaním zmierňujeme príznaky tohto ochorenia.

Zdroje:

 • Allergies – Symptoms and causes – Mayo Clinic
 • Immune regulation by histamine and histamine-secreting bacteria – PubMed (nih.gov)
 • https://www.britannica.com/science/histamine
 • Histamines: What they do, and how they can overreact (webmd.com)
 • Serum diamine oxidase (DAO) activity as a diagnostic test for histamine intolerance (nih.gov)

Potrebujete poradiť? Dohodnite si konzultáciu so špecialistom ešte dnes.

Kontaktujte nás

Napíšte nám