Crohnova choroba

Crohnova choroba patrí medzi zápalové ochorenia tráviaceho traktu (anglicky IBD – inflammatory bowel disease) podobne ako  ulcerózna kolitída. Pri ulceróznej kolitíde je zápalom postihnuté len hrubé črevo, pri Crohnovej chorobe sa zápal môže objavovať v akejkoľvek časti tráviaceho traktu.

Na rozvoj ochorenia vplýva viacero faktorov, presná patogenéza však dosiaľ nie je známa. Predpokladá sa, že riziko zvyšuje stres, zlá životospráva a narušený črevný mikrobióm. Nezanedbateľný vplyv má aj genetika.

Pacientov s Crohnovou chorobou liečime od základov. Nesústredíme sa teda len na krátkodobé ukazovatele a akútne príznaky ochorenia, hľadáme spúšťače u daného klienta a upravujeme jeho životosprávu z dlhodobého hľadiska.

Čo sa deje pri Crohnovej chorobe?

Crohnova choroba je zápalové, chronické ochorenie tráviaceho traktu. Zápal je nešpecifický, najčastejším miestom výskytu je v spodnej časti tenkého čreva (ileum). Názov ochorenia bol stanovený podľa jedného z objaviteľov tejto choroby, doktorovi Crohnovi v roku 1932.

Pre Crohnovou chorobu je typické, že sa rozvíja postupne a ak nie je podchytená v skorých fázach, má sklon zhoršovať sa. Ochorenie má tendenciu v niektorých obdobiach života zmierňovať svoje príznaky (remisia), v náročnejších obdobiach pacienta sa ochorenie zhoršuje (relaps). Cieľom liečby je teda udržiavať pacienta v čo najdlhšom období vo fáze remisie.

Príznaky Crohnovej choroby sú:

 • Bolesť brucha
 • Citlivosť brucha na dotyk
 • Hnačka (v niektorých prípadoch môže byť s prímesou krvi, hnisu alebo hlienu)
 • Nevoľnosť
 • Chudnutie
 • Zápal očí, kĺbov a úst
 • Zvýšená teplota až horúčka

Formy Crohnovej choroby

Podľa miesta výskytu sa Crohnova choroba rozdeľuje na 5 subtypov ochorenia:

 1. Ileokolitída – najbežnejšia forma Crohnovej choroby, pri ktorom sa gro zápalu nachádza v oblasti ilea. Pri ileokolitíde je typická bolesť brucha v jeho dolnej časti, časté sú aj hnačky a chudnutie.
 2. Ileitída – postihnutie sa tak ako pri ileokolitíde taktiež nachádza najmä v oblasti ilea, prítomné sú však už aj fistuly v oblasti žalúdku.
 3. Gastroduedenálna Crohnova choroba – zasiahnutý je najmä žalúdok a vrchná časť tenkého čreva (duodenum). Charakteristickým príznakom je nevoľnosť, strata chuti do jedla a chudnutie.
 4. Jejunoileitída – zápal sa primárne nachádza v strede tenkého čreva (jejunum) alebo na konci tenkého čreva. Časté príznaky sú kŕče objavujúce sa po jedle, fistuly, hnačka a intenzívna bolesť brucha.
 5. Crohnova granulomatózna kolitída – postihnutá je najväčšia časť hrubého čreva (kolon). Pri pacientoch s Crohnovou granulomatóznou kolitídou sa stretávame s fistulami v oblasti konečníka, s krvácaním z konečníka, hnačkou prípadne s kožnými prejavmi ochorenia.

Diagnostika Crohnovej choroby môže trvať dlhšiu dobu

V súčasnosti neexistuje žiadny špecifický test na jasné stanovenie Crohnovej choroby. Keďže sa príznaky tráviacich ochorení často prelínajú prípadne majú obdobia, kedy úplne vymiznú, Crohnova choroba je niekedy diagnostikovaná neskôr ako sa v skutočnosti objaví.

Pri diagnostike sa lekári opierajú najmä o klinický obraz, laboratórne vyšetrenie krvi a stolice, v niektorých prípadoch je nevyhnutné aj endoskopické vyšetrenie prípadne biopsia z postihnutej časti.

V klinickej praxi je dôležité odlíšiť Crohnovu chorobu od ulceróznej kolitídy. Využíva sa na to vyšetrenie p-ANCA (špecifické perinukleárne protilátky) a ASCA (protilátky proti kvasinkám Saccharomyces cerevisiae).

Vplyv životosprávy na Crohnovu chorobu

Výskyt Crohnovej choroby u najbližšieho rodinného príslušníka zvyšuje riziko ochorenia až 15 násobne. Genetika je však len rizikovým faktorom, na rozvinutie je potrebných viacero okolností. Medzi významné vplyvy, ktoré môžu viesť k objaveniu Crohnovej choroby pri genetickej predispozícii patrí už spomínaná životospráva. Konkrétne sa jedná o fajčenie, nadmerný príjem jednoduchých sacharidov, konzumácia alkoholu a málo vlákniny. Keď analyzujeme mikrobióm našich klientov s takýmto spôsobom života, takmer vždy sa dopracujeme k črevnej dysbióze – stavu, pri ktorom je v nerovnováhe množstvo dobrých probiotických črevných baktérii a tých menej prospešných, až patogénnych.

Mikrobióm a Crohnova choroba

Dlhoročné výskumy v oblasti mikrobiómu v súvislosti s Crohnovou chorobou dospeli k zaujímavým výsledkom, z ktorých môžeme profitovať aj v našej praxi v Symptomedice.

Pri skúmaní stolice detských pacientov s Crohnovou chorobou bola zistená vyššia metabolická aktivita dusíka, zvýšené hodnoty aminokyselín a premnoženie črevných kmeňov Proteobacteriae. Zvýšené hladiny dusíka sú zapríčinené premnožením škodlivých črevných baktérií, ktoré ho produkujú cez enzým ureázu. Pri vysokých hladinách dusíka sa prejavy ochorenia zhoršujú, intenzívnejší je aj prítomný zápal v tráviacom trakte.

Ak sa však črevo kolonizovalo druhmi baktérií, ktoré dokázali znižovať hladiny ureázy, viedlo to k nižšej produkcii dusíka a vyššej kvalite mikrobioty. Efektívny sa ukazuje najmä druh E. coli. Dopĺňaním E. coli teda priamo dochádza k zmierňovaniu priebehu Crohnovej choroby.

Napriek tomu že Crohnova choroba a ulcerózna kolitída majú viacero spoločných znakov, vrátane niektorých klinických prejavov, narušenie mikrobioty je pri týchto dvoch ochoreniach odlišné. Pri Crohnovej chorobe je dysbióza v porovnaní s ulceróznou kolitídou výraznejšia. Kritériom na rozlíšenie mikrobioty pacientov s Crohnovou chorobou v porovnaní s ulceróznou kolitídou je nižšia koncentrácia baktérii E. coli a Fusobacterium.

Liečime pacienta, nielen Crohnovu chorobu

Na ochorenia tráviaceho traktu sa v Symptomedice pozeráme z globálneho hľadiska. Veríme, že potláčanie príznakov ochorenia nevedie k opätovnému získaniu zdravia. Naše služby sú preto založené na komplexnosti – a to najmä na analýze a optimalizácii črevnej mikrobioty a klinickej výžive pod dohľadom lekára. Po vyšetrení mikrobioty vieme každému klientovi vyhodnotiť jeho aktuálny stav a tieto výsledky následne implementovať do liečebného procesu. Ako sme spomínali vyššie, oslabená mikrobiota býva často kameňom úrazu aj pri Crohnovej chorobe. Preto volíme kvalitné probiotiká a ich správne dávkovanie a časovanie. Štúdie preukázali, že krátkodobé nasadenie probiotík pri liečbe Crohnovej choroby neprináša želaný efekt, liečba je teda dlhodobejšia a tým pádom aj efektívnejšia.

Pacienti s Crohnovou chorobu ku nám zvyčajne prichádzajú unavení, oslabení, nemajú dostatok vitamínov, minerálov. Časté hnačky a zlá absorpcia sa na klientoch s Crohnovou chorobou ukáže práve na tejto úrovni. Naši špecialisti s klientom zostavujú spôsob stravovania, ktorý doplní chýbajúce nutrienty. Radia ohľadom vhodného spôsobu stravovania, z ktorého pre svoju udržateľnosť bude klient profitovať po celý život. Podobne ako pri podpornej liečbe probiotikami, aj pri zmene stravovania sa musí jednať o dlhodobé a cielené nastavenia.

Riziká neliečenej Crohnovej choroby a možnosti jej liečby aj prevencie

Neliečená alebo zle liečená Crohnova choroba so sebou nesie viaceré riziká. Prvým z nich je zhoršovanie samotného zápalu a predlžovanie období relapsov (obdobie, v ktorom sú príznaky ochorenia výraznejšie a zápal je intenzívnejší). Dlhodobý zápal môže vyústiť do chronických problémov so vstrebávaním a poškodeniu tráviaceho traktu. Liečba spočíva vo farmakoterapii, kedy sú používané lieky tlmiace nadmernú odpoveď imunitného systému. Výrazný vplyv majú aj režimové opatrenia vo forme úpravy stravovania a podpornej liečbe probiotikami, vitamínmi, minerálmi a bioktívnymi peptidmi. Na priebeh ochorenia má veľký dosah aj psychický stav pacienta. Ak máte potvrdenú Crohnovu chorobu, objednajte sa ku nám na osobnú konzultáciu, na ktorej preberieme vaše prejavy a možnosti podpornej terapie.

Zdroje:

Čo je IBD? (ibdcentrum.sk)

5 Types of Crohn’s Disease: Ileocolitis, Jejunoileitis, and More (healthline.com)

untitled (solen.sk)

Potrebujete poradiť? Dohodnite si konzultáciu so špecialistom ešte dnes.

Kontaktujte nás

Napíšte nám