To, ako sa stravujeme, má na náš mikrobióm najväčší vplyv. Pre črevnú mikroflóru je najprospešnejšie pravidelné a pestré stravovanie, pri ktorom sú zastúpené všetky potrebné zložky v primeranom množstve. Medzi dva extrémy týkajúce sa stravovania, s ktorými sa v našej praxi stretávame, patrí anorexia a obezita. Obe majú negatívny vplyv na zloženie mikrobioty.

Anorexia a obezita – nezdravý vzťah k jedlu, nezdravý vzťah k sebe samému

Spôsob stravovania takmer vždy odzrkadľuje to, v akom psychickom rozpoložení sa nachádzame. V stresujúcom období neraz siahame po rýchlych, nezdravých a presladených jedlách, stres nás „núti“ jesť väčšie množstvá bez uváženia. Alebo naopak, práve náročné obdobie spôsobí, že jedlo odmietame, neprikladáme mu dôležitosť a zabúdame pritom na svoje zdravie. Obidve situácie môžu byť začiatkom  vzniku vážnych ochorení týkajúcich sa príjmu potravy – anorexie a obezity.

Anorexia je závažné psychiatrické ochorenie, ktoré sa prejavuje aj fyzickými príznakmi. Problém spočíva v nezdravom a klamlivom sebaobraze, kedy si človek myslí, že trpí na nadváhu, pritom je podvyživený. Neliečené ochorenie môže trvať roky a v niektorých prípadoch môže byť až smrteľné.

Obezita je v súčasnosti celospoločenský problém, vo vysokej miere sa vyskytuje už v detskom veku. Na Slovensku je podľa diagnostických kritérií obézna každá 6. osoba. Ochorenie vzniká ako následok dlhodobo vyššieho príjmu kalórii ako je výdaj. Problémom nie je len samotná nadváha, ale aj značne vyššie riziko rozvoja množstva ďalších ochorení – napríklad srdcovo-cievnych problémov (infarkt myokardu, cievna mozgová príhoda, ateroskleróza, vysoký tlak krvi), metabolický syndróm, cukrovka a podobne.

Prevencia vzniku anorexie a obezity je najvhodnejším opatrením

V Symptomedice sa ochoreniam snažíme predchádzať viacerými formami – či už špecifickými diagnostickými metódami, vďaka ktorým si udržíte dobrý zdravotný stav, ale taktiež odporúčaniami vedúcimi k vyváženému spôsobu stravovania. Práve dlhodobé a systematické správne stravovanie slúži ako prevencia vzniku obezity, ale taktiež podvýživy. Našim klientom ponúkame jedinečnú službu Nutribiom. Na konzultácii vám lekár špecializujúci sa na dietológiu a stravovanie zhodnotí vaše doterajšie stravovanie a na základe spoločne vytýčených cieľov navrhne jeho úpravu.

Klientov po celý čas podporujeme v budovaní dobrých návykov – stravovacích, týkajúcich sa pohybu aj psychiky.

Liečba anorexie

V prvých štádiách liečby anorexie by mal pacient navštíviť psychiatra, pretože sa jedná primárne o psychiatrickú diagnózu. Vhodná je aj dlhodobejšia psychoterapia, napríklad kognitívno – behaviorálna terapia. Pomocou psychoterapie sa naučíte pozerať na svoje telo láskavejšie a rešpektujúcejšie, psychoterapeut vás naučí pracovať s myšlienkami, ktoré by inak smerovali k obmedzovaniu stravy.

Následne, po psychickej stabilizácii, sa spolu s pacientom v Symptomedice snažíme nájsť stravovací režim, pri ktorom je pacient na prvom mieste. Pri tomto ochorení je obzvlášť dôležité, aby samotný klient rozumel a súhlasil so zmenami v spôsobe stravovania. Bez toho je liečba anorexie nemožná.

Vplyvom dlhodobého hladovania je trávenie veľmi oslabené, a preto musíme zavádzať potraviny postupne, v menších dávkach. Pri anorexii v organizme chýba množstvo vitamínov, živín a minerálov. Podľa stavu konkrétneho klienta ich dopĺňame stravou, vo väčšine prípadov je však nevyhnutné užívať aj výživové doplnky. Pracujeme so širokým spektrom bioaktívnych peptidov, enzýmov, vitamínov a minerálov.

Anorexia a jej vplyv na črevný mikrobióm

Po prekonaní anorexie je mikrobióm extrémne ochudobnený o množstvo dobrých črevných baktérii. Príčina je pomerne jasná – striktné obmedzovanie jedál vedie k zníženému príjmu probiotických kultúr, ktoré sa následne nedokážu v čreve rozmnožovať v takej miere, ako pri plnohodnotnom stravovaní.

Pred začatím liečby je teda vhodná analýza mikrobioty, na základe ktorej dokážeme identifikovať, ktoré kmene chýbajú, prípadne ktoré sú v nadbytku. Následne sa zvolia probiotiká, ktoré čo najlepšie kopírujú potreby vášho tráviaceho traktu.

Liečba obezity

Pri zadaní témy „chudnutie“ do vyhľadávača nájdete na internete množstvo diét. Takmer všetky sú reštrikčné, jednostranne zamerané a pri každej chýba určitá zložka živín v potrave. Každá takáto diéta je pre náš organizmus nebezpečná. Je samozrejmé, že obmedzenie príjmu kalórii pri chudnutí je nevyhnutné. V Symptomedice však veríme, že hladovanie a radikálne obmedzovanie stravy nie je cestou k úspechu.

Zdravé chudnutie pod naším dohľadom obsahuje dietologický plán pripravený na dlhšie časové obdobie. Na konzultáciách ho vieme následne upravovať podľa vašich potrieb a taktiež podľa toho, aký úbytok váhy bude prítomný.

Obezita a jej vplyv na črevný mikrobióm

Paradoxne, u obéznych ľudí rovnako ako u ľudí s podvýživou, sa stretávame s rôznymi formami hypovitaminózy a  črevnej dysbiózy. Ľudia s nadváhou síce prijímajú nadmieru kalórii, v ich strave však vo väčšine prípadov chýba surová zelenina, ovocie, celozrnné obilniny, fermentované potraviny a podobne. Práve tieto zložky stravy sú najväčším zdrojov nutrientov a probiotických kultúr.

Existuje viacero vedecky potvrdených spojení medzi obezitou a mikrobiotou. U ľudí s nadváhou sa častejšie stretávame s vyšším pomerom probiotických kmeňov, ktoré metabolizujú sacharidy, čo má za následok vyššie ukladanie lipidov a glukózy v organizme. Okrem toho sa pri nadváhe zvyšuje priepustnosť čreva pre bakteriálne lipopolysacharidy, ktoré pri chronicky vyšších hladinách vedú k inzulínovej rezistencii.

Rovnako ako pri anorexii, aj pri obezite je vhodné vyšetrenie analyzujúce mikrobióm. Posilnenie mikrobioty vie zrýchliť a zefektívniť trávenie, čo sa môže následne prejaviť jednoduchším chudnutím.

Anorexia a obezita majú spoločné nielen znaky ochorenia, ale aj možný spôsob liečenia

Napriek tomu, že prejavy ochorenia a vonkajší stav pacienta sú veľmi odlišné, anorexia a obezita majú spoločné znaky. Obe ochorenia sú zaťažkávajúcou skúškou pre gastrointestinálny trakt a úzko súvisia s psychikou pacienta (známe je napríklad aj prepojenie cez os črevo – mozog). Z dlhodobého hľadiska je mikrobiota výrazne narušená. Jej regenerácia spočíva v celkovej zmene životosprávy, celoživotnej úprave stravovania a  podpore organizmu rôznymi výživovými doplnkami. To všetko je však vhodné nastaviť až po dôkladnom vyšetrení prostredníctvom diagnostických metód,, ktoré sú zamerané presne na stav vášho organizmu.

Zdroje:

Gut microbiota: a new path to treat obesity | International Journal of Obesity Supplements (nature.com)

Potrebujete poradiť? Dohodnite si konzultáciu so špecialistom ešte dnes.

Kontaktujte nás

Napíšte nám