Rakovina hrubého čreva

Kolorektálny karcinóm (KRCA) patrí medzi najzávažnejšie súčasné problémy sveta v oblasti neprenosných chorôb. Je celosvetovo tretím najrozšírenejším druhom rakoviny u mužov1  a druhým najrozšírenejším druhom rakoviny u žien1. Rakovina hrubého čreva a konečníka  postihuje najčastejšie osoby nad 50 rokov, častejšie mužov2.

Štatistiky sú alarmujúce – rakovina hrubého čreva sa vyskytuje najmä v určitých oblastiach

Takmer 60 % prípadov sa vyskytuje vo vyspelých štátoch. Najviac prípadov bolo zaznamenaných v Austrálii a Novom Zélande a v západnej Európe. Najmenej prípadov bolo v Afrike (okrem Južnej Afriky) a v južnej a centrálnej Ázii1. Incidencia je vyššia u mužov v porovnaní so ženami (približný pomer je 1,4 : 1) 1. Ročne je počet úmrtí na KRCA celosvetovo približne 608 000, čo tvorí 8 % z úmrtí na všetky druhy onkologických ochorení a prislúcha mu štvrté miesto1 .

Slovensko je krajina, ktorá má druhý najvyšší výskyt rakoviny hrubého čreva na celom svete3.  Celkové štatistiky rakoviny sú na Slovensku podľa Všeobecnej zdravotnej poisťovne (VšZP) alarmujúce3. Rakovina hrubého čreva (kolorektálny karcinóm-KRCA) je druhý najčastejší typ rakoviny na Slovensku3. Na Slovensku bolo v r. 2008 hlásených novodiagnostikovaných 2 138 prípadov u mužov a 1 511 prípadov u žien. Mortalita v r. 2008 bola  742 u žien a 1 089 u mužov. Počet diagnostikovaných ochorení má stúpajúcu tendenciu1 .

Hlavné rizikové faktory a príčiny

Medzi hlavné rizikové faktory2 vzniku ochorenia patrí:

 • dedičnosť (resp. výskyt rôznych onkologických ochorení u blízkych pokrvných),
 • vyšší vek,
 • zápalové ložiská,
 • chronické zápalové ochorenia (ulcerózna kolitída, Crohnova choroba),
 • polypy,
 • adenómy, ktoré si vyžadujú včasné odstránenie.

Sú to aj prípadné  ďalšie rizikové nálezy (vrátane rôznych prekanceróz a malignít) vo vlastnej (osobnej) anamnéze, napr. u žien aj rakovina prsníka, vaječníka alebo maternice.

Dôležitým a  ovplyvniteľným faktorom je životný štýl – obezita, fajčenie, požívanie alkoholu, veľkého množstva živočíšnych tukov, červeného mäsa a údenín, čo významnou mierou prispieva k vzniku KRCA. Ďalej je to smaženie a vyprážanie na tukoch, keďže ich prepálenie a spojenie s kyslíkom pôsobí karcinogénne. Nezdravo pôsobí aj  nadbytočný príjem cukrov v podobe sladkostí a výrobkov z bielej múky, väčšia konzumácia vajec a údených vysoko kalorických syrov2, nedostatok vlákniny, niektorých vitamínov a stopových prvkov. V spojení s oslabeným imunitným systémom je potom riziko ochorenia rakovinou hrubého čreva dvojnásobné2. Medzi rizikové faktory patrí aj cukrovka, obezita, stres, nedostatok pohybu, sedavý spôsob života 2  a aj niektoré profesionálne faktory (napr. expozícia azbestu4).

Medzi rizikové faktory patria aj niektoré vrodené predispozície (napr.familiárna adenomatózna polypóza, Gardnerov syndróm, hereditárny nepolypózny karcinóm-HNPCC-Lynchov syndróm….4) .

Prvé príznaky a prejavy rakoviny hrubého čreva

Za významný varovný príznak KRCA sa považuje o.i. krv v stolici, ktorá môže viesť až k anémii (chudokrvnosti) spojenej s celkovou únavou, závratmi, slabosťou, dušnosťou, búšením srdca, pocitom hučania v ušiach atď 5.  V počiatkoch nádorového ochorenia hrubého čreva a konečníka2 nemusia byť všetky príznaky výrazné,  pozornosť však treba venovať:

 • zmene farby stolice pri krvácaní (môže byť jasno červená alebo aj veľmi tmavá až čierna),
 • stopám krvi na stolici, krvným zrazeninám v  stolici,
 • hlienom v  stolici,
 • dlhodobému pocitu nepohody (dyskomfortu) v bruchu (bolestivému alebo aj nebolestivému),
 • kŕčom,
 • hnačke či zápche,
 • striedaniu sa hnačky so zápchou,
 • plynatosti,
 • nadúvaniu,
 • zhoršenému odchodu plynov, resp. aj iným zmenám v črevnom správaní (hlavne ak vznikli náhle),
 • bolestiam brucha či pocitom nedokonalého, resp. sťaženého  vyprázdnenia,
 • tenkej („ceruzkovitej“, resp. „úzkej“)  stolici,
 • nutkaniam na stolicu bez toho žeby niečo šlo5,
 • náhlej a/alebo nevysvetlenej strate hmotnosti5 ,
 • častým horúčkam, ktoré nemajú iné vysvetlenie,
 • nechuti do jedla,
 • svrbeniu,
 • opuchu konečníka…5,6.

Je samozrejmé, že nie vždy musia byť tieto príznaky spôsobené práve nádorom a môžu mať aj množstvo iných príčin2,5,6. Ale aj tak je potrebné o nich v každom prípade informovať lekára, pretože riziko a dôsledky eventuálneho KRCA sú dramaticky vážne a popritom až 90 percent tejto rakoviny sa dá vyliečiť, ak sa odhalí včas5.

Skríning a vyšetrenia zachraňujú ľudské životy

Prvé začiatky  rakoviny hrubého čreva a konečníka  v už ranom a bezpríznakovom štádiu   pomôže odhaliť jednoduché vyšetrenie stolice na skryté (okultné) krvácanie2,7,8  . Ak je test negatívny, treba ho preventívne opakovať každé dva roky (podľa niektorých zdrojov9 každé 1-2 roky).Test stolice na prítomnosť okultného krvácania (TOKS, anglicky FOB-Test, resp.  FOBT) 7,8 je prvým krokom , ktorý je jednoduchý a úplne bezbolestný8 , i keď jeho negativita samotná ešte nevylučuje prítomnosť nádoru ani polypu.1   V prípade pozitívneho výsledku sa treba zveriť do rúk gastroenterológa2, ktorý o.i. usmerní aj ďalší postup. Nesmie sa zabúdať, že základom úspešnej liečby je včasný záchyt ochorenia (pozri aj vyššie).

FOB-Test

Zlatý štandard skríningu

Druhým  spôsobom testovania, buď po pozitívnom prvom teste alebo priamo, je kolonoskopia  (resp. primárna skríningová kolonoskopia)2. Pri kolonoskopii sa zisťuje o.i. prítomnosť polypov a nádorov, pričom sa zachytí takmer 100 % prípadov rakoviny a to vo včasnom, liečiteľnom stave.8  Pri kolonoskopii je možné vykonať aj niektoré  ďalšie zákroky (napr. biopsiu – odber vzorky tkaniva,  polypektómiu s následným odoslaním na histologické vyšetrenie atď). Kolonoskopia sa považuje za zlatý štandard skríningu KRCA9 . Ostatné vyšetrenia ako irigografia, CT kolonografia a kapsulová kolonoskopia sa vykonávajú zatiaľ len ako doplnkové testy v situáciách, keď skríning štandardnými postupmi nie je možný9.

Príslušný tím zdravotníckych pracovníkov zabezpečuje celý proces, vrátane prípravy , samotnej realizácie,  odsledovania po vyšetrení, podrobného inštruovania pacienta, a podobne. Pri príprave na kolonoskopiu a v pláne monitorovania jej priebehu treba zohľadniť určité špecifické zdravotné, resp. chorobné stavy10. Samozrejme, nesmie sa zabudnúť aj na možné kontraindikácie10.  U dospelých vo veku 50 až 75 rokov pri skríningu KRCA miera komplikácií kolonoskopie, ako je perforácia alebo klinicky relevantné krvácanie  predstavuje asi 0,1% diagnostických kolonoskopií a 0,5% polypektómií11. Miera závažných nežiaducich účinkov pri skríningu kolorektálneho karcinómu sa mierne zvyšuje s vekom11. 

Kolonoskopia
Kolonoskopia pri vyšetrovaní rakoviny hrubého čreva

Podmienky a zásady skríningu KRCA na Slovensku

Podmienky a zásady skríningu KRCA v Slovenskej republike dnes už upravuje odborné usmernenie Ministerstva zdravotníctva Z06173 z roku 20119. Skríning sa podľa tohto usmernenia vykonáva u osôb s bežným rizikom ochorenia vo veku 50 rokov a viac pomocou TOKS v dvojročných intervaloch alebo primárnym skríningovým kolonoskopickým vyšetrením raz za 10  rokov 9. 

Aj keď potreba spomínaných preventívnych vyšetrení  sa zvlášť zdôrazňuje u osôb po 50. roku života,  u jedincov zo skupiny aj s inými  zvýšenými rizikami KRCA (pozri aj vyššie) platí nutnosť ich realizácie už v skoršom veku 7,8,9  a aj celkovú modalitu postupov, vrátane frekvencie vyšetrení (podľa potreby sú častejšie), treba prispôsobiť individuálnemu nálezu.

Prevencia je vždy na prvom mieste

V rámci Svetového boja proti rakovine sa 4.februára 2016 12 stanovili niektoré smernice, týkajúce sa prevencie  rakoviny hrubého čreva a konečníka12 :

Primárna prevencia12popri pravidelnom sledovaní lekárom je to zdravý životný štýl, snaha o elimináciu rizikových faktorov, ako sú fajčenie, alkohol, sedavý spôsob života, nesprávna výživa, napr. častá konzumácia mäsa, nedostatok pohybu, zápcha alebo hnačky… 13(viď aj odst. „Hlavné rizikové faktory-príčiny“).

Primárna prevencia KRCA výživou znamená používať takú stravu, ktorá pomáha predchádzať vzniku kolorektálneho karcinómu a znižuje jeho výskyt. Zameriava sa na životosprávu a na starostlivosť o pravidelné vyprázdňovanie hrubého čreva, čo je hlavne:

 • Strava bohatá na vlákninu, najmä cereálie a celozrnné produkty
 • Morské ryby, hydina, kvasené a mliečne produkty
 • Veľa surovej zeleniny a ovocia (ideálne až 5 dávok denne)
 • Strava na rastlinnej báze, ako je celozrnný chlieb, ryža, bôb
 • Potraviny bohaté na karotén (vitamín A), vitamín C, vitamín E, selén a kyselinu listovú
 • Dostatok vápnika
 • Tuky s obsahom omega 3 mastných kyselín a kyselina olejová (napr. olivový olej).

Vhodnou zeleninou12  na ochranu pred vznikom kolorektálneho karcinómu je najmä zelená a tmavožltá zelenina zo skupiny kapustovitých, sójové produkty a strukoviny, napríklad brokolica, zeler, kapusta, chren, karfiol, mrkva, reďkovka, sladké zemiaky, sója, špenát, tekvica, fazuľa, cibuľa, cesnak, z ovocia napríklad ananás. Je potrebné dodržiavať pitný režim a piť dostatok tekutín. Odporúča sa zelený čaj, ktorý má ochranný účinok proti vzniku KRCA. Prísne by sa mal obmedziť prísun alkoholických nápojov, vrátane piva12 .

Sekundárna prevencia (skríning)12:

 • včasné odhalenie tzv. predrakovinových stavov (napr. polypov, adenómov, zápalových ložísk…) a skorých štádií ochorenia.
 • vyhľadávanie a vyšetrenie rizikových skupín.
 • národné programy prevencie zamerané na vyhľadávanie včasných foriem ochorenia.
 • genetické vyšetrenie rizikových skupín (tzv. „karcinómových rodin“)12 .

Terciálna prevencia12 :

 • Správna liečba a komplexná starostlivosť,
 • zabránenie vzniku komplikácií.

Záver:

Zrejme je  snaha, aby praktizovaním  prevencie ku vzniku rakoviny hrubého čreva nedošlo.  Realitou je však nutnosť hovoriť aj o liečbe rakoviny, v tom lepšom prípade ak je včasný záchyt, pretože tento je základom úspešnej liečby v rukách špecialistovRozhodne sa nesmie pripustiť, aby proces pokračoval ďalej.  Výsledky sledovaní hovoria, že skríningový program v Slovenskej republike ročne zachráni minimálne 300 ľudských životov9.  Toto aj jeden z množstva silných argumentov hovoriacich v prospech životnej potreby pravidelných  preventívnych lekárskych prehliadok.

Zdroje:

 1. Bahová B.: Kolorektálny karcinóm a FOB skríning v ambulancii všeobecného lekára.. Via pract. 2013, 10(5):187-190( https://www.solen.sk/storage/file/article/62f9e19a3e6b9d440756268daaab2089.pdf)
 2. https://penoxal.sk/rakovina-hrubeho-creva-konecnika-a-jej-priznaky?gclid=EAIaIQobChMIjorRwYTC8gIVhtGyCh2PrwAVEAMYAiAAEgKuJPD_BwE
 3. Eliáš M: Slovensko je krajina, ktorá má druhý najvyšší výskyt rakoviny hrubého čreva na celom svete. https://www.webnoviny.sk/vzdravotnictve/vszp-statistiky-rakoviny-su-na-slovensku-alarmujuce/
 4. Schmidtová Z, Zrubcová D: Rizikové faktory kolorektálneho karcinomu v populácii na Slovensku. Brno, 2010. (https://www.linkos.cz/lekar-a-multidisciplinarni-tym/kongresy/po-kongresu/databaze-tuzemskych-onkologickych-konferencnich-abstrakt/rizikove-faktory-kolorektalneho-karcinomu-v-populacii-na-slovensku/)
 5. https://www.cancercenter.com/cancer-types/colorectal-cancer/symptoms
 6. https://www.medimerck.sk/sk/home/oncology/colon-cancer.html
 7. noisk.sk/skrining/odborna-verejnost/skrining-kolorektalneho-karcinomu
 8. https://www.npz.sk/sites/npz/Stranky/NpzArticles/2019_10/Vyzva_gastroenterologov__V_prevencii_kolorektalneho_karcinomu_vieme_urobit_viac.aspx?did=6&sdid=81&tuid=0&
 9. Kolorektálny karcinóm Unilabs (unilabs.sk/casopis-invitro/kolorektalny-karcinom)
 10. sk.wikipedia.org/wiki/Kolonoskopia
 11. Hrčka R, Hlavatý T et al. : Štandardný postup pre výkon prevencie populačného skríningu kolorektálneho karcinómu. 1.revízia. 1.júna 2019. Standard procedures.pdf
 12. Prevencia rakoviny hrubého čreva a konečníka. 4. február 2016-Svetový deň boja proti rakovine (http://www.europacolon.sk/o-rakovine-hrubeho-creva-a-konecnika-krca/prevencia/)
 13. Dobrovodská P.: Krvácanie z dolnej časti gastrointestnálneho traktu. Via pract. 2017; 14(3):140-144  (https://www.solen.sk/storage/file/article/6dc768820a5786aacd5d82fce62fc1c8.pdf)

Potrebujete poradiť? Dohodnite si konzultáciu so špecialistom ešte dnes.

Kontaktujte nás

Napíšte nám