Chudnutie po pôrode

Váha po pôrode a problémy spojené s nadmernou hmotnosťou  

V  zhode s tímom  Mayo Clinic1 treba hneď na začiatku zdôrazniť, že rovnako ako priebeh gravidity, tak aj aj priebeh pôrodu a obdobie po pôrode sú u každej ženy výrazne individuálne1. Rovnako treba s týmto tímom súhlasiť aj v tom, že v rámci všetkých úvah prioritu musí mať zdravie matky a dieťaťa1. U niektorých žien sa po pôrode stretávame so zmiešanými emóciami týkajúcimi sa svojho telesného vzhľadu a kladením si otázok, ako by si znížili svoju telesnú hmotnosť, ktorá im stúpla počas gravidity2.

Štúdie ukazujú2, že približne štvrtina žien si udržuje rok po pôrode v priemere 5 kg navyše. Uvedené treba posudzovať aj v tom kontexte, že ak žena plánuje mať viac detí a/alebo sa jej zvýši hmotnosť aj z iných dôvodov, môže to byť problémom2.  Môže to viesť napr. ku srdcovocievnym ochoreniam, diabetu, obezite atď. Z hľadiska event. ďalších budúcich gravidít to môže byť rizikom nielen pre matku, ale aj pre plod, pretože sa zvyšuje pravdepodobnosť napr. gestačného diabetu a artériovej hypertenzie2.

Keď sa ženy obrátia na špecialistu s otázkou, či je možné dosiahnuť hmotnosť spred gravidity, dostanú obyčajne kladnú odpoveď.  Mnohé dosiahnu tento cieľ dokonca prirodzenou cestou, pri dodržiavaní zdravého životného štýlu2.

Možnosti, ako znížiť hmotnosť po pôrode

Možnosti chudnutia sa najčastejšie koncentrujú do troch hlavných bodov2 , ktoré časovo pokrývajú  obdobia  pred graviditou, graviditu a po pôrode (predpokladá sa odborné sledovanie a edukácia):

 1. Adekvátny prírastok hmotnosti počas gravidity
 2. Diéta a fyzická aktivita
 3. Dojčenie

1. Adekvátny prírastok hmotnosti počas gravidity

Treba mať na mysli, že prírastok hmotnosti počas gravidity je úzko spätý so zmenami hmotnosti  po pôrode2.  Adekvátny prírastok hmotnosti počas gravidity by mal byť určený podľa BMI, ktorý bol pred graviditou (definícia BMI je uvedená v ďalšom)2.

U žien s

 • podváhou by prírastok mal byť: 12,7 až 18,1 kg;
 • s normálnym BMI:  11,3 až 15,9 kg;
 • s nadváhou: 6,8 až 11,3 kg;
 • s obezitou: 5,0 až 9,1 kg.

Ak žena očakáva dvojičky, alebo viacorčatá, tieto čísla sú vyššie.

Pri tomto sa ale nepredpokladá, že by zvyšovanie hmotnosti malo byť rovnomerné počas celej gravidity2 . Prírastok 0,5 až 2 kg by mal byť počas prvého trimestra. Počas druhého a tretieho trimestra by mal prírastok hmotnosti tvoriť 0,23 až 0,45 kg za týždeň, v závislosti od BMI pred graviditou (u žien s podváhou a normálnou váhou 0,45 kg za týždeň, s nadváhou 0,27 kg za týždeň, u obéznych 0,23 kg za týždeň)2.

Index telesnej hmotnosti – BMI – „body mass index“3  sa počíta ako telesná hmotnosť v kg  vydelená druhou mocninou telesnej výšky v m (kg/m2). Jeho hodnota pod 18,5 kg/m2  znamená podváhu. Hodnoty 18,5 až 24,9 kg/m2  sa považujú za normálny rozsah4. WHO označuje pásmo BMI v rozmedzí  25-29,9  kg/m2  ako nadváhu (nadmernú hmotnosť) ,   BMI ≥ 30 kg/m2  je  obezita3.

2. Diéta a popôrodná fyzická aktivita

Je dokázané, že rovnako výživa, ako aj fyzická aktivita zohrávajú dôležitú úlohu pri regulácii telesnej hmotnosti. Platí to vo všeobecnosti a platí to aj pre znižovanie nadmernej hmotnosti po pôrode2.

Úvodnými ilustračnými príkladmi zdravej stravy5 môžu byť tmavá listová zelenina, pomaranče, rajčiny – všetko potraviny bohaté na vitamíny, vlákninu, minerály…

Podľa Dietary Guidelines for Americans 2020-2025   zdravý stravovací plán6:

 • kladie dôraz na  ovocie, zeleninu, celozrnnú vlákninu, nízkotučné mlieko a nízkotučné mliečne  produkty,
 • zahŕňa rôznorodosť bielkovinových jedál, ako produkty mora, chudé druhy mäsa, hydinu, vajcia, zeleninu, strukoviny, produkty zo sóje…,
 • má nízky obsah nasýtených (saturovaných) tukov, trans tukov,  cholesterolu, soli a pridaných cukrov,
 • predpokladá obmedzenie príjmu alkoholu (myslieť o.i. na jeho kalorický obsah),
 • zostáva v rámci  dennej kalorickej potreby.

Treba dbať aj na dostatočný pitný režim.

Niekedy sa hovorí, že kritériá tejto výživy sú aj kritériami všeobecne zdravého typu stravy2. K tejto téme sme sa vyjadrili aj v nedávno publikovanom článku na tomto portáli5 a preto ju teraz ďalej nerozoberáme .

V súvise s popôrodným obdobím však treba špeciálne upozorniť, že aj napriek niekedy snahe rýchlo schudnúť sa treba vyhnúť radikálnym, až príliš nízkokalorickým diétam (“crash diets”). Po pôrode telo potrebuje dobrú výživu na zotavenie. Navyše, pri dojčení sú vyššie kalorické nároky7. “Crash”-typ diéty môže byť deficitný aj na niektoré dôležité nutrienty7 a vzniknutá únavnosť nemusí byť pri tomto prekvapením. To je potom práve opakom toho, čo potrebuje žena vyčerpaná starostlivosťou o dieťa.

Fyzická aktivita

Z pohybových aktivít sa odporúča hlavne chôdza, prechádzky2. Pri plánovaní náročnejších fyzických aktivít treba postup konzultovať s lekárom2.  Bolo dokázané, že fyzická aktivita zreteľne zvýrazňuje efekt zdravej diéty2. Už aj obyčajná prechádzka je dobrým krokom na zlepšenie hmotnosti a celkového zdravia7. Z ďalších druhov športu sa zvyknú spomínať pomalý beh (jogging), bicyklovanie…

Je dôležité, aby všetky diétne úpravy aj pohybové aktivity boli usmerňované lekárom, a to aj vzhľadom na individuálne rozdiely medzi pacientkami.  Je napr. podstatný rozdiel, či šlo o prirodzený pôrod alebo cisársky rez, či boli prípadne ďalšie komplikácie a pod.8 Od individuálnej situácie pacientky potom závisí aj druh, stupeň intenzity a s akým časovým odstupom po pôrode je vhodné začať s diétou a konkrétnym typom fyzickej aktivity. Často spomínaný minimálny odstup 6-8 týždňov po pôrode je pri tomto iba formálny a orientačný údaj8.  Samozrejme, že treba zohľadniť aj aktuálny zdravotný stav pacientky7.

3. Dojčenie

Mohlo by existovať viacero mechanizmov, ktorými by dĺžka a intenzita dojčenia ovplyvňovala popôrodnú hmotnosť matky.  Najjednoduchším vysvetlením  je,  že dojčenie spaľuje kalórie. Inak povedané, organizmus potrebuje energiu navyše na produkciu mlieka2.

WHO odporúča9  dojčenie prvých 6 mesiacov (alebo aj dlhšie) a spomína množstvo benefitov pre matku aj dieťa, najmä9:

 • Poskytuje výživu: Materské mlieko obsahuje všetky nutrienty, ktoré dieťa potrebuje prvých 6 mesiacov.
 • Posilňuje imunitný system dieťaťa
 • Znižuje riziká rôznych ochorení: dojčené deti majú nižšie riziko astmy, obezity, diabetu 1. typu, respiračných ochorení, ušných infekcií, SIDS (syndrómu náhlej smrti u detí) a gastrointestinálnych infekcií.
 • Redukuje riziká niektorých ochorení aj u matky, ako vznik arteriálnej hypertenzie, diabetu 2.typu, rakoviny prsníka a vaječníka.
 • Najnovšie výskumy navyše ukázali, že dojčenie pomáha znížiť popôrodnú hmotnosť 9.

Chudnutie po pôrode smerom k pôvodnej hmoznosti je naozaj možné

Uvedený stručný prehľad opakovane potvrdzuje, že znížiť nadmernú popôrodnú hmotnosť je reálne. Maximálny želaný efekt a potlačenie eventuálnych rizík je však najlepšie dosiahnuť, ak tento proces je realizovaný pod dohľadom špecialistu.  Podrobnú edukáciu v tomto smere zabezpečia aj dietologické pracoviská. Samozrejmosťou je aj potreba dodržania zásad pravidelného popôrodného sledovania gynekológom a ďalšími lekármi.

 Zdroje:
 1. https://www.mayoclinic.org/healthy-lifestyle/labor-and-delivery/in-depth/weight-loss-after-pregnancy/art-20047813
 2. https://www.livescience.com/53768-how-to-lose-weight-after-pregnancy.html
 3. Materiál WHO: Obesity and overweight Fact sheet No311. WHO January 2015. Retrieved 2 February 2016
 4. cdc.gov/healthyweight/assessing/index.html
 5. Habán P: Obezita nie je len neestetická. Ohrozuje Vás na živote. 7.sept.2021 (Portál Symptomedica: https://www.symptomedica.com/obezita-nie-je-len-neesteticka-ohrozuje-vas-na-zivote/ )
 6. https://www.dietaryguidelines.gov/sites/default/files/2020-/Dietary_Guidelines_for_Americans_2020-2025.pdf#page=31
 7. https://www.healthline.com/nutrition/weight-loss-after-pregnancy
 8. https://www.urmc.rochester.edu/ob-gyn/obstetrics/after-delivery/nutrition-exercise.aspx
 9. https://www.who.int/health-topics/breastfeeding/#tab=tab_1

 

 

Potrebujete poradiť? Dohodnite si konzultáciu so špecialistom ešte dnes.

Kontaktujte nás

Napíšte nám