krabicové testy

Testy na potravinové intolerancie sa stali pre verejnosť ľahko dostupným tovarom. Na internete nájdete širokú škálu samodiagnostických testov, ktoré ponúkajú otestovanie na potravinovú intoleranciu. Testy na domáce prevedenie sľubujú vyhodnotenie prítomnosti protilátok prítomných pri potravinovej senzitivite. Takáto forma riešenia potenciálnej potravinovej senzitivity však nie je najšťastnejším riešením.

Potravinová senzitivita – oneskorená reakcia tráviaceho traktu

Potravinová intolerancia (správne potravinová senzitivita alebo potravinová hypersenzitivita) je reakcia tráviaceho traktu na danú zložku potravy cez IgG protilátky imunitného systému. Reakcia na danú zložku nenastupuje okamžite po skonzumovaní danej potraviny, symptómy sú mierne a nikdy nie sú život ohrozujúce. Práve pre časový odstup je niekedy komplikované zistiť, o ktorú zložku sa jedná, pretože podozrivých môže byť viacero potravín.

Štandardné symptómy potravinovej senzitivity sú:

 • Nafukovanie
 • Plynatosť
 • Hnačka
 • Zápcha
 • Kŕče, bolesť brucha
 • Nevoľnosť

Potravinová hypersenzitivita nie je to isté ako potravinová alergia. Pri potravinovej alergii vzniká reakcia na alergén cez IgE protilátky okamžite. Silná alergická reakcia môže byť až život ohrozujúci stav a preto sa ľudia musia celoživotne vyhýbať danej surovine/potravine.

Príznaky potravinovej alergie:

 • Žihľavka
 • Opuch
 • Svrbenie
 • Začervenanie pokožky
 • Sťažené dýchanie

Krabicové produkty – prečo neposkytujú celkový obraz o zdravotnom stave

Ak ste si niekedy vyhľadávali symptómy potravinovej intolerancie, je možné, že ste sa následne napríklad na sociálnych sieťach stretli s reklamou na takzvané domáce testy na potravinové senzitivity. Sľubujú jednoduché prevedenie a vysokú spoľahlivosť. Väčšina domácich testov na potravinové senzitivity pracuje so vzorkou krvi. Takto odobratú vzorku buď následne analyzujete vy sami doma, alebo sa posiela na adresu laboratória. Analyzujú sa IgG protilátky, ktoré sa uvoľňujú pri zvýšenej priepustnosti čreva, ktorá sa objavuje pri potravinovej hyperesenzitivite. Uvoľnenie týchto protilátok je príčinou objavenia tráviacich problémov, ktoré sú charakteristické pre potravinovú senzitivitu.

Testy na potravinové intolerancie nikdy neposkytujú celistvý obraz o zdravotnom stave pacienta, prinášajú iba čistú informáciu o tom, či sa u vás pravdepodobne vyskytuje alebo nevyskytuje potravinová hyperesenzitivita. Výsledkom je len čistá informácia či sa u vás senzitivita na danú potravinu vyskytuje alebo nevyskytuje. Takáto informácia bez kontextu môže u používateľov krabičkových testov viesť k tomu, že nárazovo vysadia množstvo zdravých a potrebných zložiek potravy. Radikálna forma reštrikčnej diéty je vysoko obmedzujúca a ak je prevádzaná dlhodobo, môže  viesť k oslabeniu či vážnemu narušeniu dôležitej črevnej mikrobioty, zvýšenej priepustnosti čreva, či stresu, depresii  až k poruchám príjmu potravy v budúcnosti.

V neposlednom rade je pri potravinovej intolerancii sporná aj samotná prítomnosť alebo neprítomnosť IgG protilátok. Americká akadémia alergológie a imunológie uvádza, že prítomnosť daných protilátok nemusí signalizovať potravinovú hypersenzitivitu ako takú, hovorí skôr o pamäti nášho imunitného systému a o tom, ako náš imunitný systém danú potravinu toleruje, nie netoleruje.

Komplexné a individualizované služby v Symptomedice

Aj pri existujúcich tráviacich problémoch sa v Symptomedice snažíme o to, aby náš klient nemusel vysadzovať množstvo potravín. Z našej dlhoročnej praxe, ktorá je podporená aj najnovšími  vedeckými poznatkami máme za to, že práve dlhodobo pestré stravovanie je základom zdravej životosprávy a prevencie civilizačných ochorení.

Pri podozrení na potravinovú senzitivitu nášho klienta dôkladne vyšetríme. Práve osobným rozhovorom s lekárom alebo školeným dietológom vieme podchytiť aj tie symptómy, ktoré si daný klient nevie spojiť s prípadnou senzitivitou. Výrazný vplyv na rozvoj potravinovej senzitivity má životospráva. Našich klientov sa preto pýtame na súčasný spôsob stravovania, na ich fyzickú aktivitu, kvalitu spánku, pracovné podmienky a iné doplňujúce informácie.

Súčasťou vyšetrenia by mala byť aj analýza črevnej mikrobioty. Narušenie črevného mikrobiómu sa manifestuje napríklad aj zhoršeným trávením, ktoré môže časom vyústiť do potravinovej senzitivity.

Diagnostika ako základ celého postupu

Osobný rozhovor medzi lekárom a pacientom je nenahraditeľnou súčasťou diagnostiky. Domáce testy sú síce lákavé svojou nízkou cenou, je  to ale ich jedinou výhodou. Za osobnou konzultáciou sa však nachádza oveľa viac, či už v podobe teoretických vedomostí lekára alebo jeho praktických skúseností s pacientami, ktorí majú podobné symptómy. Nami odporúčané vyšetrenia pri podozrení na potravinovú senzitivitu zahŕňajú kompletnú analýzu mikrobiómu a pri potvrdení diagnózy aj dlhodobé nastavenie stravovania v súlade s predstavami a možnosťami nášho klienta. Len takáto forma starostlivosti vie priniesť dlhodobé a zaručené výsledky.

Zdroje:

Should You Take a Food Sensitivity Test? How They Work, The Pros and Cons, and Expert Tips | Real Simple

Food Allergy vs. Sensitivity: What’s the Difference? (healthline.com)

Potrebujete poradiť? Dohodnite si konzultáciu so špecialistom ešte dnes.

Kontaktujte nás

Napíšte nám