Jedálniček

Zdravé stravovanie nás ovplyvňuje na každej jednej orgánovej a systémovej úrovni tela. Potraviny, ktoré denne konzumujeme, dokážu pôsobiť ako prevencia kardiovaskulárnych ochorení, cukrovky, obezity, metabolického syndrómu, autoimunitných ochorení, ochorení tráviaceho traktu, chorôb kostí a mnohých ďalších. Jedlo má priamy vplyv aj na našu psychiku a tiež imunitný systém. Napriek tomu že sa stravujeme viackrát denne, jedlo mnohí z nás vnímajú len ako nutnosť a jeho výberu a príprave nevenujú dostatok pozornosti. Naši klienti k nám prichádzajú s prosbou o jedálniček a zostavenie správneho stravovacieho režimu, ktorý je bezpečný, stabilný a zároveň nemá reštrikčný charakter.

Jedálniček z internetu – aké má nevýhody?

Klienti, ktorí nás vyhľadajú, sa dovtedy často stravujú len na základe odporúčaní z internetu, prípadne iných foriem laickejších dietologických odporúčaní. Stretávame sa u nich často s tým, že ich spôsob stravovania je vždy len krátkodobý. Tým, že stravovanie nie je riešené komplexne a nie je vedené pod odborným dozorom, často dochádza k jeho zmenám, sledované sú len dohľadné ciele.

Dietetické plány na internete sú často veľmi rigidné. Odporučia vám napríklad presné množstvo bielkovín, sacharidov, kusov ovocia, dané množstvo vody a podobne. Takéto odporúčania sú veľmi všeobecné. Taktiež je pomerne náročné dodržiavať uvedený plán stravovania na dennej báze.

Náhle a časté zmeny v kvalitatívnom a kvantitatívnom zložení stravy sú zaťažkávajúcou skúškou pre naše trávenie. Postihnutý je aj mikrobióm, ktorý sa vždy diferencuje podľa toho, akú potravu najčastejšie konzumuje. Cez mikrobiotu je následne oslabovaná aj imunita.

Pri výživových článkoch z internetu bez následnej konzultácie chýba viacero dôležitých aspektov. Medzi najvýznamnejší zaraďujeme jeho nešpecificitu. Ak si napríklad rovnaký článok prečíta 100 ľudí, navrhovaná zmena stravovania bude mať na každého jedinca rôzny efekt. Každý sme iný, špecifický:

  • svojim trávením,
  • vstrebávaním,
  • nárokmi na výživu,
  • zložením mikrobioty,
  • predispozíciou génov,
  • (už) nadobudnutými diagnózami či
  • pravidelnosťou fyzickej aktivity.

Všetky tieto parametre musia byť pri dobre spravenom jedálničku zahrnuté.

V neposlednom rade sa pri jedálničkoch z internetu stretávame s ich ďalšou charakteristickou črtou a tou je obmedzovanie a vylučovanie mnohých zložiek stravy. Moderné sú napríklad rôzne keto diéty, bezgluténové diéty, diéty založené na pití ovocných a zeleninových zložiek, prerušované hladovanie a podobne. Mikrobiota ľudí, ktorí sa dlhodobejšie stravovali poďla týchto princípov býva vo väčšine prípadov vo veľmi zlom stave, tým pádom sú chorľavejší a náchylnejší na mnohé ochorenia.

Jedálniček od špecialistu – čo všetko môžete získať individualizovaným poradenstvom?

Každej zmene stravovania by malo predchádzať individuálne poradenstvo s lekárom. Najlepší efekt má vtedy, keď je kombinované aj s najnovšími diagnostickými metódami, ktoré nám súčasná doba ponúka. Pri laboratórnych vyšetreniach vieme zhodnotiť aktuálny zdravotný stav pacienta.  Potom sa pozrieme na mikrobióm. Následne si spolu s klientom vytýčime ciele, ktoré chceme terapiou docieliť. Pacienta dlhodobo sprevádzame, kontrolujeme a zaznamenávame zmeny životosprávy a optimalizáciu mikrobiómu.

Okrem výživového poradenstva ponúkame aj poradenstvo v oblasti doplnkov výživy. Klientom vyskladáme konkrétne vitamíny, minerálne látky, enzýmy, prebiotiká a probiotiká a tiež bioaktívne peptidy na mieru, z kvalitných produktov bežne dostupných na trhu. Aj pri komplexnom a vyváženom stravovaní je niekedy nevyhnutné tieto zložky doplniť. K zníženiu hladín vitamínov a minerálov dochádza prirodzene v niektorých obdobiach života (raný vek dieťaťa, obdobie tehotenstva, pri menopauze, v období vyššej fyzickej alebo psychickej záťaže a podobne).

Produktov je na trhu v súčasnosti veľmi veľa. Udržať si prehľad v ich kvalite je pre laika pomerne časovo náročné. Naši špecialisti v Symptomedice pravidelne monitorujú trh s výživovými doplnkami, čítajú relevantné vedecké štúdie a z ponuky trhu vyberajú len tie produkty, s ktorými sú osobne stotožnení.

Osobný prístup ako základ diagnostiky aj liečby

Osobnú konzultáciu doplnenú o lekársku diagnostiku nikdy nenahradia všeobecné rady z internetu, jedálničky „na mieru“ vygenerované softvérom, či poradenstvo od rýchlokvasených odborníkov na výživu.  Na našej klinike  sa venujeme personalizovanej a tiež preventívnej medicíne. Klientom poskytujeme podporu a rady na udržanie zdravia cez zloženie mikrobiómu a individuálne potreby výživy. Pri pacientoch s už prítomným ochorením tráviaceho traktu sú jedálničky z internetu nevhodnou formou liečby. Pacient s potvrdenou diagnózou patrí do rúk odborníkov, nie výživových poradcov.  Rovnako tak pri jedálničkoch, ktoré majú za cieľ redukciu hmotnosti. V Symptomedice vám pri nadváhe zostavíme formu stravovania, ktorá nebude zbytočne zaťažujúca, zdravotne riziková a zároveň prinesie dlhodobé a udržateľné výsledky.

Potrebujete poradiť? Dohodnite si konzultáciu so špecialistom ešte dnes.

Kontaktujte nás

Napíšte nám