• Otváracie hodiny: Po - Pia : 09:00 - 16:00

Intolerancia na lepok – pre koho je vhodná bezlepková diéta a kedy naopak môže uškodiť?

Intolerancia na lepok

Senzitivita na lepok (glutén) je ochorenie postihujúce tráviaci trakt, v populácii sa vyskytuje až u 1 – 13 % dospelých ľudí. Líši sa od celiakie, má miernejší priebeh a z dlhodobého hľadiska nemá tak devastačné účinky na tráviaci trakt ako celiakia. Vo väčšine neodbornej populácie je používaný pojem intolerancia na lepok, ktorý však medicínsky nie je úplne správny. Správny názov diagnózy je neceliakálna gluténová intolerancia.

Vyradenie lepku nie je vždy nevyhnutné pri subjektívnom podozrení na netolerovanie lepku. Potravinové intolerancie sa vo všeobecnosti nemanifestujú ihneď, ale až s istým časovým odstupom. Preto je nevyhnutné zistiť, či sa naozaj jedná o reakciu na lepok, alebo je príčinou iná zložka stravy, napríklad bielkovina kravského mlieka, laktóza prípadne biogénny amín – histamín, obsiahnutý v rade potravín. Samotnému vysadeniu danej zložky stravy by mali teda predchádzať laboratórne diagnostické metódy.

Z dlhodobého hľadiska môže neodborné vysádzanie akýchkoľvek zložiek stravy viesť paradoxne k zhoršeniu stavu, z dôvodu jednostrannosti (monotónnosti) jedálnička, či ešte horšie, kalorického a výživového deficitu. Reštrikčné diéty majú zlý vplyv na náš mikrobióm, ktorého regenerácia si následne vyžaduje cielenú starostlivosť.

Prečo na pšenicu reagujeme horšie ako naši predkovia

Pšenica sa historicky radí medzi najčastejšie využívanú obilninu. Bola a stále je súčasťou množstva pokrmov a to najmä z dvoch dôvodov – je nutrične bohatá a zároveň lacná plodina. Samotná pšenica sa však časom menila. Vlastnosti pšenice sa modifikovali, aby bola odolnejšia a aby sa dala pestovať vo veľkých množstvách. Tieto modifikácie sú však spoluzodpovedné za to, že v populácii sa vyskytuje viac ľudí s intoleranciou na lepok (obsiahnutý v pšenici) v porovnaní s minulosťou.

V neposlednom rade medzi príčiny neceliakálnej gluténovej senzitivity zaraďujeme aj vplyv našej životosprávy. Následkom rýchleho životného štýlu sa veľa ľudí nestravuje v domácom prostredí, medzi ich časté voľby patrí stravovanie v reštauráciách alebo konzumácia polotovarov. Pri jedle, ktoré si nepripravíte doma nedokážete skontrolovať jeho pôvod, ale ani zloženie. V reštauráciách sa často používajú lacné náhrady, pokrmy sa zahusťujú múkou, škrobom, umelo sa dochucujú glutamátom a podobne. Takáto forma stravy výrazne oslabuje náš mikrobióm. K jeho zhoršenej kvalite prispieva napríklad aj fajčenie, nedostatok spánku, málo pohybu a ďalšie faktory.

Je intolerancia na lepok to isté ako celiakia?

Príznaky týchto dvoch ochorení sú podobné, jedná sa však o dva rôzne stavy, ktoré majú aj rôzne následky na náš organizmus. Ochorenia sa rozlišujú aj diagnostickými metódami, ktorými sa potvrdí alebo vyvráti prítomnosť daného ochorenia.

Celiakia je autoimunitné ochorenie, často vzniká ako následok genetickej predispozície. Pri tomto ochorení sa po konzumácii lepku v akejkoľvek podobe hypereaktivuje imunitný systém a dochádza k poškodzovaniu tenkého čreva najmä v oblasti klkov. Po konzumácii lepku pri celiakii dochádza k rýchlemu objaveniu tráviacich ťažkostí.

Neceliatická gluténová senzitivita je ochorenie, pri ktorom dochádza po konzumácii potravín s obsahom lepku k výskytu tráviacich ťažkostí prípadne iných symptómov nesúvisiacich s tráviacim traktom. Pri intolerancii na lepok je črevná priepustnosť zvýšená. Na rozdiel od celiakie pri neceliatickej gluténovej senzitivite v organizme nedochádza k zápalovému procesu. Pri intolerancii sú symptómy ochorenia miernejšie.

Diagnostika intolerancie na lepok – ako by mala prebiehať?

Na našu kliniku sa často dostávajú ľudia, ktorí si myslia, že ich tráviace problémy sú spôsobené gluténovou intoleranciou. U množstva klientov sa však jedná len o samodiagnostiku, ktorá často nie je spoľahlivá. Laické vyhľadávanie príznakov na internete, či prevedenie rýchlotestu z lekárne môže viesť k nesprávnym diagnózam, človeka často zamotá a posúva smerom k ochoreniu, ktoré sa u neho vôbec nevyskytuje. Nezriedka sa stáva, že takéto mylné samodiagnostiky zbytočne vystresujú a nakoniec sa klient tak či tak nevyhne odbornej diagnostike.

Nesprávnym smerom môžu klienta zaviesť aj neodborní výživoví poradcovia, ktorí ponúkajú vyšetrenie potravinových intoleranciú no nemajú dostupné ďalšie diagnostické metódy, na základe ktorých by vedeli zhodnotiť váš aktuálny zdravotný stav. O práci pod lekárskym dohľadom už ani nehovoriac.

Našim klientom teda odporúčame diagnostiku v odborných podmienkach – vyšetrenie potravinových intolerancií v certifikovanom zahraničnom laboratóriu, komplexný dohľad nad aktuálnym zdravotným stavom a návrh individuálnej na mieru šitej terapie pod dohľadom lekára. Na osobnej konzultácii lekár – pacient je prehodnotená kompletnú zdravotná dokumentáciu a nastaví individuálny plán eliminácie týchto potravín z jedálnička. V prípade potravinových reakcií sa veľmi často odhalí problém s priepustnosťou čreva. Príčinu takéhoto naručenia je potrebné odhaliť pomocou analýzy mikrobiómu. Toto vyšetrenie nám umožňuje odhaliť príčinu klientových ťažkostí a dlhodobých problémov. Pomocou analýzy vašej črevnej mikrobioty vieme taktiež odhaliť, či gluténová senzitivita zanechala nejaké stopy na kvalite a kvantite črevných baktérii alebo naopak, či neznášanlivosť lepku nie je spôsobená samotnou črevnou dysmikróbiou.

Symptómy neceliakálnej gluténovej senzitivity

Medzi bežné symptómy intolerancie na lepok zaraďujeme:

  • Hnačka alebo zápcha
  • Nafukovanie, plynatosť
  • Časté bolesti hlavy
  • Bolesť brucha

Zásadným rozdielom medzi celiakiou a neceliatickou gluténovou senzitivitou je dlhodobý účinok na črevo. Zatiaľ čo pri celiakii dochádza k jeho anatomickému aj funkčnému poškodeniu, pri intolerancii na lepok nie je tráviaci trakt poškodený. Neceliatická senzitivita je teda menej invazívnym stavom ako celiakia.

Bezlepkové potraviny a bezlepková diéta

Bezlepková diéta je spôsob stravovania, pri ktorom osoba vylúči všetky potraviny obsahujúce lepok (glutén). Cieľom bezgluténovej diéty je zmiernenie príznakov celiakie alebo precitlivenosti na lepok. Pri celiakii je bezlepková diéta celoživotná. Pri intolerancii môže byť vysadenie lepku dočasné.

Následne cez rôzne diagnostické metódy skúmame príčiny senzitivity. Ak sa napríklad jedná o precitlivenosť na lepok zapríčinenú dysmikróbiou, primárne pracujeme na úprave a optimalizácii mikrobioty a následne sa pokúšame zavádzať vyradené potraviny späť do jedálnička.

V Symptomedice sa snažíme zaviesť taký dietetický plán, ktorý bude čo najbohatší na rôzne zložky potravy. Iba rôznorodá strava vie klientovi zabezpečiť adekvátny prísun mikro a makronutrientov, vitamínov, minerálov a dostatok kalórii. Bezlepková diéta nesmie byť používaná ako forma chudnutia, rovnako ako by chudnutie nemalo byť ani jej následkom.

Pri eliminácii lepku zo stravy je dôležité dodržiavať nasledujúce zásady:
  • Na určenie toho, ako dlho budeme musieť vysadiť danú zložku zo stravovania nám slúžia diagnostické testy. Zistíme intenzitu reakcie, ktorú daná potravina vyvolá. Na základe výsledkov vám odporučíme, ako dlho je potrebné potravinu nekonzumovať, v priemere sa jedná o dobu 8 týždňov až niekoľko mesiacov.
  • Zapisujte si, ako sa po konzumácii bezlepkových potravín cítite. Pozorujte, či došlo k zmierneniu tráviacich problémov. Ak sa objavia, zapíšte si po akom jedle a v akej intenzite sa vyskytli.
  • Neodporúčame vám konzumovať bezlepkové polotovary, bezlepkové zmesi alebo obilniny zbavené lepku. Preferujte najmä prirodzene bezlepkové suroviny, medzi ktoré patrí napríklad ryža, kukurica, pohanka, amarant, sója, quinoa, pšeno a ďalšie
  • Medzi ďalšie prirodzene sa vyskytujúce a zdraviu prospešné základne bezlepkové zložky stravy patria strukoviny, orechy, semienka, vajíčka, mäso, niektoré mliečne produkty.
  • Pšenica je potravina pomerne bohatá na vlákninu. Pri jej vysadení sa u niektorých ľudí môže vyskytnúť krátkodobá zápcha. Predchádzajte tomu dennou konzumáciou čerstvej zeleniny a ovocia.
  • Vyhýbajte sa nasledujúcim: jačmeň, raž, špalda, pšenica, ovos a pod.

Potravinové intolerancie riešime komplexne

V Symptomedica sa na stravovanie pozeráme komplexne. Náš tím pozostáva so špičkových lekárov a odborníkov, ktorí sa dietológii venujú na odbornej úrovni. V porovnaní s internetovým poradenstvom, pri ktorých menej skúsení výživoví poradcovia často bez adekvátneho vzdelania odporúčajú svojim klientom striktné vylučovanie istých zložiek, vám my ponúkame zdravšiu a udržateľnejšiu alternatívu stravovania. V prvom rade hľadáme spúšťače ochorenia, netlmíme len jeho príznaky. Usilujeme sa o to, aby náš klient odchádzal so zdravým črevom. Od toho sa následne odvíja komplexné zlepšenie zdravotného stavu – od imunity až po zefektívnenie trávenia a vstrebávania živín.

Zdroj:

Neceliakálna gluténová senzitivita – BEZlepku

Potrebujete poradiť? Dohodnite si konzultáciu so špecialistom ešte dnes.

Kontaktujte nás

Napíšte nám