črevný mikrobióm

Fungujúci črevný mikrobióm má v našom organizme vplyv na množstvo telových funkcií. Črevná mikrobiota sa podieľa na trávení a vstrebávaní jedla, pomáha organizmu zbavovať sa balastných a toxických látok, má nezastupiteľnú funkciu v imunitných odpovediach organizmu a v neposlednom rade cez os črevo-mozog ovplyvňuje prostredníctvom hormónov a neuromediátorov aj našu náladu.

V Symptomedice sa sústreďujeme na prirodzenú podporu mikrobioty – cez úpravu stravy a kvalitné probiotiká. Takto dokážeme predchádzať viacerým symptómom a ochoreniam, ktoré s oslabeným mikrobiómom súvisia.

Ako sa prejavuje narušený črevný mikrobióm?

O poškodenej mikrobiote hovoríme v prípade, že sa v tráviacom trakte nachádza buď málo prospešných baktérii, prípadne sú premnožené tie, ktoré naše trávenie neuľahčujú. Možná je aj kombinácia týchto dvoch faktorov.

Medzi najčastejšie symptómy nefungujúcej mikrobioty patria napríklad:

Tráviace problémy ako výsledok narušeného črevného mikrobiómu

Prvý systém, ktorý je postihnutý pri nedostatočnom osídlení dobrými baktériami je práve gastrointestinálny trakt. Manifestovať sa to môže rôznymi prejavmi, od miernych ako je nafukovanie, hnačka alebo zápcha, syndróm bakteriálneho prerastania, až po závažnejšie ochorenia ako syndróm dráždivého čreva, vredová choroba žalúdka, Crohnova choroba, potravinové alergie a potravinové intolerancie.

Jedným z dôvodov narušenej črevnej mikrobioty je strava bohatá na jednoduché sacharidy. Ako vysoko rizikový sa preukázal najmä glukózovo – fruktózovy sirup, ktorý je častou súčasťou sladkostí, sladených nápojov, džúsov a polotovarov.

Ak sa cukry prijímajú v nadbytku dlhodobo, narušenie mikrobioty sa prejaví aj náhlou a intenzívnou chuťou na sladké. Glukóza slúži ako potrava pre niektoré druhy menej prospešných črevných kmeňov, napríklad Candidy ktoré v nadbytku vyvolávajú okrem iného aj črevné ťažkosti. Riešením je dlhodobá zmena životosprávy. Okrem úpravy stravy je dôležité venovať sa fyzickej aktivite, dbať na spánkovú hygienu a nezabúdať ani na činnosti, pri ktorých si oddýchneme po fyzickej a zároveň psyhickej stránke.

Jedným z príznakov narušeného mikrobiómu je aj zmena váhy. U niektorých ľudí sa môže prejaviť chudnutím (ktoré je spojené napríklad s častými hnačkami) u iných naopak priberaním (kedy je príčinou nedostatočné trávenie a metabolizovanie živín obsiahnutých v potrave ale taktiež mylná signalizácia mozgu prostredníctvom črevných baktérií, aby cítil pocit hladu).

Pokožka a narušený črevný mikrobióm – akné, žihľavka, rosacea, atopický ekzém

Viaceré vedecké štúdie našli súvis medzi stavom pokožky a mikrobiómom. Podobne ako pri osi črevo – mozog, vo vedeckých kruhoch sa už používa aj termín os črevo – koža. Mechanizmus ovplyvňovania stavu pokožky cez črevo je práve cez imunitný systém. Ak je črevná slizničná imunita oslabená, škodlivé črevné baktérie môžu prenikať do krvného obehu a v tele sa tvorí zápal, ktorý je prítomný pri temer všetkých kožných ochoreniach, vrátane tých alergických. Pri zápale sa aktivuje imunitný systém, ktorý je však pri oslabenej mikrobiote menej efektívny, takže sa vytvára začarovaný kruh.

Obzvlášť významný efekt na stav pokožky má práve novorodenecký mikrobióm. Jeho zloženie závisí od viacerých faktorov, napríklad od formy pôrodu, od druhu prijímaného mlieka a od vonkajších faktorov prostredia.

U novorodencov s oslabenou mikrobiotou sa častejšie stretávame s atopickou dermatitídou a jedným z dôvodov je aj preukázateľný pokles bakteriálnych kmeňov z radu Bifidobacterium a Bacteroides.

Psychické ťažkosti

Stav mikrobioty je úzko prepojený s náladou. Medzi črevom a mozgom je priame spojenie a preto všetko čo skonzumujeme má vplyv aj na naše psychické rozpoloženie. Jedným z príznakov narušenej mikrobioty môžu byť  zmeny nálad, napríklad sklon k úzkosti alebo depresii ale aj  chronická únava. Psychické ochorenia sú multifaktoriálne a vplyv majú samozrejme aj iné vnútorné a vonkajšie faktory. V psychiatrickej odbornej spoločnosti sa uvažuje o tom, ako by úprava mikrobioty mohla byť využitá ako podporná liečba niektorých foriem depresie.

Autoimunitné ochorenia

Súvis medzi autoimunitnými ochoreniami a črevným mikrobiómom sa vysvetľuje cez pôsobenie mikrobiómu na imunitu, ktorej gro sa nachádza práve v našich črevách. Do patogenézy autoimunitných ochorení sú zapojené T- lymfocyty a Th17 bunky, ktoré zvyšujú hladiny cytokínov. Následne sa v organizme zväčšuje riziko zápalu a rozvoja autoimunitného ochorenia. Tie sú charakterizované ako choroby, pri ktorých organizmus nedokáže rozpoznať cudzorodé látky od telu vlastných a napáda vlastné bunky.

Štúdie predpokladajú, že úprava mikrobioty sa bude používať ako prevenčná ale aj liečebná metóda v súvislosti s autoimunitnými ochoreniami.

Kardiovaskulárne ochorenia a črevný mikrobióm

Niektoré druhy črevných baktérii sa dokážu podieľať na zvyšovaní hladiny cholesterolu, čím sa zvyšuje riziko infarktu, cievnej mozgovej príhody, vysokého tlaku krvi a podobne. Pri nadmernej konzumácii tukových potravín dochádza za pomoci črevných baktérii v organizme k tvorbe trimetylamino-N-oxidu. Táto látka podporuje ukladanie aterosklerotických plátov do ciev v organizme. Vyššie hodnoty trimetylamino-N-oxidu sú prítomné aj pri ochoreniach obličiek.

Ako najpresnejšie zhodnotiť stav mikrobioty?

Vyššie spomenuté príznaky a s nimi súvisiace ochorenia sú vo väčšine prípadov multifaktoriálne. To znamená, že na ich rozvoji sa podieľa viacero príčin, z čoho nie všetky sú laboratórne potvrditeľné. Zhodnotiť stav mikrobioty a jej následný vplyv na konkrétne ochorenie je však možné v našej klinike Symptomedica.

Medzi naše portfólio služieb, ktoré ponúkame, patrí aj najkomplexnejšia analýza mikrobiómu čreva na trhu. Táto diagnostická metóda má viacero prevedení (genetická, ne-genetická, probiotická, analýza mikrobiómu detí). Na individuálnej vstupnej konzultácii, ktorá je súčasťou služby, následne vyhodnotíme, ktorá forma je pre vás najefektívnejšia.

S takto získanými výsledkami následne ďalej pracujeme a mikrobiotu dostávame do želanej formy. Sme presvedčení, že  cez podporu a posilňovanie mikrobioty dokážeme spoločne predchádzať ochoreniam kože, tráviaceho traktu, autoimunitným ochoreniam, kardiovaskulárnym a metabolickým ochoreniam a niektorým duševným chorobám.

Ako ešte podporovať organizmus v udržaní dobrého zdravia? V Symptomedice sa snažíme našich klientov podporovať v komplexnej  úprave životosprávy. Ak je viacúrovňová, má na organizmus synergický efekt.  Sústreďujeme sa na úpravu stravovania, ktorá je v našom ponímaní špecifická podľa potrieb nášho klienta. Ďalej podporujeme našich v klientoch v ďalších oblastiach prevenčnej medicíny – a to dostatok fyzickej aktivity, psychohygiena, adekvátny spánkový režim.

Zdroje:

  1. 7 Signs of an Unhealthy Gut and 7 Ways to Improve Gut Health (healthline.com)
  2. How Your Gut Health Affects Your Whole Body (webmd.com)
  3. The gut-skin axis – The Secret Life Of Skin

Potrebujete poradiť? Dohodnite si konzultáciu so špecialistom ešte dnes.

Kontaktujte nás

Napíšte nám