Sieť lekárov

Denne k nám prichádzajú pacienti, ktorým zdravotný stav bráni viesť plnohodnotný život, majú rôzne symptómy, bolesti či ťažkosti. Na našej klinike pristupujeme ku každej liečbe s plnou zodpovednosťou a porozumením. Niekedy je však situácia taká závažná, že si uvedomujeme, akú dôležitú úlohu zohráva spolupráca viacerých odborníkov.

Špičková úroveň medicínskej starostlivosti to nie je len kvalita samotných služieb – diagnostiky, vyšetrenia či liečby. Znamená tiež ľudský prístup s plnou pozornosťou voči pacientovi. Na klinike Symptomedica si zakladáme na komplexnom vyšetrení črevného mikrobiómu a na osobnom prístupe k pacientovi. Našim cieľom je vyliečiť pacienta, zamedziť opakovaniu jeho zdravotných ťažkostí, a zároveň si s ním vybudovať vzťah založený na dôvere. Pacient sa môže na nás kedykoľvek obrátiť. A to nielen počas diagnostiky a liečby, ale aj v čase rekonvalescencie.

Dnes by sme vám radi priblížili situáciu tzv. “okrúhleho stola” z našej ambulancie. Konkrétny proces starostlivosti o pacienta vo vážnom stave, ktorý prebiehal, oproti štandardu, tentokrát v širšom kruhu – za účasti jeho osobného lekára.

Celú situáciu opisuje syn pacienta, pána Rosu – Marek Rosa, úspešný podnikateľ, vývojár umelej inteligencie a zakladateľ firmy, Keen Software House.

“Môj otec začal mať náhle zdravotné problémy s obličkami. Hneď potom prekonal ochorenie COVID-19. To všetko viedlo k veľkému zhoršeniu zdravotného stavu – schudol zo 100 na 60 kg, prestal jesť a piť, nemohol chodiť. Niekoľkokrát išiel do nemocnice, vždy sa ale vrátil čiastočne oživený, ale nie vyliečený. Nakoniec sme sa rozhodli pre domácu liečbu s pomocou MUDr. Mroceka, osobného lekára otca. Môjho otca navštevoval niekedy aj dvakrát denne. Vedeli sme ale, že je nutné, aby sa otec postavil na nohy čo najskôr. Dlhodobé pretrvávanie nepriaznivého až kritického zdravotného stavu by mohlo viesť k ďalším problémom. Preto sme chceli skúsiť, všetky možnosti, ktoré sú k dispozícii.“

O službách Symptomedicy a ich výhodách informujeme viacerými formami. Ako ste sa o nás dozvedeli vy?

Osloviť Symptomedicu bol nápad môjho strýka. Dozvedel sa o vás tak, že videl dokumentárny film o mikrobióme a cez internet hľadal, kto sa na Slovensku tejto téme venuje. Tak našiel kliniku Symptomedica.

Niečo ste teda o našej klinike už vedeli. S akými očakávaniami ste k nám prichádzali?

Verili sme, že budete vedieť urobiť špičkovú analýzu črevného mikrobiómu a dať nám odporúčania na stravovanie a úpravu probiotik, tak aby sa otcov mikrobióm dostal do 100%-tného stavu. Lebo len vtedy môže mikrobióm prispievať k správnemu fungovaniu tela a tiež ku vyliečeniu infekcií, ktoré ho trápia.

Naplnili sa vaše očakávania?

Jednoznačne áno! Výsledky, ktoré ste nám dali, boli veľmi podrobné. Odporúčania boli šité na mieru presne pre môjho otca. Následne sme zaobstarali aj doporučené doplnky. Berie ich doteraz a jeho zdravotný stav je lepší ako pred rokom (predtým, ako začali problémy).

Je niečo, čo vás pri návšteve našej kliniky prekvapilo?

Očakával som profesionálnu službu a kvalitu, a to sme aj dostali. Pozitívne ma prekvapila a potešila ústretovosť zo strany personálu Symptomedicy.

V čom sa prístup personálu Symptomedicy odlišoval/ odlišuje od prístupu, ktorý ste doteraz zažili v iných ambulanciách alebo zdravotníckych zariadeniach?

Prístup bol osobný, ústretový. Oceňujem ochotu pomôcť nám, aj poradiť. Jednoducho som nemal pocit, že po zaplatení by ste sa nás už len chceli zbaviť, ako je to časté v iných zariadeniach.

Uzdravenie črevného mikrobiómu, ktoré vedie k riešeniu rôznych zdravotných ťažkostí a ochorení má svoju postupnosť. Začína diagnostikou a konzultáciou ohľadom anamnézy, pokračuje analýzou črevného mikrobiómu a nakoniec je stanovený postup liečby a zdravotné odporúčania. Čo z tohto procesu by ste vyzdvihli na základe vašej skúsenosti?

Diagnostika bola naozaj veľmi podrobná. Následná hodinová konzultácia prebehla tiež podrobne, ale zároveň sa doktor sústredil na podstatné veci a doporučenia. Bolo by zbytočné zahltiť nás podrobnosťami, ktorým by sme nerozumeli.

Vyriešili sa zdravotné problémy, kvôli ktorým ste služby kliniky Symptomedica vyhľadali?

Áno! Otec sa má veľmi dobre, znovu zosilnel, začal chodiť, je samostatný a vlastne teraz funguje tak, ako v minulosti.

Osobny lekar pacienta

Pohľad otcovho osobného lekára vnáša do celej situácie veľmi vzácny odkaz: Pacient, o ktorého sa stará viac lekárov, ktorí spolupracujú, má:

  • vyššiu šancu na skoršie uzdravenie,
  • možnosť komplexnej liečby, 
  • liečbu nastavenú plne v súlade s anamnézou na primárne ochorenie.

Skupina odborníkov dokáže vytvoriť akúsi záchrannú sieť pre pacienta s vážnou diagnózou. 

Osobného lekára pacienta, MUDr. Michala Mroceka, špecialistu v odbore geriatria, pneumológia a ftizeológia, vnútorné lekárstvo, sme sa opýtali, ako vníma liečbu svojho pacienta v spolupráci s klinikou Symptomedica.

Do komunikácie s klinikou Symptomedica ste sa zapojili počas prebiehajúceho procesu diagnostiky a nastavovania odporúčaní pre uzdravenie mikrobiómu vášho pacienta. Ako vaša komunikácia s klinikou prebiehala?

O existencii kliniky Symptomedica som sa dozvedel prostredníctvom môjho pacienta, ktorý bol vo veľmi ťažkom klinickom stave. Syn tohto pacienta mu dal vyšetriť mikrobióm. Pretože som bol pacientov „osobný lekár“, tak na žiadosť jeho syna a samotného pacienta som sa zúčastnil aj konzultácie a interpretácie výsledkov. Komunikácia prebiehala v trojici – lekár z kliniky Symptomedica, syn pacienta a ja. Boli nám podrobne vysvetlené princípy fungovania mikrobiómu v tele človeka a rovnako sme mali aj interpretované konkrétne výsledky môjho pacienta.

Kvôli nepriaznivému stavu pacienta, ktorý sa osobne nemohol konzultácie zúčastniť, ste ju absolvovali za neho vy osobne. Dostali ste počas konzultácie na klinike informácie potrebné pre komplexnú liečbu pacienta?

Klinický stav pacienta v danom čase mu ešte nedovoľoval prísť na konzultáciu výsledkov osobne. Počas konzultácie som sa utvrdil v skúsenosti, že výživa, zloženie stravy a stravovacie návyky majú výrazný vplyv na zdravie človeka. Toto vie alebo tuší veľká časť ľudí. Problém nastáva vtedy, keď ide o určenie konkrétnej optimálnej stravy, konkrétneho ovocia, zeleniny, mäsa, vitamínov, či stopových prvkov, ktoré sú pre daného človeka s daným konkrétnym zdravotným problémom najoptimálnejšie. Neexistuje totiž jednotná najlepšia strava, vitamín alebo stopový prvok, ktorý by bol vhodný pre všetkých. Samozrejme, že niektoré esenciálne látky potrebujeme k zdravému životu všetci. No u mnohých látok sú interindividuálne rozdiely v potrebe a spotrebe podľa aktuálneho stavu organizmu. Takéto je moje chápanie mikrobiómu.

Mali ste možnosť vidieť, ako pri liečbe mikrobiómu pristupujeme k pacientovi a porozumieť tomu, čo pre pacientov robíme. Na základe našich záverov ste z pozície osobného lekára pacienta implementovali naše odporúčania do ďalších konkrétnych opatrení a manažovania pacienta v súlade s vlastnými postupmi a liečbou. Vyriešili sa zdravotné problémy pacienta?

Môj pacient dostal konkrétne odporúčania, ktoré by mal dodržiavať v stravovacích návykoch, ktoré potraviny by mal obmedziť a naopak, čoho by mal jesť viacej. Myslím, že z veľkej časti sa mu to aj podarilo dodržať. Samozrejme, že okrem optimálnej stravy, užívaniu probiotík a výživových doplnkov bolo nutné dodržiavať aj chronickú medikáciu, ktorú som sa snažil minimalizovať aby som sa vyhol polypragmázii. Aktuálne je klinický stav pacienta veľmi dobrý – primerane na svoj vek. 

Kombinácia ktorých faktorov zohrala najdôležitejšiu úlohu? 

Najdôležitejšiu úlohu vidím v pravidelnosti stravovacích návykov, v postupnom obmedzení nevyhovujúcich druhov jedál a naopak, v postupnom pridávaní chýbajúcich potravín a príp. stopových prvkov alebo vitamínov. Každá zmena musí byť najskôr urobená v hlave, až potom ide o skutočnú a trvalú zmenu. Keď je človek na niečo zvyknutý jesť a robiť 70 rokov, asi ťažko sa niečo  zmení naraz. Ale to asi ani nie je cieľom. Keď však človek len trochu niečo zmení a bude to robiť každý týždeň či mesiac, tak urobí pre svoje zdravie veľa.  

Pánovi doktorovi ďakujeme za spoluúčasť v celom procese liečby a zotavovania pacienta.

Zo strany kliniky Symptomedica je úžasné sledovať pokroky pacientov v takýchto náročných situáciách a pri riešení vážnych zdravotných problémov. Individuálny prístup sa v našej zdravotnej starostlivosti ukazuje vždy ako tá najlepšia voľba. My už len záverom dodáme, že byť medzi najlepšími v poskytovaní zdravotnej starostlivosti je záväzok, ktorý s hrdosťou prijímame.

Majiteľky kliniky Symptomedica

Pomáhame pacientom pri rôznych zdravotných ťažkostiach súvisiacich s narušeným črevným mikrobiómom, tzv. dysbiózou čreva. Plne si uvedomujeme, že vážne zdravotné stavy a diagnózy si vyžadujú dôslednú liečbu a celostný prístup. Preto, ak je to potrebné, ochotne spolupracujeme s kolegami z ďalších odborov medicíny.

Rezervujte si termín konzultácie u nás ešte dnes ☎️

 

Potrebujete poradiť? Dohodnite si konzultáciu so špecialistom ešte dnes.

Kontaktujte nás

Napíšte nám