autizmus a mikrobiom

Základná charakteristika

Autizmus je porucha vývinu, ktorá sa prejavuje u detí od detstva, väčšinou sa prejaví do veku piatich rokov. Je to stav ktorý je charakterizovaný špecifickými príznakmi v oblastiach sociálnych vztahov, hry, záujmov a predstavivosti.

Porucha má mnoho podôb, stupnov, resp. miery narušenia jednotlivých oblastí. (Od uzavretia jedinca v „jeho vlastnom svete“, s neschopnosťou komunikovať, hrať sa, vnímať a chápať pre zdravých ludí bežné vnemy, po na prvý pohľad priehladnuteľné zvláštnosti v správaní dieťaťa s veľmi dobrou úrovňou komunikácie a inteligencie.) Jedinci s týmto postihnutím boli na Slovensku dlho označovaní za nevzdelávateľných. Už deviaty rok triedy pre deti s autizmom dokazujú vo vyspelom zahraničí mnoho desaťročí známy fakt o perspektíve a zmysle ich vzdelávania1.

Autizmus sa väčšinou diagnostikuje už v detstve, niekedy ale aj u dospelých a je to celoživotný stav2.

Črevný mikrobióm je „spoločenstvo“ všetkých mikroorganizmov a ich genómu   v čreve3.

Ako môže súvisieť autizmus s črevným mikrobiómom?

Na prvý pohľad by sa mohlo zdať, že hľadanie takejto súvislosti bude ťažké. Avšak už aj každodenná prax napovie,  že narušené stravovacie návyky u ľudí s autizmom sa musia nepriaznivo prejaviť na črevnom mikrobióme.  Takéto deti sú mimoriadne prieberčivé, zvyknú akceptovať iba úzky okruh jedál (niekedy je to iba 6 vyselektovaných druhov), viaceré jedlá dokonca úplne odmietajú4,5 a často býva znížený príjem práve tých najzdravších typov jedál4,5.

Viaceré klinické výskumy sa venujú otázke spojenia medzi stavom mikrobiómu náladou a psychikou5,6,7,8,9,10 . Najnovšie k týmto úvahám pribúda ďalší, fascinujúci poznatok, že existuje tzv. „os črevo-mozog (GBA- „gut-brain-axis“)5,7,8,9,10 ako  „obojsmerná cesta“ a kauzálny podklad pre takéto prepojenie. Touto cestou sa prenášajú biochemické signály medzi gastrointestinálnym traktom a centrálnym nervovým systémom8. Týmto sa automaticky dostáva do spojitosti aj črevná mikrobiota a dokonca sa hovorí o „osi mikrobiota-črevo-mozog“ („microbiota-gut-brain (MGB, BGM) axis“)8.

V širšom význame sa sem zaraďuje:

 • centrálny nervový systém,
 • neuroendokrínny systém,
 • neuroimúnny systém,
 • os hypotalamus-hypofýza-nadobličky,
 • autonómny nervový systém a črevná mikrobiota8.

Táto os spája emočné a kognitívne mozgové centrá s periférnymi črevnými funkciami9. Klinická prax ukázala, že takéto interakcie znamenajú spojenie medzi gastrointestinálnymi poruchami vrátane črevnej dysbiózy a poruchami centrálneho nervového systému (napr. autizmus, anxiózno-depresívne poruchy správania)9.

Črevný mikrobióm

Z aspektu mechanizmov, ktoré by boli podkladom pre uvedené konštatovania, sa povedané môže zdať prekvapivé, avšak je viacero aj ďalších článkov a  prednášok na túto tému, ktoré ich podporujú3,5,7,8,9,10.

Okrem už spomenutého môže ísť napr. o prenos signálov medzi mozgom a črevami prostredníctvom nervu vagus10neurotransmiterov, imunitného systému, produktov metabolizmu mikróbov atď.5,10

Tiež treba pripomenúť, že samotná mikrobiota má vplyv aj na hormóny, či ďalšie prenosové molekuly nervovej sústavy, a tým aj na emócie3. V rade ďalších argumentov je aj, že črevný mikrobióm sa podieľa na zmenách v integrite bariér, zvýšení ich permeability a navodení zápalu11.  Poruchy v črevnej mikrobiote môžu spôsobovať aj abnormálne imunutné odpovede, a týmto by  mohli byť ovplyvnené aj také mozgové funkcie ako učenie, pamäť atď.11

Toxíny produkované patogénmi mikrobioty12 zvyšujú črevnú permeabilitu a poškodením črevnej bariéry sa do mezenterického lymfatického tkaniva dostávajú  črevné baktérie. Následne je navodená aktivácia imunitného systému, čo je ďalším príkladom zo súboru podliehajúcich mechanizmov a vysvetlení12 .

V novších prácach sa dokonca spomína možnosť súvisu medzi vznikom autizmu u plodu a narušeným črevným mikrobiómom u matky13.

Treba však spomenúť, že sú aj práce ktoré zdôrazňujú skôr „jednosmerné“ pôsobenie autizmu na vznik porúch v mikrobiómea v tomto zmysle treba mať otvorenú myseľ aj pre event. ďalšie budúce diskusie.

Pri autizme je mikrobióm zmenený

Početné práce5,14 nasvedčujú tomu , že črevný mikrobióm u ľudí s autizmom je zmenený v kvantatívnom aj kvalitatívnom zmysle. Ako príklady možno uviesť nižšie hladiny Bacteroidetes, ktoré bývajú aj pri črevných zápalových ochoreniamiach14. Prevotella býva u autistov znížená. Naopak sa zistili vyššie proporcie Candida albicans14.  Clostridium je nielen signifikantne zvýšené u ľudí s autizmom, ale je aj spojené s rôznymi gastrointestinálnymi ťažkosťami. Zvažuje sa aj úloha E.coli5.  Zvlášť podrobne sa analyzuje úloha rôznych kmeňov laktobacilov, ktorú sú súčasťou aj probiotík 5,14.

Na tomto mieste sme uviedli príklady, ale nie je cieľom robiť systematické zoznamy relevantných mikróbov. Skôr ide o poukázanie na to, že nejde iba o absolútne množstvá konkrétnych členov mikrobioty, ale že dôležité sú aj ich pomery, produkty ich metabolizmu atď.5,14

dysbióze môže prispievať množstvo aj ďalších faktorov, pri autizme sú to aj problémy so stravovaním5,14.

Možnosti ovplyvenenia

Ide o jednu z najnáročnejších medicínskych oblastí. Témou  tohto článku nie je analyzovať zodpovedujúcu farmakoterapiu, ale skôr sa zamyslieť, ako zapôsobiť na spomínanú  os črevo-mozog5 . Pripomeňme však nevyhnutnosť súčasnej spolupráce s  príslušnými špecialistami, ktorí popri farmakoterapii riešia napr. aj edukáciu rodičov.

U ľudí s autizmom je niekoľko špecifikých problémov, s ktorými by sme sa inak až natoľko nestretli. Je to napr. aj problém spolupráce, resp. komunikácie  s autistickým pacientom, ktorý sťažuje o.i.  dodržiavanie viacerých zásad vrátane režimových, stravovacích atď. Už vyššie sme spomínali problém s extrémnou prieberčivosťou v konzumácii jedál5.  Je to jedna z oblastí výchovy,  ktorou je možné dosiahnuť, že pacient bude napokon ochotný akceptovať normálnu, plnohodnotnú stravu5.

Prejavy tohto stavu je však možné významne pozitívne ovplyvniť a jedným zo spôsobov je aj dosiahnuť úpravu črevného mikrobiómu5, a to aj maximálne možnou cielenou úpravou stravy, s upriamením pozornosti na vhodné probiotiká  a aj prebiotiká atď 5.  Zistilo sa napr., že po podávaní probiotík pod odborným vedením sa zlepšili viaceré behaviorálne rysy a rovnako aj vlastnosti mikrobioty5. Prebiotiká predstavujú prirodzenú nestráviteľnú zložku stravy (napr. vláknina)5.  Prebiotiká podporujú rast užitočných mikroorganizmov v čreve.  Netreba zabúdať aj na stravu s obsahom polyfenolov, nenasýtených mastných kyselín5.  Pri tomto sa často upravia aj rôzne tráviace ťažkosti (napr. nafukovanie, zápcha ) 5.

Treba mať na mysli, že prijímanou stravou „kŕmime“ nielen organizmus, aj obsiahnuté baktérie. Týmto sa nutne musia meniť aj vlastnosti mikrobiómu5.

Záver:

Na to, aby sme robili cielené úpravy mikrobiómu,  je v prvom rade potrebné  poznať  jeho aktuálne  zloženie.  analýzou črevného mikróbiomu vrátane metódy jeho sekvenčnej analýzy a rovnako aj riešením jeho mikrobiómu sa detailne zaoberá klinika Symptomedica15 .

Zdroje:
 1. https://andreas.sk/index.php?www=autizmus
 2. www.psychiatry.org/patients-families/autism/what-is-autism-spectrum-disorder
 3. https://www.symprove.sk/co-je-to-crevny-mikrobiom-a-aky-ma-vyznam-v-nasom-tele/
 4. Schreck, K. A., and Williams, K. (2006). Food preferences and factors influencing food selectivity for children with autism spectrum disorders. Res. Dev. Disabil. 27, 353–363. doi: 10.1016/j.ridd.2005.03.005
 5. Babinská K.: Ako výživa a trávenie ovplyvňujú naše nálady a myslenie. Video na: Ako výživa a trávenie ovplyvňujú naše nálady a myslenie
 6. Baggaley K: Autism shapes the gut micobiome, scientists report, not the other way around. Kid’s microbial communities may have more to do with dietary preferences than autism diagnoses. Popular Science. Nov. 12, 2021. (https://www.popsci.com/science/gut-microbiome-autism-link/?fbclid=IwAR2rKyyCNfjklhjVrg2b5gI3a5VVFQO0sBjSGxC8GTwkBH6ql4_ZlCc5Lss)
 1. Gutierrez EG, Narbad A et al.: Autism spectrum Disorder Associated With Gut Microbiota at immune, metabolic, and neuroactive level. Front. Neurosci., 08 October 2020 (www.frontiersin.org/articles/10.3389/fnins.2020.578666/full)
 2. en.wikipedia.org/wiki/Gut-brain_axis
 3. Carabotti M, Scirocco et al.: The gut-brain axis: interactions between enteric microbiota, central and enteric nervous system. Ann Gastroentol. 2015; Apr.-Jun, 28(2):203-209 (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4367209/)
 4. https://biopron.sk/blog/vnutorná-rovnovaha-os-creva-mozog
 5. Soa Chongsonyon Chongsin Uiuhak: Alteration of gut microbiota in autism spectrum disorder: An overwiew. Journal of the Korean Academy of Child and Adolescent Psychiatry.2020; Jul 1; 31(3):131-145 (www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7350540/).
 6. Dicksved, J., Schreiber, O., Willing, B., Petersson, J., Rang, S., Phillipson, M., et al. (2012). Lactobacillus reuteri maintains a functional mucosal barrier during DSS treatment despite mucus layer dysfunction. PLoS One 7:e46399. doi: 10.1371/journal.pone.0046399
 7. https://news.virginia.edu/content/autism-risk-determined-health-moms-gut-uva-research-reveals/
 8. Basma Abdellatif, Clare McVeigh, Ghizlane Bendriss, and Ali Chaari: The Promising Role of Probiotics in Managing the Altered Gut in Autism Spectrum Disorders. Int J Mol Sci. 2020; Jun 21(11): 4159.(https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7312735/ )
 1. https://symptometica.com/mikrobiom-creva/sekvencna-geneticka-analyza-mikrobiomu-efektivna-identifikacia-bakterii-v-creve/

Potrebujete poradiť? Dohodnite si konzultáciu so špecialistom ešte dnes.

Kontaktujte nás

Napíšte nám