Osobné informácia

MUDr. Stano Ráček

Vzdelanie a tréningy

MUDr. Stanislav Ráček

MUDr. Stano Ráček

Integračná a participatívna medicína, epigenetika, mikrobiota

MUDr. Ráček je autorom konceptu Zdravie vo vlastných rukách. Tento koncept v sebe spája najnovšie poznatky získané analýzou štúdií z prestížnych periodík, informácie z pravidelných návštev zahraničných seminárov a kurzov a samozrejme aktívnej lekárskej praxe. Epigenetike, mikrobiote, výžive, doplnkom stravy a funkčným návykom sa venuje sedem rokov. K dnešnému dňu tento koncept aplikoval pri liečbe viac ako 1000 klientov.

MUDr. Ráček skúma vzťahy medzi výživou, mikrobiotou, spánkom, návykmi a zdravotnými ťažkosťami. Vo svojej praxi efektívne pracuje s komplexnou anamnézou pacienta, odbermi krvi “na mieru“, sekvenčnou analýzou mikrobiómu, hodnotením a zostavovaním jedálničkov a lifestyle opatrení.

Klientelu MUDr. Ráčka tvoria predovšetkým ľudia s tráviacimi ťažkosťami, športovci, malé deti, obézni, tehotné ženy, ale aj vystresovaní manažéri, či nadšenci vyhľadávajúci najnovšie trendy v prevencii zdravia a udržateľného životného štýlu.

Hodnoty a kvalita

Víziou MUDr. Ráčka je priniesť to najlepšie zo sveta celostnej medicíny na Slovensko. V aktívnej lekárskej praxi je jeho dlhodobým cieľom zlepšiť povedomie o chorobách tráviaceho traktu a civilizačných ochorení. Svojim komplexným pohľadom na problémy a diagnózy tak umožňuje spolu s odborným tímom kliniky Symptomedica každému pacientovi prevziať kontrolu nad svojim zdravím do vlastných rúk.

Heslo MUDr. Ráčka je: „Urobím všetko pre to, aby vás to aspoň trochu bavilo!“:)

Zameranie a špecializácia

Nutričné poradenstvo a doplnky stravy

Komplexné nutričné poradenstvo, podrobná anamnéza klienta,  vyhodnotenie a nastavenie stravovania a nefarmakologickej terapie.

Epigenetika

Skúmanie vzťahov a závislostí medzi životosprávou a genetickou výbavou človeka.

Doplňujúce vyšetrenia

Meranie prístrojom Inbody, personalizované krvné odbery,  mikrobiotický odber.

Mikrobiota

Vyhodnocovanie sekvenčnej genetickej analýzy mikrobiómu klienta a návrh riešení na jeho optimalizáciu.