Osobné informácia

MUDr. Igor Vozár

Vzdelanie a tréningy

MUDr. Igor Vozár

MUDr. Igor Vozár

Odborný garant kliniky Symptomedica

MUDr. Igor Vozár dlhé roky pracoval ako internista v jednej z bratislavských nemocníc a pôsobil aj v Salford Royal Hope Hospital v Manchesteri vo Veľkej Británii. Vďaka obrovskému množstvu nazbieraných skúseností pôsobí často aj ako konzultant v zdravotníckych témach pre média.

MUDr. Vozár je odborný zástupca kliniky zodpovedný za poskytovanie zdravotnej starostlivosti o pacienta, podľa Zákona o poskytovateľoch ZS 578/2004.

Sme veľmi radi, že môžeme skúsenosti a odbornosť MUDr. Vozára využívať vo forme externých konzultácií aj pre našich klientov. Našou dlhodobou víziou je poskytovať klientom na ich problém komplexný pohľad viacerých lekárov a špecialistov, čo aj vďaka MUDr. Vozárovi  úspešne napĺňame.

Atestácia: vnútorné lekárstvo, nefrológia

  • 1990 – 1996 lekárska fakulta UK Bratislava všeobecné lekárstvo
  • 1998 – 2004 interné oddelenie, Národný ústav TBC a respiračných chorôb Bratislava
  • 2005 – nefrologická klinika, Salford Royal Hope Hospital Manchester
  • 2006 – 2013 interná ambulancia, Medicínske Centrum Medifera – primár
  • 2013 – interná ambulacia, Poliklinika Mýtna Bratislava

Zameranie a špecializácia

Odborná garancia

Odborný zástupca kliniky zodpovedný za poskytovanie zdravotnej starostlivosti o pacienta.

Atestácia

Vnútorné lekárstvo, nefrológia.

Odborné konzultácie

Odborné externé konzultácie pre vybrané diagnózy.

Edukácia

Edukácia formou článkov na vybrané lekárske témy.