Osobné informácia

Lucia Kováčová

Vzdelanie a tréningy

Lucia Kováčová

Dozorujúca zdravotná sestra pre program a terapiu FMT

Lucia absolvovala Strednú zdravotnícku školu s maturitou v odbore všeobecná sestra. Po ukončení štúdia pracovala na chirurgii v Univerzitnej nemocnici Bratislave, kde získala skúsenosti z traumatologického a cievneho oddelenia, ako aj z brušnej chirugie na pohotovostnej chirurgickej ambulancii.

Flexibilná povaha a schopnosť rýchlo sa prispôsobiť novým príležitostiam, ju priviedla na Novorodeneckú kliniku v Bratislave, kde pôsobila takmer 10 rokov. Počas tohto pôsobenia absolvovala prolaktačný kurz, kde sa oboznámila s významom a zásadami správneho dojčenia, alternatívnymi spôsobmi výživy novorodenca a imunomodulačným efektom materského mlieka na organizmus dieťaťa.

Práca zdravotnej sestry ju priviedla aj do medicínskeho inštitútu a imuno-alergologickej ambulancie v Petržalke.

Svoju odbornosť si zvýšila štúdiom na Slovenskej Zdravotníckej Univerzite v špecializačnom štúdiu Intenzívnej ošetrovateľskej starostlivosti v neonatológii. V roku 2017 získala certifikované oprávnenie pre aplikáciu mikrobiálnych transplantátov z Veľkej Británie.

Vďaka svojim nadobudnutým skúsenostiam s mikrobiálnou transplantáciou z Veľkej Británie sa stala hlavnou dozorujúcou sestrou pre FMT terapiu v Symptomedica.

Hodnoty a kvalita

Lucia je skúsená, certifikovaná, oboznámená s každým detailom programu. Vzájomnou spoluprácou sme získali špecialistu na procesy, ako aj silnú posilu pre našich špecialistov.

Zameranie a špecializácia

Konzultácie

Konzultácie v oblasti metabolizmu a zdravého životného štýlu.

Hodnotenie

Hodnotenie a komplexné vyladenie vnútorného prostredia.

Diagnostika

Analýza a konzultácia biochemických rozborov.

Analýza

Kompletná analýza minerálov, vitamínov a ich optimalizácia.