Ultrafiltráty tekutiny, ktoré obsahujú iba malé molekuly, pretože veľké boli odstránené pri procese separácie. Molekuly s nízkou molekulovou hmotnosťou majú vplyv na pochody v tkanivách a bunkách a teda veľký potenciál v biochémii a medicíne. Všeobecne totiž platí, že čím nižšia molekulová hmotnosť, tým vyššia biologická aktivita. A biologicky aktívne látky môžu pôsobiť ako katalyzátory biochemických reakcií tela už vo veľmi nízkych koncentráciách.