Nutrigenomika (nutrigenetika) vedný odbor, ktorý študuje vzájomný vzťah medzi výživou resp. zložkami potravy a génmi. V našej strave sa nachádzajú mikronutrienty a makronutrienty, ktoré pôsobia na ľudské geńy a môžu ovplyvniť ich naštartovanie (laicky povedané “zapnutie daného génu“). Dlhodobý stravovací režim, ktorý je v súlade s genetickou výbavou, resp. génmi, ktorých je daný jedinec nositeľom, môže byť efektívne a cielene použitý k prevencii, zmierneniu, či liečbe chronických ochorení.