Nutrigenomická analýza, v spojení s analýzou stravovacích návykov umožňuje spoznať a pochopiť unikátnosť každého klienta. Vďaka tomu dokážeme klientovi optimalizovať životosprávu a nastaviť dlhodobú starostlivosť.

Komplexná vstupná anamnéza, individuálny manažment stravovania ako aj dlhodobá priebežná starostlivosť, pod dohľadom skúseného špecialistu na dietológiu a výživu, je pre každého klienta samozrejmosťou.

Sekvenčná genetická analýza mikrobiómu nám umožňuje hĺbkovo identifikovať problémy a komplikácie klienta a nastaviť personalizované odporúčania pre úpravu životosprávy ako aj nefarmakologickú terapiu na mieru.