Kolonoskopia, môže byť aj bez bolesti. V podobe Colo Alert testu v Symptomedice.

Kolonoskopia s 97% pravdepodobnosťou odhalí kolorektálny karcinóm (KRK). KRK patrí celosvetovo medzi najčastejšie druhy rakoviny a zasahuje rovnako mužov aj ženy. Čo je naozaj výbornou správou, nakoľko Slovensko je druhou krajinou na svete s najčastejšie diagnostikovaným kolorektálnym karcinómom. Každý rok je u nás novodiagnostikovaných asi 4000 osôb a 1800 ľudí na KRK ročne zomrie! Kolonoskopia je však invazívne, bolestné a traumatizujúce vyšetrenie, ktoré mnohí pacienti odkladajú, až kým je neskoro.

Je to obrovská škoda, lebo práve včasná diagnostika môže tieto čísla výrazne znížiť a zachrániť tisíce životov. Avšak pozor. Existuje už i metóda – Colo alert test, ktorý je bezbolestnou náhradou kolonoskopie s porovnateľnými výsledkami úspešnosti odhalenia ochorenia. V spoločnosti sa o ňom veľmi nerozpráva, na Slovensku sa bežne nevykonáva, no na našej klinike ho už nájdete!

Symptómy ochorenia kolorektálneho karcinómu

KRK je zákerný druh rakoviny v tom, že dlhú dobu prebieha bez symptómov. Pacient nepociťuje žiadne problémy, príznaky a ani netuší prichádzajúcu hrozbu. Ak však náhle príde bolesť brucha, veľká strata hmotnosti, zápcha, hnačka alebo krv v stolici, tak na záchranu je už zvyčajne neskoro. Prevencia je preto absolútne kľúčová pre včasné odhalenie ochorenia. Kolonoskopia patrí medzi bolestivé a invazívne vyšetrenia, preto sa jej ľudia vyhývajú. Čo ak existuje metóda, ktorá vie odhaliť KRK s takmer takou pravdepodobnosťou ako kolonoskopia a človek pri nej nemusí podstúpiť bolestivé a traumatizujúce vyšetrenie? Existuje. A je ňou Colo alert test.

Colo alert test – bezbolestná kolonoskopia

Colo alert je alternatíva k dvom využívaným metódam. Ku kolonoskopii i k testu na okultné krvácanie. Ponúka však bezbolestnú možnosť pre včasné odhalenie KRK s citlivosťou 85-90% a špecifiskosťou 92-95%. Môžeme tak hovoriť o takmer identických číslach, aké dosahuje kolonoskopia, avšak bez všetkých jej negatív.

Colo alert v sebe spája test na okultné krvácanie, ako aj test nádorovej DNA. Táto metóda je unikátna. Využíva geneticko – molekulárne rozlíšenie nádorových buniek od zdravých. Poskytuje tak spoľahlivé informácie, možnosť včas zachytiť a liečiť prípadný KRK, hoci je problém ešte v rannom štádiu.

bezbolestná kolonoskopia prostredníctvom colo alert testu

Veľmi sa tešíme, že práve Symptomedica prináša túto jedinečnú možnosť pomôcť tisícom včas a bezbolestne odhaliť prípadný nález kolorektálneho karcinómu. Okrem toho sa na našej klinike zameriavame aj na všetky preventívne opatrenia, aby sme znížili incidenciu jeho výskytu v populácii.

Výskyt KRK stúpa vekom. Dramaticky narastá po 50. roku života, preto sa až od tohto veku stáva kolonoskopia a skríning pravidelným vyšetrením. U ľudí trpiacich na IBD, IBS či pozitívnou rodinnou anamnézou sa so skríningom začína skôr. Naša životospráva sa však zhoršuje a prevencia tohto ochorenie by mala začať už od 30.,40. roku života.

Rizikové faktory a vznik kolorektálneho karcinómu

Na mutáciu buniek čreva a následné spustenie onkogenézy vplýva viacero faktorov. Medzi tie, ktoré sa javia najpravdepodobnejšie patrí strava chudobná na rôzne druhy vlákniny a všeobecne “západný typ stravy“. Veľký príjem nasýtených tukov, nedostatok pohybu, rodinný výskyt ochorenia, či niektoré vzácne genetické syndrómy (familiárna adenomatózna polypóza hrubého čreva či hereditárny nepolypózny kolorektálny karcinóm).

Iné formy diagnostiky: Kolonoskopia a test na okultné krvácanie

V súčasnosti sa najviac používajú tieto 2 skríningové metódy. Kolonoskopia je zlatý štandard, ktorý vie asi s 97% pravdepodobnosťou odhaliť KRK. Problém tejto metódy je, že sa jej mnohí boja a vyšetrenie odkladajú, až kým je neskoro. Druhá častá skríningová metóda je test na okultné krvácanie. Táto metóda je preferovaná drvivou väčšinou, keďže nie je potrebné podstúpiť nepríjemné vyšetrenie. Jej limity sú však značné. Dokáže zachytiť iba asi 63-69 pacientov zo 100, ktorí majú kolorektálny karcinóm.

Zdroje:

  1. https://www.noisk.sk/skrining/odborna-verejnost/skrining-kolorektalneho-karcinomu
  2. Ahmed FE. Effect of diet, life style, and other environmental/chemopreventive factors on colorectal cancer development, and assessment of the risks. J Environ Sci Health C Environ Carcinog Ecotoxicol Rev. 2004; 22(2): 91–147.
  3. Mandel JS, Bond JH, Church TR, Snover DC, Bradley GM, Schuman LM, Ederer F. Reducing mortality from colorectal cancer by screening for fecal occult blood. Minnesota Colon Cancer Control Study. N Engl J Med. 1993; 328(19):1365 –71.
  4. Imperiale TF, Wagner DR, Lin CY, Larkin GN, Rogge JD, Ransohoff DF. Results of screening colonoscopy among persons 40 to 49 years of age. N Engl J Med. 2002; 346(23): 1781 – 5.
  1. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1774675/

Potrebujete poradiť? Dohodnite si konzultáciu so špecialistom ešte dnes.

Kontaktujte nás

Napíšte nám