Osobné informácia

Soňa Chamillová

Vzdelanie a tréningy

Soňa Chamillová

Spolumajiteľka a konateľka firmy

Prvý človek, s ktorým klient prichádza do kontaktu v našej klinike je Soňa Chamillová- žena s rozhodne najžiarivejším úsmevom široko ďaleko. Soňa, ako spolumajiteľka firmy, stála pri zrode kliniky a na starosti má práve prvotný kontakt s klientom a jeho úvodnú diagnostiku.

Soňa je skutočnou a vždy pozitívne naladenou vstupnou bránou do kliniky Symptomedica. Zastrešuje kompletný manažment klientov, od úvodného kontaktu, až po odovzdanie výsledkov lekárskemu tímu. Počas celého procesu vyšetrenia, ktorým klient u nás v klinike prechádza, stojí Soňa po jeho boku a poskytuje mu všetky potrebné informácie a podporu. Vďaka tomu sa u nás každý náš klient môže cítiť skutočne výnimočne.

Hodnoty a kvalita

Životne dôležitou súčasťou celého procesu je odborná špecializovaná diagnostika, respektíve konzultácia klienta, ktorá vždy predchádza ďalšími krokmi, ktorými je výber testov, alebo odporúčanie na lekársku konzultáciu. Vďaka farmaceutickému vzdelaniu a mnohoročným skúsenostiam v zdravotníctve, dokáže Soňa už v tejto fáze spoľahlivo identifikovať a nasmerovať klienta správnym smerom.

Otvorená, úprimná a odborná komunikácia je jeden zo základných pilierov, na ktorých staviame náš vzťah ku klientovi. Uvedomujeme si citlivosť a potrebu dôvery v otázkach zdravia. Soňa a jej skutočne osobný prístup ku klientovi je základom toho, čo kliniku Symptomedica robí výnimočnou. Presvedčiť sa o tom môžete priamo u nás.

Zameranie a špecializácia

Prvý kontakt

Prvý kontakt s klientom, identifikácie jeho potrieb, poskytnutie všetkých dôležitých informácií a nasmerovanie k ďalším krokom.

Diagnostika klienta

Prvotná odborná nelekárska diagnostika klienta na základe informácií o jeho aktuálnom zdravotnom stave, ťažkostiach, predošlých vyšetreniach a jeho požiadavkách.

Poradenstvo s testami

Pomoc s výberom správneho testu pre potreby klienta na základe získaných informácií.

Priebežná starostlivosť

Zabezpečenie celého procesu odberu vzoriek, spracovania a doručenia do laboratória s následnou prípravou podkladov pre lekársky tím.