Osobné informácia

MUDr. Karol Džupa, CSc.

Vzdelanie a tréningy

MUDr. Karol Džupa, CSc.

Internista, chirurg, dietológ

Meno MUDr. Karol Džupa, CSc. nie je potrebné v medicínskych kruhoch predstavovať. O to viac sme v Symptomedica hrdí, že je práve pán doktor Džupa členom nášho lekárskeho tímu.

MUDr. Karol Džupa, CSc. je autorom viac ako 150 titulov v rámci svojej prednáškovej a publikačnej činnosti. Aktívne prednášal a publikoval v celej strednej a západnej Európe, ale aj napríklad na Ukrajine či v Keni. Je autorom 16 monografií. Získal niekoľko ocenení za výskumnú a publikačnú činnosť, najmä v oblasti výživy. Má viac ako 50 citácií v odbornej literatúre a celkovo 10 československých odborných priorít a jednu európsku prioritu. To všetko je len veľmi stručný výpis aktivít z bohatej pracovnej histórie pána doktora.

Hodnoty a kvalita

Obrovský prínos odborných činnosti pána doktora MUDr. Džupu, CSc. demonštruje nielen jeho publikačná činnosť, ale aj podiel na aplikovanom odbornom výskume, zastávanie viacerých významných riadiacich a manažérskych pozícií či jeho bohatá lekárska prax. MUDr. Karol Džupa, CSc. je tiež ako jeden z mála lekárov v rámci CZ/SK certifikovaný American Society for Parenteral and Enteral Nutrition (ASPEN).

Víziou Symptomedica je dať klientom naozaj osobný prístup, komplexné služby a kvalitu. Zásadným bodom je pre nás odbornosť, na ktorej staviame a aj preto sme sa rozhodli ísť cestou špecializovanej odbornej kliniky a nie iba výživovej poradne. Napĺňať túto víziu v spolupráci s kapacitami, akou je pán doktor MUDr. Karol Džupa, CSc., je pre nás česť a záväzok vo vzťahu k vám, našim klientom.

Zameranie a špecializácia

Nutričné poradenstvo

Komplexné nutričné poradenstvo, vrátane vstupného vyšetrenia, podrobnej anamnézy klienta, biochemického vyšetrenia a následného nastavenia stravovania.

Zdravotná dokumentácia

Dôsledné vyhodnotenie doterajšej zdravotnej dokumentácie klienta, vrátane analýzy farmakoterapie a návrh na jej optimalizáciu.

Výživové doplnky

Odborné lekárske poradenstvo pri výbere a užívaní výživových doplnkov.

Konzultácie a podpora

Nastavenie trvalo udržateľnej zmeny životného štýlu klienta s priebežnými podpornými konzultáciami a korekciami.