Probiotiká sú prospešné živé baktérie, ktoré osídľujú povrch tela ale aj jednotlivé sliznice . V užšom slova zmysle hovoríme o životaschopných a užitočných baktériách , ktoré žijú v tráviacom trakte a kladne pôsobia ako na tráviace procesy, tak aj na ostatné deje v ľudskom organizme /obranyschopnosť a podobne/.