Priepustnosť čreva (deravé črevo) je stav ktorý zapríčiňuje najčastejšie dysbióza, v dôsledku ktorej je okrem iného oslabená slizničná bariéra ochraňujúca črevnú sliznicu, a tak dochádza k prieniku cudzorodých látok. Jej prejavom sú tiež bolesti brucha, kŕče, hnačka, zápcha a prejavy, ktoré vidíme ak je prítomná histamínová intolerancia. V niektorých vysokošpecializovaných laboratóriách sa dajú zistiť aj jej markery: zonulín a histamín.