Potravinová alergia je alergická reakcia v pravom slova zmysle zapríčinená protilátkami typu IgE. Jej prítomnosť sa zisťuje testami u imunoalergológa. Ak sa potvrdí, býva celoživotná a danú potravinu treba z jedálnička vylúčiť natrvalo.