Peptidy vznikajú, keď sa spoja viaceré aminokyseliny do jedného krátkeho reťazca (ak sa do reťazca vyskladá viac ako 100 aminokyselín, hovoríme už o proteíne, teda bielkovine). V medicíne a biochémii majú peptidy obrovský význam. základným stavebným kameňom všetkých buniek a tkanív, nevyhnutné pre plné zdravie a správnu funkciu organizmu. Môžu urýchliť regeneráciu, pôsobiť protektívne a ovplyvniť kontrolné mechanizmy v bunkách. Akú konkrétnu úlohu peptid v organizme zohrá je dané jeho veľkosťou a poradím aminokyselín, ktoré ho tvoria.