Laktózová intolerancia je nedostatok enzýmu laktázy, ktorá rozkladá mliečny cukor laktózu. Množstvo enzýmu v priebehu života alebo vplyvom ochorení trávenia klesá. Prejavom je bolesť brucha, hnačka a nevoľnosť po požití mlieka a mliečnych výrobkov. Môžu sa konzumovať bezlaktózové výrobky, pripadne enzým nahradiť komerčne vyrábanými produktami dostupnými v lekárni.