Našim klientom poskytujeme odborné a dlhodobé vedenie s cieľom, aby nás po vyliečení už viac nepotrebovali a mohli žiť samostatný život bez obmedzení. Skrz vzdelávanie a podporu usilujeme o vytvorenie partnerského vzťahu medzi lekárom a klientom.

Časový manažment je základom pre dostatok priestoru na komunikáciu lekára a klienta. Každého klienta objednávame na presný termín a čas. Vďaka tomu vieme zároveň zabezpečiť minimalizovanie kontaktu s ďalšími ľuďmi.

Na klinike považujeme potrebu individuálneho prístupu ku každému klientovi za základ správnej diagnostiky a určenia diagnózy. Iba tak vieme klientovi následne poskytnúť skutočne personalizovaný výstup a liečbu.