V Symptomedice prinášame klientom unikátnu službu optimalizácie výživových doplnkov a nefarmakologickej terapie. Vďaka našim špecialistom a lekárom dokážeme individuálne posúdiť a optimalizovať doplnky výživy, ako sú probiotiká, prebiotiká, vitamíny, či peptidy.