Informácie

  • Téma : Trávenie nám ničia tieto extrémy
  • Mudr. Eva Smíšková
  • Dátum : 28.09.2020
  • Médium : Hospodárske noviny
  • Zdroj : https://style.hnonline.sk/gastro/2217193-dietologicka-eva-smiskova-travenie-nam-nicia-tieto-extremy?fbclid=IwAR3VsMIY6--eK0XzegEK_ovTvZsGAI6fRQFLJdyJ7IlFV9YG8zE38P4xA6k