Informácie

  • Téma : Čo znamená žiť zdraco
  • Mudr. Eva Smíšková
  • Dátum : 16/8/2020
  • Médium : Tyršovo nábrežie, HN inspire

Čo znamená žiť zdravo - letná HN Inspire diskusia s našou MUDr. Evou Smíškovou

Čo znamená ŽIŤ ZDRAVO? Na tieto a aj ďalšie otázky odpovedala v rámci letnej edície diskusií HNinspire aj naša špecialistka, dietologička MUDr. Eva Smíšková spolu s niekoľkými ďalšími odborníkmi.

V kompletnom videu z diskusie sa dozviete:

  • Kedy to so zdravým prístupom k životu už preháňame?
  • Ľudia cvičia, stravujú sa zdravo, obmedzujú nezdravé veci vo svojom živote.
  • Môže byť ale aj zdravý životný štýl toxický?
  • Prečo pre normálneho človeka nie je prirodzené vrcholovo cvičiť šesť dní v týždni?